Новинки селекції гібридів кукурудзи компанії «Сингента» у 2020 році

Кукурудза

ІГОР КОВАЛЬЧУК,
канд. с.-г. наук, доцент, керівник групи технічної
підтримки насіння кукурудзи, компанія «Сингента»


Залежно від ґрунтово-кліматичних умов і агротехніки вирощування вимоги до оптимального гібрида кукурудзи можуть змінюватися. Нині перевагу віддають генотипам, які мають високу адаптивну здатність, забезпечують високу стабільну врожайність і добре реагують на покращення умов росту й розвитку. Саме за такими напрямами ведеться селекція кукурудзи в компанії «Сингента».

Завдяки останнім успіхам у створенні цінних батьківських інбредних ліній та їх комбінації для гібридизації, щороку на аграрний ринок України надходять нові ще більш врожайні, з широким спектром адаптації до зовнішніх умов гібриди кукурудзи.

Так, у 2020 році до Державного реєстру було включено ще чотири гібриди кукурудзи компанії «Сингента». Когорту інтенсивного типу (для отримання максимальних урожаїв на високому агрофоні) поповнили такі гібриди: середньоранній СИ Марімба (ФАО 240) та середньостиглий СИ Торіно (ФАО 310).

СИ Марімба ФАО 240

СИ Марімба найкраще розкриває свій потенціал у ґрунтово-кліматичних умовах Полісся та Лісостепу України. Сівбу рекомендовано проводити в оптимальні строки (за температури 9–12 °С на глибині загортання насіння). Гібрид добре реагує на високий агрофон, забезпечуючи хорошу окупність витрат на добрива і високий ранній урожай.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Холодостійкий, придатний для оптимально ранніх термінів сівби і раннього врожаю, швидше звільнить поле для наступної культури
 • Еректоїдний тип розміщення листків зменшує конкуренцію рослин у посіві за світло та підвищує ефективність фотосинтезу
 • Стійкий до прикореневого і стеблового вилягання, що зменшує втрати зерна при механізованому збиранні
 • Високий потенціал урожайності

Урожайність і вологість зерна під час збирання гібрида кукурудзи СИ Марімба у ґрунтово-кліматичних умовах України, 2019 р.

Урожайність (ц/га) і вологість зерна (%) гібрида кукурудзи СИ Марімба в умовах* Вінницького р-ну, с. Агрономічне, 2019 р.

Технологія вирощування гібрида СИ Марімба в с. Агрономічне Вінницького р-ну, 2019 р.:

Рекомендації з вирощування гібрида СИ Марімба

СИ Торіно ФАО 310

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Високий потенціал урожайності, здатний забезпечити високу окупність витрат за інтенсивної технології вирощування
 • Еректоїдний тип розміщення листків зменшує конкуренцію рослин у посіві за світло та підвищує ефективність фотосинтезу
 • Зерно швидко віддає вологу під час дозрівання, що економить витрати на післязбиральне досушування зерна

СИ Торіно найкраще розкриває свій потенціал у ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу, південного Полісся України за інтенсивної технології вирощування та Степу на зрошенні. Сівбу рекомендовано проводити в оптимальні строки (за температури 9–12 °С на глибині загортання насіння). Цього року також поповнився склад високоадаптивних гібридів (СИ Октеон, ФАО 380), призначених забезпечувати порівняно високі врожаї на полях із низьким рівнем умов для росту та розвитку рослин кукурудзи. Серед них уже добре відомі гібриди СИ Теліас (ФАО 220) і СИ Батанга (ФАО 340). Саме завдяки низькому порогу чутливості до несприятливих чинників гібриди цього типу адаптивної здатності в скрутних умовах проходження вегетації виграють змагання з урожайності серед інших конкурентів.

Урожайність (ц/га) і вологість зерна (%) гібрида кукурудзи СИ Торіно у різних ґрунтово-кліматичних умовах України, 2019 р.

Урожайність (ц/га) і вологість зерна (%) гібрида кукурудзи СИ Торіно в умовах* Вінницького р-ну, с. Агрономічне, 2019 р.

Технологія вирощування гібрида СИ Торіно в с. Агрономічне Вінницького р-ну, 2019 р.:

Рекомендації з вирощування гібрида СИ Торіно

СИ Октеон ФАО 380

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Високі показники стартового росту, що дає змогу ефективніше використовувати доступну вологу на початкових фазах розвитку, отримати дружні й вирівняні сходи
 • Добре використовує природну родючість ґрунту, придатний для вирощування за екстенсивною технологією
 • Високий рівень посухостійкості. Порівняно краще за конкурентів розкриває потенціал урожайності в умовах посухи

СИ Октеон придатний для вирощування за ощадною технологією. Рекомендовано оптимально ранні терміни сівби (за температури 9–12 °С на глибині загортання насіння). Гібрид адаптовано до вирощування в умовах Лісостепу та Степу України.

Урожайність (ц/га) і вологість зерна (%) гібрида кукурудзи СИ Октеон у різних ґрунтово-кліматичних умовах України, 2019 р.

Рекомендації з вирощування гібрида СИ Октеон

Селекціонери компанії «Сингента» також створили новий гібрид добре відомого бренда «Артезіан» — СИ Премео (ФАО 360), який отримав реєстрацію у 2020 році.

СИ Премео ФАО 360

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Високі темпи розвитку на початку вегетації
 • Еректоїдний тип розміщення листків
 • Добре адаптований для посушливих умов
 • Має високий потенціал урожайності
 • Зерно швидко віддає вологу під час дозрівання

СИ Премео найкраще розкриває свій потенціал в умовах Лісостепу і Північного Степу України. Придатний для сівби в оптимальні строки (за температури 8–10 °С на глибині загортання насіння) та для вирощування за мінімальної технології обробітку ґрунту. Забезпечує високу окупність витрат на високий агрофон та інтенсивну технологію.

Отже, як бачимо, сучасна пропозиція компанії «Сингента» дає змогу підібрати оптимальні гібриди кукурудзи для різних агротехнологій вирощування. Це ефективний інструмент для керування ризиками, що допомагає сільгоспвиробнику стабілізувати та зберегти врожай і збільшити прибуток.

Урожайність (ц/га) і вологість зерна (%) гібрида кукурудзи СИ Премео у різних ґрунтоволіматичних умовах України, 2019 р.

Урожайність (ц/га) і вологість зерна (%) гібрида кукурудзи СИ Премео в умовах* Вінницького р-ну, с. Агрономічне, 2019 р.

Технологія вирощування гібрида СИ Премео в с. Агрономічне Вінницького р-ну, 2019 р.:

Рекомендації з вирощування гібрида СИ Премео