Заправляємо посівну 2024

Акційні пропозиції
Акція "Заправляємо посівну 2024"

Програма маркетингової акції
"Заправляємо посівну 2024"

До 30.04.2024 р. КУПУЙТЕ 1 мішок насіння кукурудзи та ОТРИМУЙТЕ 7 л дизеля.

1.Загальні положення. Термінологія
1.1.Акція (далі — Програма або Програма лояльності) — маркетинговий захід під умовною назвою «Заправляємо посівну 2024», що реалізується в рамках та відповідно до умов цієї Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційної продукції та отримання ними Винагород.
1.2.Організатором маркетингової Акції «Заправляємо посівну 2024» є ТОВ «Сингента» (код ЄДРПОУ 30265338), що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4 (далі також — «Сингента» або компанія «Сингента»). 
1.3.Учасниками Акції є юридичні особи — сільгоспвиробники, які відповідають вимогам, зазначеним у п. 3 цієї Програми.
1.4.Акційна продукція — насіння гібридів кукурудзи компанії «Сингента»,  , що реалізується Організатором офіційним Дистриб’юторам або Субдистриб’юторам, а в подальшому Дистриб’юторами чи Субдистриб’юторами — Учасникам. Перелік Акційної продукції може змінюватися Організатором у межах дії Сезону.
1.5.Посівна одиниця Акційної продукції — один мішок Акційної продукції.
1.6.Офіційний Дистриб’ютор — юридичні особи, посередники, які купують насіння гібридів кукурудзи безпосередньо в Організатора для наступного перепродажу виробникам сільськогосподарської продукції (Учасникам). Перелік офіційних Дистриб’юторів зазначено за посиланням: https://www.syngenta.ua/search/distributors/business/nasinnya-polovyh-kultur-1071
1.7.Субдистриб’ютори — юридичні особи, посередники, які купують насіння гібридів кукурудзи в офіційних Дистриб’юторів, а в подальшому реалізують його Учасникам. Перелік Субдистриб’юторів зазначено у Додатку 1.
1.8.Винагорода — сертифікат багаторазового використання мережі заправок «ОККО» на дизельне паливо, який Учасник може отримати відповідно до положень цієї Програми.
1.9.Сайт Програми лояльності: https://www.syngenta.ua/zapravlyayemo-posivnu
1.10.Електронний персональний кабінет Учасника на сайті Програми лояльності: www.bonus.agronom
1.11.Сезон — період з 1 вересня 2023 року по 31 березня 2024 року, впродовж якого Учасником була придбана Акційна продукція. Організатор може змінювати строки дії Сезону на власний розсуд, попередивши про такі зміни Учасника шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Програми лояльності або направивши лист на офіційну адресу Учасника.
1.12.Строк дії Акції — з 1 вересня 2023 року до 31 травня 2024 року з урахуванням пп. 4.1 цієї Програми.
1.13.Підтверджувальні документи — видаткові накладні про приймання-передачу Акційної продукції, акт приймання-передачі Акційної продукції та інші документи на вимогу Організатора, які підтверджують придбання Учасником Акційної продукції.
1.14.Програма — ця програма.

2.Загальний опис умов участі в Акції
2.1.Для участі в Акції Учасник повинен:
2.1.1.До 30.04.2024 р. підписати ваучер програми «Агропартнер» компанії «Сингента» з пріоритетною поставкою на придбання Акційної продукції в офіційного Дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в Субдистриб’ютора. Положення Програми «Агропартнер» компанії «Сингента» регулюються відповідними угодами, укладеними між Організатором та офіційними Дистриб’юторами або Субдистриб’юторами.
2.1.2.Загальний об’єм придбаної суб’єктом господарювання Акційної продукції в Сезоні має приріст не менше ніж 15 % у порівнянні з об’ємом придбання такої продукції в минулому сезоні (з 1 вересня 2022 року по 31 липня 2023 року). Даний приріст визначається на підставі інформації, наявної в Організатора.
або 
Об’єм придбаної суб’єктом господарювання Акційної продукції складає в грошовому еквіваленті 1200 грн на 1 га, що еквівалентно відповідній сумі доларів США за курсом продажу долара США, за даними НБУ на дату підписання ваучера з пріоритетною поставкою (пп. 2.1.1 Програми), від загального об’єму гібридів кукурудзи, придбаних в інших суб’єктів господарювання в 2024 році. Водночас базою для встановлення співвідношення придбаної Акційної продукції є загальна вартість такої продукції, зазначена у підписаному ваучері (пп. 2.1.1 Програми) до загальної посівної площі суб’єкта господарювання для сівби насіння гібридів кукурудзи в минулому сезоні (з 1 вересня 2022 року по 31 липня 2023 року).
2.1.3.З метою уникнення будь-яких ризиків неправомірного отримання Винагороди, Учасник надає підтвердження згоди на участь у Програмі в електронному персональному кабінеті Учасника на сайті Програми лояльності від керівника, що юридична особа є Учасником і їй відомі положення цієї Програми. Даний документ є обов’язковою умовою для отримання Винагород (Форма Згоди на участь у Програмі лояльності у Додатку 2).

3.Учасники Акції
3.1.У Програмі лояльності мають право брати участь суб’єкти господарювання — сільгоспвиробники, які придбали Акційну продукцію в Організатора через його офіційних Дистриб’юторів та/або іншим способом, визначеним умовами цієї Програми. 
3.2.Юридичні особи, пов’язані відносинами контролю в розумінні ст. 1 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 року (зі змінами та доповненнями), беруть участь у Програмі окремо, незалежно одна від одної.

4.Дія Програми у часі та території
4.1.Програма вступає в дію з моменту її опублікування й діє до 31 травня 2024 року або до припинення її Організатором. Дія Програми лояльності може бути в будь-який час припинена за одностороннім рішенням Організатора. 
4.2.Дія Програми поширюється на Акційну продукцію, яка була придбана у відповідному Сезоні (пп. 1.10), враховуючи можливі зміни до цієї Програми, зокрема, в частині переліку Акційної продукції, Винагороди, періоду Сезону.
4.3.Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також низки населених пунктів на території Донецької, Луганської та інших областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року, та інших нормативних актів, які визначають території України, які є окупованими на дату проведення Акції).

5.Нарахування Винагороди
5.1.Нарахування Винагороди відбувається за кожну придбану Учасником Посівну одиницю Акційної продукції в Сезоні в рамках вимог Акції з розрахунку 7 літрів дизельного палива  за одну Посівну одиницю. 
5.2.Нарахування Винагороди здійснюється Організатором на підставі отриманих Підтверджувальних документів один раз на місяць у період з 20 по 25 число кожного місяця починаючи з листопада 2023 року.
5.3.Право на Винагороду в Учасника виникає після виконання та дотримання всіх умов Акції, зокрема: після надання Учасником Підтверджувальних документів в електронному персональному кабінеті на сайті Програми лояльності, якщо інший спосіб передачі документів не буде погоджений Організатором, та їх верифікації Організатором.
5.4.За результатами зазначених у цьому пункті підрахунків, Організатор передає Учасникам Винагороду впродовж 30 календарних днів. Відлік цього періоду розпочинається з 26 числа кожного місяця починаючи з листопада 2023 року. 

6.Вимоги до Підтверджувальних документів 
6.1.Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований обсяг придбаної Акційної продукції, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції) і печатку та підпис уповноваженого представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника. 
6.2.Документи, що надаються Учасником Організатору, в тому числі, але не обмежуючись, видаткові накладні, акти, додаткові документи, не повинні містити комерційних даних (зокрема, але не обмежуючись, кількості, вартості, умов продажу продукції) конкурентів Організатора. Беручи участь у Програмі лояльності, Організатор не несе ніякої відповідальності, якщо таку інформацію буде зазначено в документах, незважаючи на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому разі метою даної Програми жодним чином не є одержання комерційної інформації конкурентів. Така інформація отримана не з волі Організатора і може бути ним одержана лише внаслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми, через різні обставини, в тому числі технічні.
6.3.Нарахування Винагороди за Акційну продукцію, придбану відповідно до видаткових накладних, датованих з 1 вересня 2023 року по 31 березня 2024 року (Сезон), які були завантажені Учасниками в персональному електронному кабінеті на сайті Програми лояльності до 31 березня 2024 року, буде здійснюватися з 20 листопада 2023 року по 31 травня 2024 року. 
6.4.Якщо видаткові накладні були завантажені Учасниками в персональному електронному кабінеті на сайті Програми лояльності після 31 березня 2024 року, Винагорода за ними не нараховуватиметься. 
6.5.Видаткові накладні, що надаються Учасником після  1 квітня 2024 року можуть завантажуватися Учасниками в персональному електронному кабінеті на сайті Програми лояльності виключно лише за рішенням Організатора, у разі настання непередбачуваних обставин, незалежних від Учасника, які завадили йому завантажити видаткові накладні у строки, зазначені у пп. 6.3–6.4 Програми, та за рішенням Організатора.
6.6.В окремих випадках Організатор залишає за собою право запитати додаткові документи, які підтверджують придбання Акційної продукції. У такому разі нарахування Винагороди відбувається тільки після надання таких документів. 

7.Отримання Винагороди
7.1.Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. з урахуванням ПДВ.
7.2.У разі відмови від Винагороди  або у разі ненадання Учасником Підверджувальних документів відповідно до положень, зазначених у п.6 Програми, її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Винагорода обміну та поверненню не підлягає. Організатор не несе жодної відповідальності за використання Учасниками Винагороди після її одержання, за неможливість скористатися наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.
7.3.Винагорода передається Учаснику Організатором на підставі відповідного Акта приймання-передачі, який повинен бути підписаний належним чином уповноваженою ним особою від Учасника на сайті Document.Online, якщо інше не буде погоджено Організатором.
Підписання Акта приймання-передачі Винагороди здійснюється шляхом накладання електронного підпису на Інтернет-платформі Document.Online за посиланням: https://document.online/. Для виконання цього положення Учасник зобов’язується надати Організатору електронну адресу уповноваженої особи Учасника, на яку здійснюватиметься відправка Актів приймання-передачі Винагороди. Організатор дбає про отримання Винагороди належним чином уповноваженим представником Учасника, тому з цією метою запроваджує правило обов’язкового підписання Акта приймання-передачі Винагороди Учасником шляхом застосування електронного підпису відповідно до положень, зазначених у цьому пункті Програми. Організатор має право зробити запит, а Учасник надати документи, що підтверджують повноваження підписанта Учасника. У разі недотримання цього правила, Організатор має право притримати передачу Винагороди до виконання Учасником зазначеного в цьому пункті правила.
Учасник зобов’язується забезпечити належним чином уповноваженого представника на отримання Винагороди. У разі порушення цього зобов’язання через неналежний контроль або з іншої, незалежної від Організатора причини, Організатор не несе жодної відповідальності.
Категорично забороняється використання Винагороди працівниками Учасника у власних цілях. 
7.4.У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Всі Винагороди обміну та поверненню не підлягають. Організатор не несе ніякої відповідальності за використання Учасниками Винагороди після її одержання, за неможливість скористатися наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.
7.5.У разі повернення Акційної продукції, за придбання якої Учаснику було нараховано Винагороду, відповідна кількість раніше нарахованих у зв’язку із придбанням такої Акційної продукції літрів дизельного палива списується з паливного сертифіката такого Учасника.

8.Особливості використання Винагороди
8.1.Скористатися своїм правом на отримання дизельного палива на заправках мережі «ОККО» Учасник може після активації сертифіката впродовж шести місяців.
8.2.З метою ефективного та своєчасного використання Винагороди Учаснику рекомендується дотримуватись правил та інструкцій користування сертифікатами багаторазового використання мережі заправок «ОККО» як видом Винагороди. Водночас Організатор не несе відповідальності за недотримання Учасником зазначених вище правил та інструкцій, в тому числі, але не обмежуючись за несвоєчасне використання сертифіката Учасником. 

9.Політика конфіденційності
9.1.Беручи участь у цій Акції, Учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані ТОВ «Сингента» з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях. 

10.Інші положення
10.1.Участь в Акції (вважаються будь-які дії Учасника, спрямовані на участь в Акції) є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями цієї Програми.
10.2.Положення цієї Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень цієї Програми можливі у разі їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті Програми лояльності. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами / доповненнями до положень цієї Програми.
10.3.У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором. При цьому таке рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. 
10.4.Беручи участь у цій Програмі лояльності, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення, використання та поширення інформації (в тому числі, але не обмежуючись в рекламних цілях), яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (і) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».
10.5.Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Програмі лояльності, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.
10.6.Беручи участь в Програмі лояльності, її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Програму лояльності. 
10.7.У разі використання в Програмі лояльності персональних даних працівників Учасника, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних і надати відповідні підтверджуючі документи. 
10.8.Учасник гарантує, що жодних прав і законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Програмі лояльності. 
10.9.У разі направлення претензії або судового позову до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, які стосуються Учасника, останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто і за власний рахунок.
10.10.Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Програми, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
10.11.За детальними умовами участі у Програмі лояльності Учасник може звертатися за тел.: 0 (800) 500 449 або до представників (регіональних менеджерів) Організатора у регіонах. 
10.12.Організатор залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Програму в будь-якій її частині, розмістивши відповідне рішення на сайті Програми лояльності. 
10.13.Організатор залишає за собою право відмовити в участі в Програмі лояльності юридичним особам, які своїми діями або бездіяльністю можуть негативно вплинути на репутацію Організатора, а також якщо:
• Учасника, та/або корпоративного учасника Учасника, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника внесено до списку санкцій OFAC Сполучених Штатів Америки (перелік осіб, до яких застосовано санкції, що визначається The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury).
• До Учасника, та/або корпоративного учасника Учасника, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника, та/або товарів, послуг чи робіт Учасника застосовано обмеження (санкції) інших, ніж OFАС, державних органів США, режим дотримання яких може бути порушено виконанням Договору.
• Учасника, та/або корпоративного учасника Учасника, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника внесено до списку санкцій Європейського Союзу (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions).
Учасниката/або корпоративного учасника Учасниката/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника внесено до списку санкцій Her Majesty’s Treasury Великої Британії (список осібвключених до Consolidated list of financial sanctions targets in the UK та до List of persons subject to restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine, що ведеться the UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of the Her Majesty’s Treasury).
Учасниката/або корпоративного учасника Учасниката/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника внесено до списку санкцій Ради Безпеки ООН (зведений список санкцій Ради Безпеки Організації Обєднаних Націй (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List), до якого включено фізичних та юридичних осібщодо яких застосовано санкційні заходи Ради Безпеки ООН).
• Учасника, та/або корпоративного учасника Учасника, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника внесено до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (перелік осіб, до яких рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до ст. 5 Закону України «Про санкції»), якщо виконання Програми суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України.
• Учасник є: (2) юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф; (3) юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є рф або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства рф. 
10.14.Учасник, беручи участь в Програмі (вважаються будь-які дії Учасника, спрямовані на участь у Програмі), підтверджує та гарантує, що ні він, ні його корпоративні учасники та/або кінцевий бенефіціарний власник Учасника не внесені до списку зазначених вище санкцій, а також те, що Учасник у повній мірі обізнаний із переліком осіб, які підпадають під зазначені вище категорії осіб, він не має і не матиме (прямо чи опосередковано) правовідносин з будь-якими особами, що підпадають під категорії, зазначені вище, і в разі порушення цієї гарантії зобов’язується відшкодувати Організатору матеріальну шкоду, завдану йому та його афілійованим компаніям — членам групи компаній Syngenta внаслідок недодержання такої гарантії.
10.15.Учасник визнає, що перелік осіб, зазначених у пп. 10.13, може змінюватися впродовж дії Програми, й зобов’язується самостійно періодично отримувати оновлення інформації про відповідні зміни в переліку осіб, зазначених у пп.10.13.
10.16.Учасник погоджується і підтверджує, що він не буде поставляти товар / надавати послуги / виконувати роботи, які б прямо чи опосередковано походили (походив) би від фізичної / юридичної особи, які підпадають під категорії осіб, зазначених у пп. 10.13, оскільки це спричинить порушення Учасником законодавства про санкції.