Рекомендації з використання гібридів кукурудзи компанії «Сингента»

Кукурудза

ІГОР КОВАЛЬЧУК,
канд. с.-г. наук, доцент, керівник групи
з технічної підтримки напряму насіння кукурудзи, компанія «Сингента»


Головне завдання агронома — отримати високий урожай якісної продукції при значній окупності затрат на вирощування культури. На що ж передусім потрібно звертати увагу при виборі насіння кукурудзи для досягнення поставленої мети?

Високоякісне насіння є передумовою стійкості рослин до несприятливих чинників зовнішнього середовища і однією з важливих проблем сільгоспвиробництва, що зумовлює підвищення попиту на гібриди кукурудзи з комплексом таких цінних ознак, як урожайність, стабільність, якість. Хотілося б зауважити, що, за результатами оцінки генетичної чистоти гібридів кукурудзи компанії «Сингента», у 2016 році Україна визнана кращим виробником високоякісного насіння.

Адаптивна здатність гібридів до несприятливих факторів зовнішнього середовища є однією з важливих проблем агровиробництва, що сприяє зростанню попиту на гібриди кукурудзи з такими цінними ознаками, як урожайність, стабільність, якість.

Для одержання високих і стабільних урожаїв кукурудзи в кожному господарстві ТОВ «Сингента» пропонує спектр гібридів, які мають різноманітний тип реакції на мінливість умов середовища, в тому числі:

Зокрема, хотілося б відзначити нову розробку — «Артезіан», що передбачає створення і впровадження в сільськогосподарське виробництво нових гібридів кукурудзи з високим генетичним потенціалом урожайності й стабільності в умовах мінливих метеорологічних чинників.

Ці гібриди кукурудзи (СИ Феномен, СИ Фортаго, СИ Чорінтос, СИ Зефір, СИ Скорпіус та новинка 2020 року СИ Премео) мають підвищений рівень адаптивності завдяки оптимізації обмінних процесів в умовах недостатнього вологозабезпечення.

Толерантність нового генотипу до високих температур: кращий мікроклімат посівів завдяки поліпшеному механізмові терморегуляції рослин забезпечує зниження ризику стресу протягом критичних фаз розвитку рослин і втрати врожаю. Неперевершена ефективність використання вологи гібридами бренда «Артезіан» сприяє максимальному розкриттю потенціалу врожайності в лояльних умовах та має перевагу перед конкурентами за умов стресу.

Стійкість проти ураження хворобами. Впродовж періоду вегетації, навіть і при зберіганні, кукурудзу уражують понад 100 видів грибів та бактерій, деякі вірусні й мікоплазмові хвороби. На поширення збудників захворювань кукурудзи та їх чисельність дуже впливають ґрунтово-кліматичні умови.

Одним із першочергових заходів захисту від основних хвороб кукурудзи є використання гібридів, стійких до:

Холодостійкість. Посів холодостійких гібридів можна проводити на 10–15 днів раніше від оптимального строку за температури ґрунту 6–8 ˚С. Це дає змогу отримати сходи на 5–7 днів раніше, ніж у нехолодостійких, навіть у роки з недостатньою сумою активних температур. Таким чином, з’являється можливість збільшити фазу активного фотосинтезу, за якої в рослині інтенсивно накопичується органічна речовина. Доброю холодостійкістю характеризуються гібриди: СИ Ротанго, СИ Талісман, СИ Теліас, СИ Феномен, СИ Марімба, СИ Пандорас, НК Термо, СИ Чорінтос, СИ Зефір.

Отримання більш ранніх сходів та швидший розвиток рослин у холодостійких гібридів дозволяють підвищити врожайність зерна і силосної маси, особливо в ті роки, коли друга половина вегетації проходить у посушливих умовах.

Посухостійкість. Посуха є одним із основних чинників, що лімітують розвиток кукурудзи в Україні. Більш небезпечною є комбінована посуха, коли нестача води у ґрунті збігається з впливом сухого жаркого повітря. Стійкість гібридів кукурудзи до посухи визначається зміною врожайності зерна, на яку опосередковано чи безпосередньо впливають різні морфологічні й біологічні ознаки.

Генетичний рівень посухостійкості гібридів кукурудзи (СИ Теліас, СИ Феномен, СИ Фортаго, СИ Чорінтос, СИ Скорпіус, СИ Батанга, СИ Октеон, СИ Зефір) створений клопіткою працею селекціонерів і науковців компанії «Сингента» й обумовлений комплексом морфобіологічних ознак, які дають змогу підтримувати на належному рівні обмінні та ростові процеси рослини в посушливі періоди вегетації.

Схильність до двокачанності. Численні дослідження, проведені в Україні та в інших країнах, свідчать про певні переваги генотипів, для яких характерна дана ознака. Це пояснюється тим, що в несприятливих умовах вирощування такі гібриди хоч і не утворюють два качани, проте мають значно менше безплідних рослин, а при оптимальному балансі поживності ґрунту, вологозабезпеченості та густоти стояння рослин усі гібриди компанії «Сингента» здатні формувати два господарсько-придатні качани.

Швидка вологовіддача. Велике значення для впровадження енергоощадних технологій вирощування кукурудзи відіграють гібриди зі швидкою втратою вологи зерном (у своїй групі стиглості) під час дозрівання: СИ Феномен, СИ Теліас, СИ Фортаго, СИ Аріосо, СИ Скорпіус, СИ Чорінтос, СИ Премео, СИ Зефір. Ця особливість гібридів дозволяє проводити збирання з одночасним обмолотом качанів та знизити витрати матеріально-грошових ресурсів на післязбиральну доробку зерна.

Отже, чітка уява про покращений морфолого-фізіологічний тип рослин і з’ясування біологічних причин, які лімітують їхню продуктивність у певних умовах середовища, сприяють підвищенню ефективності використання гібридів кукурудзи компанії «Сингента». Висококваліфіковані фахівці ТОВ «Сингента» за необхідності допоможуть вам обрати оптимальний набір гібридів, щоб раціональніше використовувати наявні ресурси і підвищувати окупність вирощування кукурудзи.