АКВАТІ 800 EC, KЕ — новинка від «Сингента»

Овочі та картопля
Акваті

Захист овочевих культур постійно удосконалюється. Щороку фермери в ході їх виробництва стикаються з різноманітними факторами як біотичної, так і абіотичної природи. Однією з проблем при вирощуванні овочів є бур’яни і, відповідно, виникає питання щодо вибору ефективних та безпечних для культури гербіцидів. 

Важливе значення в овочевій сівозміні має і вплив на наступні культури. Кількість діючих речовин, призначених для боротьби з бур'янами на овочах, насправді невелика. Тож, зважаючи на запити і потреби наших виробників, компанія «Сингента» зареєструвала новий гербіцид АКВАТІ 800 EC, KЕ.

У різних країнах цей гербіцид від «Сингента» продається під різними торговими марками, зокрема: BOXER®, DEFY®, DEFI®, AUROS® та ін. 

У світі є досвід використання цього гербіциду як у якості досходового (на картоплі та бобових культурах), так і раннього післясходового на моркві, цибулі, цибулі-пореї, зернових культурах та картоплі. На зернових культурах його застосовують передусім для боротьби зі злаковими бур'янами, а на всіх інших культурах — з комплексом чутливих до цього гербіциду бур’янів. Важливою перевагою АКВАТІ® є відсутність післядії на наступні культури.

До складу гербіциду АКВАТІ® входить діюча речовина просульфокарб 800 г/л, яка відноситься до хімічної групи тіокарбамати (за класифікацією HRAC група 15 — інгібітори біосинтезу ліпідів).

Просульфокарб впливає на насіння бур'янів, що проростає, та їх сходи. Поглинається через проросток, кореневу систему й листя. Спричиняє інгібування росту меристемних тканин, викривлення стебла і некроз молодого листя. Дія гербіциду проявляється у фазу утворення сходів бур'янів.

АКВАТІ® швидко поглинається проростками бур'янів (переважно корінням і стеблами), переміщується до точки росту, пригнічуючи синтез ліпідів у рослині. Як наслідок, порушуються всі життєво важливі процеси в клітинах бур’янів. Найшвидше гинуть бур'яни, які були оброблені у фазу розвитку від сходів до третього листка. Рослини, що мають більше трьох листків на момент обробки, контролюються значно гірше або не контролюються зовсім. 

Механізм дії Акваті

Головною перевагою гербіциду АКВАТІ® є його здатність контролювати такі складні бур'яни, як підмаренник (Galium aparine) і паслін чорний (Solanum nigrum) у посадках картоплі, посівах цибулі та моркви. Крім того, АКВАТІ® контролює і такі поширені дводольні бур'яни: Amaranthus blitoides, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Fumaria officinalis, Senecio vulgaris, Stellaria media та Portulaca oleracea.

Задля розширення спектра контролю бур'янів можливе застосування АКВАТІ®, за необхідності, в баковій суміші з іншими гербіцидами (несумісний тільки з препаратами на основі бентазону).

АКВАТІ® має ґрунтову дію, але як головну перевагу варто відзначити раннє післясходове використання. Слід зважати на фази розвитку бур'янів, норми витрати препарату, тип ґрунту та його вологість. Наприклад, на торфовищах ефективність застосування АКВАТІ® до появи бур'янів буде низькою, оскільки органічна речовина ґрунту може зв'язувати АКВАТІ®, і ґрунтова дія буде слабкою. Водночас на таких типах ґрунтів працюватиме його контактна дія, тому цей гербіцид необхідно вносити на торфовищах після появи сходів бур'янів.

Згідно з результатами проведених досліджень, оптимальними будуть такі фази розвитку овочевих культур під час внесення гербіциду: картопля — до і відразу після появи сходів; на цибулі — послідовне обприскування вегетуючих культур, починаючи з фази 2 і більше листків цибулі (інтервал між обробками не менше ніж7 днів), і ранні фази росту дводольних бур'янів (сходи — перша пара справжніх листків); на моркві — послідовне обприскування вегетуючих культур у фазу «олівця» — 2–3 і 4–5 листків моркви (інтервал між обробками не менше ніж 7 днів) і ранні фази росту бур'янів (злакові — не більше колеоптиля; дводольні — сходи і перша пара справжніх листків).

Гезагард + Акваті
Контроль Акваті
Контроль після обробки

Оптимальна температура для внесення АКВАТІ® — 10–25 °C. Потрібно уникати застосування гербіцидів, якщо культура піддається впливу будь-якого стресового чинника, наприклад посухи, надмірного зволоження, дуже низьких або високих температур.

Додавання АКВАТІ® до системи гербіцидного захисту культури дозволяє знизити дозування гербіцидів, токсичних для культури, як от метрибузин на деяких сортах картоплі та оксифлуорфен на цибулі.

Сумісність: АКВАТІ® сумісний з більшістю гербіцидів, що застосовуються на культурних рослинах. Однак у кожному конкретному випадку препарати, що змішуються, слід перевіряти на сумісність і безпеку для культури, що обробляється.

Рекомендована норма витрати робочого розчину: на овочевих культурах — 200–300 л/га.

Застосування препарату

Застосування препарату Акваті
Застосування Акваті на цибулі
Застосування Акваті на моркві