Небезпека, яку несуть синантропні комахи навколо нас

Захист від гризунів, тарганів та іншого

Трансмісивні хвороби — це група інфекційних та паразитарних захворювань, переносниками збудників яких є кровососні комахи та представники типу членистоногих. Відомо близько 200 хвороб, що мають трансмісивний шлях передачі інфекції. Зараження відбувається при укусі комарами, кліщами, блохами, вошами, москітами, мошками, клопами тощо при потраплянні інфікованих виділень переносників на шкіру і слизові оболонки. Деякі з них передаються безпосередньо через укус кровососних членистоногих.

Для збереження збудника як біологічного виду передача його від одного індивідуума до другого може бути тільки за допомогою переносника, в організмі якого він не лише зберігається, а й проходить певний цикл свого розвитку.

Багатьом трансмісивним хворобам властива природна вогнищевість, а саме існування та передача збудника у певних географічних районах, де постійно мешкають специфічні переносники, та в сприятливих для виплоду, розвитку й існування переносників умовах. Такі хвороби поширені в різних країнах світу, але найбільше в країнах  з тропічним та  субтропічним кліматом.

Крім того, особливістю епідемічного процесу трансмісивних захворювань є сезонність, переважно літньо-осіння пора, що є часом максимальної біологічної активності переносників. Для хвороб, які передаються вошами, сезонність пов'язана із соціальними факторами.

Велике епідеміологічне значення як чинники передачі мають живі переносники збудників інфекційних хвороб:

 • Комарі
 • Блохи
 • Москіти
 • Кліщі

В Україні її різноманітними ландшафтами, гірськими масивами, різними рельєфами, водними джерелами, ґрунтами, рослинністю, кліматом, багатою фауною забезпечується довготривале існування і стійкість природних осередків багатьох природно-вогнищевих інфекційних хвороб.

Для зменшення ризиків розповсюдження захворювань необхідно проводити заходи щодо постійного контролю чисельності переносників, а саме: санітарно-технічні, гідротехнічні, агротехнічні, ентомологічні, винищувальні та ін.

У профілактиці вищезазначених інфекційних хвороб особливе місце посідає боротьба з комахами, для яких властива екологічна здатність пристосовуватися до різноманітних умов існування. Тому дезінсекція є невід'ємною частиною заходів боротьби із трансмісивними хворобами, а саме комплекс профілактичних і винищувальних заходів для знищення і врегулювання кількості комах та захисту від них.

Згідно з національним законодавством дезінсекція повинна проводитися не рідше двох разів на рік — навесні та восени — у жилих, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах, в інших можливих місцях розмноження переносників збудників інфекційних хвороб. Недостатні обсяги останні роки дератизаційних та дезінсекційних заходів через фінансові та інші труднощі можуть призвести до неконтрольованого розмноження гризунів та переносників збудників природно-вогнищевих трансмісивних інфекцій.

Інсектицид Деманд® — високотехнологічний продукт з унікальною запатентованою формуляцією,  яка забезпечує тривалий захист від широкого спектра повзаючих і літаючих комах.

 • Запатентована технологія мікрокапсуляції забезпечує захист і повільне вивільнення діючої речовини.
 • Оптимізований розмір мікрокапсул для повного покриття різноманітних видів поверхонь і кращого підхоплення комахами.
 • Контроль широкого спектра синантропних комах, у т. ч. тарганів,  мух,  мурах, постільних клопів та ін.
 • Ефективна дія на всіх видах поверхонь, у т. ч. бетоні, ПВХ та ін.
 • Не залишає плям на поверхнях, не має різкого  запаху.
 • Зручний для застосування на житлових, комерційних і промислових об’єктах, у місцях загального користування.
 • Легко дозувати, створює стабільну суспензію 
 • Економічний у використанні.