Ячмінь озимий

Hyvido™ — революційна технологія вирощування озимого ячменю

Що таке Hyvido™?

Це інноваційна технологія, яка дозволяє отримувати високий і стабільний урожай озимого ячменю. Її ключові елементи  — гібриди та спеціально розроблена технологія їх вирощування. Ключовий елемент цієї технології — гібридне насіння, яке дозволяє за рахунок унікального поєднання батьківських ліній досягати гетерозисного ефекту і — як наслідок — вищих урожаїв, ніж у звичайних сортів, а ще мати кращу кліматичну адаптивність та відмінні кормові якості товарного зерна. Другий, не менш важливий елемент технології — особливості вирощування гібридів озимого ячменю: вдвічі нижча норма висіву, ранні терміни посіву і збирання, оптимізація доз мінерального живлення та захист посівів від хвороб і шкідників.


ГІБРИДИ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО,
ЩО ВИРОЩУЮТЬСЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ХАЙВІДО, 2017-2018 РР.
 

Гібриди Хайвідо мають високий коефіцієнт кущення, що дозволяє:

• Отримати набагато більше продуктивних стебел на одній рослині
• Підвищити компенсаторні можливості рослини й ефективніше використовувати площу живлення
• Знизити норму висіву до 50 % (порівняно із сортами)

Гібридний ячмінь ХАЙВІДО — нова ера у вирощуванні ячменю озимого

• Розміщення колосків в одному ярусі суттєво знижує втрати і полегшує збирання врожаю • Добре розвинений колос — запорука високого врожаю. Кількість зерен у колосі гібридів Hyvido більша на 10-15%, ніж у районованих сортів

* Дані Інституту SeedCare (дослідження в ризотроні).

Гібриди озимого ячменю для технології Хайвідо™ мають високий коефіцієнт кущення, що дозволяє:

  • Отримати набагато більше продуктивних стебел на одній рослині
  • Підвищити компенсаторні можливості рослини й ефективніше використовувати площу живлення
  • Знизити норму висіву до 50 % (порівняно із сортами)
  • Розміщення колосків в одному ярусі суттєво знижує втрати і полегшує збирання врожаю

Гібриди ячменю озимого формують потужний листовий апарат і колос:

  • Добре розвинений колос — запорука високого врожаю. Кількість зерен у колосі гібридів озимого ячменю для технології Хайвідо™ більша на 10–15 %, ніж у районованих сортів
  • Потужне стебло і розвинений листовий апарат сприяють кращому забезпеченню поживними речовинами, що підвищує врожайність

1. Оптимізація норм і термінів сівби
2. Раннє підживлення азотними добривами, роздрібнене їх внесення
3. Застосування регуляторів росту
4. Внесення фунгіцидів для захисту листкової поверхні від хвороб

КРОК 1 Оптимізація норм та строків сівби

• Високий коефіцієнт кущення гібридів Хайвідо дозволяє суттєво зменшити норму висіву.

• Враховуючи повільні темпи розвитку рослин на початкових етапах росту, гібриди слід висівати на 10–14 діб раніше, ніж сорти.

Норма висіву, млн/га Галатіон Вутан СИ Комет
Ранні терміни сівби: 5.09-15.09 (рекомендовано) 1,8-2,0 1,9-2,1 2,0-2,2
Середні терміни сівби: 15.09-25.09 2,0-2,2

2,1-2,3

2,0-2,2
Пізні терміни сівби: 25.09-05.10 2,2-2,6 2,3-2,7 2,2-2,6

 

КРОК 2 Раннє підживлення азотними добривами, роздрібнене їх внесення

• Гібриди Хайвідо не потребують більших норм добрив, ніж сорти.

• Гібриди Хайвідо надзвичайно швидко розвиваються та нарощують потужну вегетативну масу після відновлення весняної вегетації, тому підживлення по мерзлоталому ґрунту обов’язкове для забезпечення інтенсивного росту.

Умови
вологозабезпечення
Розвиток рослин
(під час відновлення вегетації)
Норма азотних добрив залежно від фази внесення
 I підживлення II підживлення
Достатні Слабкий розвиток 45% 55%
Нормальний розвиток 35% 65%
Перерослі рослини 25% 75%
Недостатні
 
Слабкий розвиток 70% 30%
Нормальний розвиток 60% 40%
Перерослі рослини 50%

50%

КРОК 3 Внесення регуляторів росту

• ВВСН 21–23 (*осіннє внесення Моддус ) — покращує розвиток кореневої системи та сприяє збереженню продуктивних стебел під час зимівлі

• ВВСН 30–31 — підвищує стійкість до вилягання

• ВВСН 37 — підвищує стійкість до поникання колосу

Внесення регуляторів росту

Внесення регуляторів росту на ячмінь озимий

КРОК 4 Внесення фунгіцидів для захисту листової поверхні від хвороб

• Гібриди ячменю озимого формують потужний і добре розвинений листовий апарат, тривалий захист якого від хвороб максимально підвищує фотосинтез протягом вегетації.

• Гібриди Хайвідо мають високу резистентність до ринхоспоріозу і сітчастої плямистості, однак схильні до ураження бурою іржею.

• Внесення фунгіциду Елатус Ріа забезпечує надійний захист і доповнює профіль резистентності гібридів до хвороб.

Хвороба Галатіон Вутан СИ Комет
Борошниста роса 8 7 8
Сітчаста плямистість 6 5 7
Ринхоспоріоз 7 5 7
Бура листкова іржа 4 3 6
Вірус жовтої мозаїки Стійкий Стійкий Стійкий
Ячмінь

СХЕМА ЗАХИСТУ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО