Результати збирання нових гібридів кукурудзи в 2022 році

Кукурудза
Результати збирання кукурудзи 2022

Ігор Ковальчук, канд. с.-г. наук, доцент, керівник групи з технічної підтримки насіння кукурудзи та зернових

              Післязбиральне досушування зерна завжди займає значну частку витрат у технології виробництва кукурудзи. Саме тому, особливо в наш час, дуже важливою характеристикою гібридів цієї культури є швидка віддача вологи зерном при дозріванні. Рівень прояву даної ознаки зазначають в описі гібрида, який можна знайти в каталозі чи на сторінках сайтів компаній — виробників насіння. Однак про деякі супутні ознаки, що впливають на віддачу вологи зерном, згадують рідко.

Тож на які ознаки, що значною мірою впливають на висихання зерна в полі, слід звертати увагу?

У ході багаторічних досліджень та агрономічної практики було виявлено, що ж справляє цей вплив:

  • Товщина зовнішнього шару кукурудзяного зерна (рогоподібний ендосперм). Більш тонка рогоподібна стінка зерна і вищий вміст борошнистого ендосперму забезпечують швидші темпи вологовіддачі.
  • Висихання листя обгорток. Чим раніше листя обгорток підсихає (відмирає), тим краще прогрівається качан і швидше втрачається волога зерном.
  • Поникання качана після висихання обгорток і дозрівання зерна знижує кількість потрапляння вологи з опадами і сприяє швидшому досиханню зерна.
  • Товщина стрижня качана і його паренхіми. Чим тонша паренхіма, яка заповнює центральну частину стрижня, тим менше вологи містить качан.
  • Скоростиглість гібрида. Швидше дозрівають і віддають вологу гібриди з невеликим ФАО, тому що вони потребують меншої кількості активних температур для формування урожаю, тож будуть раніше готові до збирання — до настання періодів із затяжними осінніми дощами.

Поєднання наведених вище ознак та ступінь їх прояву забезпечується особливостями генотипу конкретного гібрида і є визначальним у швидкості висихання зерна, особливо коли дощі та тумани перешкоджають цьому.

Звісно, трапляються випадки, які значною мірою можуть звести нанівець генетичні переваги гібрида. Наприклад, сухий урожай зерна в полі, який не було можливості вчасно зібрати, може збільшити вологість через адсорбцію вологи із зовнішнього середовища, що призведе не лише до збільшення витрат на досушування зерна, а й до погіршення його якості.

Не можна не згадати й про фундаментальні речі, такі як якісне, оригінальне насіння від виробника, що є запорукою успіху в отриманні прибутку.

Щороку компанія «Сингента» виводить на аграрний ринок України нові гібриди кукурудзи, які відповідають сучасним вимогам виробництва.

              Для прикладу візьмімо одну з новинок компанії «Сингента» — середньоранній і стійкий до вилягання гібрид кукурудзи СИ Амбадор (ФАО 230). Показник вологовіддачі СИ Амбадор складає 9 балів. При цьому показник холодостійкості, а також інтенсивності стартового розвитку становлять по 8 пристойних балів.

Важливо також і те, що СИ Амбадор може вирощуватися в зонах із нестійким зволоженням, маючи при цьому високий потенціал урожайності. Зокрема, минулого сезону у різних регіонах України цей гібрид продемонстрував урожайність від 61 ц/га за жорстких посушливих умов на Сході України до 159 ц/га на Вінниччині. Показово, що вологість зерна в західних областях України в середньому перебувала на рівні 20–23 %, а за екстремально вологих умов не перевищувала 27 %.

СИ Амбадор

Ще одна цікава новинка від «Сингента» — високоврожайний середньоранній гібрид СИ Памплона (ФАО 270) із зубоподібним типом зерна. СИ Памплона також може похизуватися 9 балами за ступенем вологовіддачі. До того ж СИ Памплона має чудові показники холодостійкості та початкового росту, а ще 8-бальну стійкість до кореневих і стеблових гнилей та 9 балів до летючої сажки.

СИ Памплона рекомендований до вирощування передусім у зонах Полісся та Лісостепу з густотою від 50 до 70 тис. рослин/га. При цьому максимальна врожайність гібрида була зафіксована минулого року на Волині, де змолотили по 157 ц/га із чудовим показником вологості — 20 %.

СИ Памплона

Для одержання гарантованого врожаю в умовах мінливих метеорологічних чинників на бідних за поживним складом ґрунтах найкраще зарекомендували себе високоадаптивні гібриди. До цієї когорти нещодавно приєднався гібрид СИ Озон (ФАО 310), який призначений забезпечувати порівняно високі врожаї на полях із низьким рівнем умов для росту й розвитку рослин кукурудзи. Саме завдяки низькому порогові чутливості до несприятливих чинників гібриди цього типу адаптивної здатності в складних умовах проходження вегетації виграють в інших конкурентів змагання з урожайності.

Через надмірно вологі погодні умови під час дозрівання зерна кукурудзи збирання врожаю у 2022 році проводилося у пізні строки, а значна кількість посівів була залишена в полі на зиму. Найбільш характерним цей сценарій був для Західного регіону України, але, незважаючи на це, СИ Озон у цілій низці господарств Хмельницької області в демопосівах забезпечив урожайність 112–122 ц/га у сухому зерні за його вологості при збиранні 20–23 %.

Назва господарства

Урожайність (ц/га) в перерахунку на базову вологість зерна 14 %

Вологість зерна при збиранні, %

ТОВ «Енселко Агро» (КЕРНЕЛ)

122

20

ТОВ «Лотівка Еліт» (ЕПІЦЕНТР)

122

23

ПП «Аграрна Компанія 2004» (ВІТАГРО)

112

21

СИ Озон також стійкий до прикореневого і стеблового вилягання, має високі показники стійкості до хвороб і є придатним для вирощування за мінімального обробітку ґрунту. Саме тому цей гібрид має широкий ареал вирощування і навіть за ощадної технології його вирощування здатний забезпечити добру окупність.

СИ Озон

Нові середньоранні гібриди генетики Артезіан™

Гібрид кукурудзи СИ Шикарі (ФАО 200) належить до славнозвісної лінійки гібридів бренду Артезіан™, що характеризуються високою адаптивністю та швидким висиханням зерна під час дозрівання. Це гібрид із зубоподібним зерном, головною та, власне, не єдиною родзинкою якого є надзвичайна посухостійкість і на додаток відмінна вологовіддача зерна.

СИ Шикарі рекомендовано вирощувати майже в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України, включно із Північним Степом, причому мінімальна густота сівби може досягати 45 тис. рослин/га, що на сьогодні є також дуже актуальним. Гібрид має доволі хороший початковий ріст, пристойну стійкість до низьких температур, а також до гнилей і пухирчастої сажки. Щойно отримані дані врожайності СИ Шикарі надають впевненості в успішному його майбутньому. Так, на  полях  Вінниччини (Вінницький р-н, с. Агрономічне, 2022 р.) отримали урожай 147 ц\га. Вологість зерна при пізньому збиранні становила 23,6%, на полях Полтавщини (Решетилівський р-н, ТОВ ІМК «Бурат-Агро») – 117,3 ц/га сухого зерна за збиральної вологості 17,8%,  а на Миколаївщині (Кривоозерський р-н, ТОВ «ДІОНІС») за збиральної вологості зерна 17,9% – 107,9 ц\га в перерахунку на стандартну вологість. Цей факт підтверджує раніше отримані дані про високий потенціал урожаю даної новинки.

СИ Шикарі

Обов’язково слід згадати про новий, але дуже перспективний гібрид кукурудзи, який швидко набирає популярності, СИ Фрегат (ФАО 250). Цей середньоранній гібрид із зубоподібним типом зерна відмінно себе зарекомендував практично в усіх ґрунтово-кліматичних зонах нашої країни, демонструючи стабільно високу врожайність у поєднанні з помірними показниками вологості зерна. Він добре адаптований для вирощування за посушливих умов вегетації та має відмінну вологовіддачу. Відзначимо також високу стійкість до фузаріозу качана, гнилей і пухирчастої сажки. При цьому СИ Фрегат полюбляє трохи вищу температуру ґрунту на час посіву. Гібрид стабільно показує себе за умов жорсткої посухи (65–75 ц/га) і знову ж таки може «насипати» більше 150 ц/га в тому разі, якщо вологи достатньо. І про високі показники (Вінницький район, с. Агрономічне, 2022 р., дрібноділянковий дослід у триразовій повторності): була зафіксована врожайність СИ Фрегат на рівні 165 ц\га за збиральної вологості зерна 24%; на полях Хмельниччини (Кам'янець-Подільський район, ПП "Подільський Лан») – 134,1 ц/га  за збиральної вологості зерна 22,3%, а в ТОВ ІМК «Бурат-Агро» Решетилівського району, що на Полтавщині – 132,7 ц/га сухого зерна за збиральної вологості 19%.

Перевагою СИ Фрегат із лінійки гібридів бренду Артезіан™ є його надзвичайно висока адаптивність до умов вегетації, стійкість до посухи та висока врожайність. Саме це зумовлює високий попит на нього серед українських аграріїв.

СИ Фрегат

              Завдяки новоствореній потужній генетиці вихідних батьківських форм (інбредних ліній) та отримання на їх основі гібридів з високим рівнем прояву господарсько-цінних ознак, сучасна пропозиція компанії «Сингента» дає змогу підібрати оптимальні гібриди кукурудзи для різних технологій вирощування і отримання високої окупності капіталовкладень. Тож ефективним інструментом для управління ризиками, який допомагає фермеру стабілізувати та зберегти врожай, є поєднання в одному сезоні гібридів з різними особливостями. В умовах сьогодення правильно підібраний до умов вирощування гібрид гарантуватиме не лише отримання максимально можливого врожаю, а й зменшення витрат на вирощування та доробку зібраного врожаю — логістику, досушування, якість зерна, час звільнення поля для наступної культури. Наразі це є вкрай важливим і дозволяє українським аграріям краще протистояти виробничим викликам і одержати вищий прибуток.