Люмакс ® та Елюміс ® у питаннях та відповідях

Кукурудза

Максимович В. О. — менеджер з технічної підтримки,
напрям «Гербіциди для польових культур», ТОВ «Сингента»

Люмакс ® та Елюміс ® — два головні гербіциди для кукурудзи, що вже давно не є новими на ринку України. Однак щороку ми чуємо багато питань щодо їх використання, вибору та відмінностей. У цій статті ми зібрали найбільш популярні запитання стосовно продуктів Люмакс ® та Елюміс ® і намагалися дати вичерпну відповідь на них.

 1. Чим суттєво відрізняються Люмакс ® та Елюміс®, адже вони обидва містять у своєму складі мезотріон?

Мезотріон — діюча речовина, яка саме і об’єднує ці два гербіциди та зумовлює їх потужну ґрунтову дію з одного боку, а з іншого — сприяє значному розширенню спектра дії цих двох продуктів. Водночас у цілому це дуже різні препарати. Люмакс ® — більше ґрунтовий гербіцид, який також може використовуватися ранньопіслясходово і цим він відрізняється від більшості гербіцидів, що є на ринку. Елюміс ® — типовий післясходовий (страховий) гербіцид, який однак має потужну ґрунтову дію, запобігаючи появі наступних хвиль бур’янів. Люмакс ® у складі містить S-метолахлор і тербутилазин, тобто діючі речовини Примекстра ® TZ Голд, та додавання мезотріону зробило Люмакс ® більш потужним стосовно окремих видів бур’янів при застосуванні до сходів. Він краще, ніж Примекстра ® TZ Голд, контролює падалицю соняшнику (всі види), нетребу звичайну, амброзію полинолисту і взагалі повний набір однорічних складноцвітих бур’янів. А от під час ранньопіслясходового застосування він, на відміну від того ж таки Примекстра ® TZ Голд, завдяки мезотріону контролює перерослі дводольні бур’яни (більше 2 листків), проблемні бур’яни в кукурудзі, зокрема мак-самосійку, підмаренник, гірчаки, і, що найцікавіше, багаторічні дводольні (осоти, березку, ваточник сирійський на стадії 2–6 листків). Тобто, за рахунок мезотріону та явища синергізму 3 компонентів ми отримали комплексний препарат для контролю майже всього спектра однорічних дводольних у посівах кукурудзи, а у разі застосування по сходах, і багаторічних дводольних бур’янів. Крім того, завдяки знову ж таки мезотріону Люмакс ® має значно більшу ґрунтову дію, яка, на відміну від Примекстра ® TZ Голд, досягає 80 днів. Однак Люмакс ® не контролює багаторічні злакові бур’яни та при внесенні по сходах (ранньопіслясходово) практично не контролює перерослі (більше 2 листків) однорічні злакові бур’яни. За цими останніми двома властивостями він суттєво відрізняється від гербіциду Елюміс ®, який через нікосульфурон, що входить до його складу, здатний контролювати такі багаторічні злакові бур’яни, як пирій, гумай, свинорий, однорічні злакові будь-якого розвитку, і внаслідок синергізму нікосульфурону та мезотріону контролює дуже широкий спектр бур’янів — більше ніж 220 видів, включно з ваточником сирійським у будь-якій стадії розвитку. Крім того, Елюміс ®, так само як і Люмакс ®, має потужну ґрунтову дію, запобігаючи появі наступних хвиль шкодочинних рослин.

 1. Чи може Люмакс ® контролювати ваточник сирійський?

Так. Люмакс ® здатний контролювати цей злісний бур’ян, але тільки при внесенні ранньопіслясходово та коли ваточник має не більше ніж 6 справжніх листків. Люмакс ® зупиняє бур’ян у рості й протягом сезону не дає йому рости та розвиватися. Такий контроль препарату Люмакс ® забезпечує мезотріон, що входить до його складу. Звісно, Люмакс ® не є спеціалістом з контролю ваточника сирійського, якщо є загроза появи його на полі — краще використовувати Елюміс ® у максимальній нормі застосування.


Реактивація Люмакс ® проти бурьянів, 30 ДПО

 1. Що означає термін «ранньопіслясходово» стосовно Люмакс ®?

Це питання ми піднімаємо майже на кожному навчальному семінарі й на кожній конференції. Воно дуже актуальне і сьогодні, хоча препарат з таким позиціонуванням виводився на ринок ще у 2008 році. Термін «ранньопіслясходово» стосовно гербіциду Люмакс ® означає, що під час його застосування після сходів ми звертаємо увагу на стадію розвитку не культури, а саме бур’яну. Тобто, кукурудза може мати сходи, перший, другий, третій і навіть п’ятий листок, однак головним є те, щоб однорічні злакові бур’яни мали не більше 2 листків. Саме стадія розвитку однорічних злакових бур’янів є обмежуючим чинником при використанні Люмакс ® ранньопіслясходово. На розвиток однорічних дводольних ми не дивимося, тобто вони можуть мати від 2 до 6 справжніх листків. По осотах Люмакс ® здатний працювати у стадії розвиненої розетки (4–6 листків), по ваточнику сирійському — до 6 листків, а по березці працює навіть за довжини 20 см.


Люмакс ® - 2 місяці після внесення

 1. Коли максимально пізно можна використовувати Елюміс ®?

У більшості випадків гербіцид необхідно застосовувати в оптимальний термін, тобто від 3-го до 5-го листка культури, але при цьому Елюміс ® завдяки своїм унікальним властивостям може використовуватися і пізніше, адже він не впливає на розвиток генеративних органів культури. Його можна застосовувати і після 5-го листка до 10 листків культури. Є досвід внесення Елюміс ® навіть по 14-му листку кукурудзи за умови, що культура не «екранує» бур’яни від робочого розчину. Проте тут йдеться лише про максимальну норму застосування, адже бур’яни на момент обробки є вже дуже перерослими.

 1. Чи мають Люмакс ® та Елюміс ® післядію, від чого вона залежить та як її уникнути?

Певна річ, усі мезотріонвмісні продукти мають післядію. Наша основна рекомендація — такі культури, як соняшник, соя, ріпак, слід висівати після оранки не раніше ніж через 8 місяців (наступний рік) після застосування гербіцидів, до складу яких входить мезотріон. Цукрові буряки, овочі та горох рекомендується висівати не раніше ніж через 18 місяців після застосування мезотріонвмісних продуктів. Післядія у сівозміні залежить від багатьох факторів, основні з яких — це рівень рН та кількість опадів. Ці два чинники «ходять» разом, адже, якщо ми, наприклад, маємо низький рівень рН (< 5,5), натомість випало більше 300 мм опадів — післядія не спостерігається. І, навпаки, якщо рівень рН нейтральний або слаболужний і випало менше 300 мм опадів за період від моменту внесення мезотріону до посіву наступної культури — знову післядії не буде. Тобто, найгірший варіант — це коли ми маємо низький рівень рН (< 5,5) і так сталося, що випало менше ніж 300 мм опадів, вірогідність появи післядії вища. У більшості польових ситуацій таке не відбувається, і при цьому ми радимо завжди робити оранку перед посівом чутливих культур.

 1. Весна 2020 р. і майже половина літа були холодні. Як використовувати гербіциди, коли бур’яни розвиваються, а кукурудза запізнюється у розвитку?

Саме у такому разі у пригоді стануть Люмакс ® та Елюміс ®, адже вони мають яскраво виражену ґрунтову дію, що, своєю чергою, є вирішальним у таких непередбачуваних погодних умовах. Наприклад, вносимо Люмакс ® ґрунтово — до сходів культури та бур’янів або ранньопіслясходово. Якщо після цього прогнозуються затяжні дощі, як це було у 2020 р., то гербіцид, завдяки потужній ґрунтовій дії здатний контролювати наступні хвилі бур’янів і немає жодних проблем з тим, що потрібно виїхати в поле та вчасно обробити кукурудзу. Так само і з Елюміс ®: вловили вікно, коли дощі дозволяють вийти в поле, хоч на короткий термін, внесли гербіцид і він так само, як і Люмакс ® , за рахунок ґрунтової дії буде контролювати наступні хвилі бур’янів. До того ж Елюміс ® має дуже широке вікно застосування і, знаючи це, ви можете з ним вийти в поле майже у будь-якій фазі розвитку культури від 2 до 10 листків і, в залежності від виду та віку шкодочинних рослин, внести оптимальну норму гербіциду.

 1. Чи можливе використання Люмакс ® та Елюміс ® з добривами для позакореневого підживлення та мікроелементами?

З мікроелементами, особливо з Zn, краще не використовувати, оскільки можлива поява сильної фітотоксичності на культуру. Щодо азотних добрив, то тут треба провести додаткові досліди, для того щоб можна було ці суміші сміливо рекомендувати.

 1. Чи може Елюміс ® контролювати ґрунтово наступні хвилі злакових бур’янів?

На жаль, таке явище не спостерігається. Елюміс ® контролює однорічні та багаторічні злакові бур’яни тільки при безпосередньому потраплянні робочого розчину на поверхню злакових шкодочинних рослин завдяки нікосульфурону, що входить до його складу. При цьому мезотріон має неперевершений контроль не тільки дводольних бур’янів, що вже зійшли, а й тих, які, можливо, з’являться пізніше. Мезотріон має невеличкий побічний ефект по контролю злакових бур’янів, але це не можна назвати повноцінним їх контролем.


Вигляд поля після внесення  Елюміс ®

 1. Як працює Елюміс ® проти хвоща польового, яка потрібна норма та який період внесення?

Елюміс ® здатний контролювати хвощ польовий, він значно зупиняє його в розвитку, але все ж кращий контроль цього злісного бур’яну відбувається при використанні Пріма ТМ Форте в нормі 0,7 л/га. При цьому, якщо в посівах кукурудзи хвощ польовий є домінуючим, то краще використовувати Пріма ТМ Форте або сам по собі, або разом із Мілагро ®, а також з поверхнево-активною речовиною.

 1. Чи працює Елюміс ® проти очерету?

Так, чудово працює, але тільки по вегетуючій частині й тільки з нормою 2,0 л/га. Тобто, Елюміс ® контролює очерет подібно до ваточника сирійського.

 1. Якщо так сталося, що два роки поспіль на одному й тому ж полі вносили Елюміс ® у нормі 1,5 л/га, чи буде післядія гербіциду на соняшник у наступному році та від чого вона залежить?

Зазвичай, якщо після останнього внесення зробити оранку, то на наступний рік за нормальних умов післядії на соняшник не буде. В такому разі можемо спостерігати невелике накопичення мезотріону, яке може дати післядію тільки за умов, що прописані у відповіді на питання номер 5 цієї статті. За нормальних умов, як правило, післядія не спостерігається.

 1. Чи контролює Люмакс ® наступні хвилі падалиці соняшнику?

Так, чудово контролює. До того ж не тільки падалицю традиційного соняшнику, а й ІМІ та сульфостійку (фото можливе).


Грунтовий контроль падалиці соняшника гербіцидом  Люмакс ®

 1. Чи доцільно тримати поле кукурудзи чистим від бур’янів до фази 3-го листка культури?

Звісно, доцільно. Будь-яка культура закладає свій майбутній потенціал урожайності з самих ранніх етапів вегетації, а якщо їй при цьому заважають бур’яни, то такий потенціал знижується. Раніше більшість страхових продуктів, особливо на основі сульфонілсечовин та синтетичних гормонів росту, реєстрували, починаючи з 3-го листка культури, адже за їх використання до цієї фази вони могли викликати фітотоксичність. Компанія «Сингента» з-поміж гербіцидів, які можуть застосовуватися від сходів до 3-го листка культури, рекомендує Примекстра ® Голд, Примекстра ® TZ Голд та Люмакс ®.