Основа захисту саду 2024

Акційні пропозиції
Акція Основи захисту саду

Програма маркетингової рекламної Акції
«Основа захисту саду 2024»

Заплануйте надійний захист саду з фунгіцидом Світч® та інсектицидом Проклейм® і отримайте подарункові сертифікати. Акція діє з 1 жовтня 2023 року по 20 грудня 2024 року. 

Mobile Image
Desktop Image
Загальні положення
1.1.«Акція» (далі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Основа захисту саду 2024», що реалізується в рамках та відповідно до умов даної Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційної продукції та отримання ними Винагород.
1.2.Організатором і виконавцем Акції є ТОВ «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4 (ЄДРПОУ 30265338).
1.3.Учасник — юридична особа (сільгоспвиробник), яка виконала умови і приєдналася до цієї Акції.
1.4.Акція діє на всій території України, за винятком території, зазначеної у цій Програмі (п. 4.1).
1.5.Винагорода — сертифікати партнерів на вибір Учасника, які Учасник може отримати відповідно до засад, зазначених у п. 4 цієї Програми. Список партнерів наведено в Додатку 1. Організатор залишає за собою право змінити перелік Сертифікатів та список партнерів для обміну Винагороди за результатами Акції.
1.6.Сертифікат — сертифікат мережі заправок «ОККО», та/або мультибрендовий сертифікат Bodocard, та/або сертифікат «Епіцентр», та/або сертифікат Giftmall, та/або сертифікат «Укртекстиль», та/або сертифікат Drone.UA, та/або сертифікат «Інструмент К».
1.7.Акційна продукція — фунгіцид Світч® та інсектицид Проклейм®, придбані Учасниками з 1 жовтня 2023 року по 20 грудня 2024 року у ТОВ «Сингента», в офіційного Дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або субдистриб’ютора.
1.8.Підтверджувальний документ — видаткова накладна на Акційну продукцію.
1.9.Офіційний Дистриб’ютор — посередник, який купує засоби захисту рослин безпосередньо в Організатора для наступного перепродажу виробникам сільськогосподарської продукції (Учасникам). Перелік офіційних Дистриб’юторів наведено за посиланням: https://www.syngenta.ua/search/distributors/business/zasoby-zahystu-kultur-1076

2.Учасники Акції 
2.1.В Акції мають право брати участь тільки юридичні особи — сільгоспвиробники.

3.Строк дії Акції 
3.1.Акція діє з 1 жовтня 2023 року по 20 грудня 2024 року.
3.2.Термін подання документів для отримання Винагороди — з 1 серпня 2024 року по 31 січня 2025 року.

4.Загальні умови Акції
4.1.Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також деяких населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України») і територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні згідно з переліком, визначеним Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, у частині відправлення / доставки / вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей та територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні згідно з переліком, визначеним Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Дане обмеження не поширюється на громадян України, які проживають на таких територіях, у разі, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги й умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення / доставку / видачу Винагород у таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, крім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення / доставка / видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці, погоджених з Організатором.
4.2.Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник Акції отримує право на одержання Винагороди у вигляді подарункового сертифіката згідно з п. 5. 
4.3.Для участі в Акції Учасник упродовж строку її дії повинен придбати у ТОВ «Сингента», в офіційного Дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в субдистриб’ютора офіційного Дистриб’ютора Акційну продукцію в об’ємі, вказаному в таблиці нижче. 
4.4.Номінал Винагороди при купівлі препаратів Світч® та Проклейм® розраховується згідно з даними, вказаними в таблиці:

Сертифікати Захист Саду

5.Отримання Винагороди
5.1.Для отримання Винагороди, Учасникам, що придбали Акційну продукцію в об’ємах, зазначених у таблиці в п. 4.4, необхідно звернутися до менеджера з продажів Організатора з інформацією щодо бажаної Винагороди.
5.2.Учасники, які придбали товар в офіційного Дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в субдистриб’ютора, впродовж строку дії Акції повинні надати менеджеру з продажів ТОВ «Сингента» копію підтверджувального документа / документів із зазначенням об’єму придбаної Акційної продукції.
5.3.Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований об’єм придбаної Акційної продукції, дату придбання. Якщо Акційну продукцію було придбано у субдистриб’ютора, то Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну продукцію було придбано субдистриб’ютором в офіційного Дистриб’ютора ТОВ «Сингента». Документи, що направляються Учасником Організатору, в тому числі, але не обмежуючись, видаткові накладні, акти, додаткові документи, не повинні містити комерційних даних (кількості, вартості, умов продажу продукції) конкурентів Організатора. Беручи участь в Акції, Організатор не несе жодної відповідальності, якщо таку інформацію буде зазначено у документах, незважаючи на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому разі метою даної Акції жодним чином не є одержання комерційної інформації конкурентів. Така інформація отримана не з волі Організатора і може бути ним одержана лише внаслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми, через різні обставини, в тому числі технічні.
Отримати Винагороду Учасникам, які придбали Акційну продукцію не безпосередньо в Організатора, можна лише за умови надання представнику Організатора копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним вище.
5.4.У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Всі Винагороди обміну та поверненню не підлягають. Організатор не несе ніякої відповідальності за використання Учасниками Винагороди після її одержання, за неможливість скористатися наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.
5.5.Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. з урахуванням ПДВ.
5.6.Учасник, який виконав умови Акції, має право на отримання подарункових Сертифікатів із переліку, наведеного нижче: 
Сертифікат «ОККО» наявний у номіналах 100, 125, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 50 000 грн. 
Сертифікат Bodocard наявний у номіналах 100, 1000, 10 000 грн. 
Сертифікат Giftmall наявний у номіналах 100, 1000, 10 000 грн. 
Сертифікат «Епіцентр» наявний у номіналах 100, 1000, 10 000 грн. 
Сертифікат «Укртекстиль» наявний у номіналах 1000, 10 000, 50 000 грн. 
Сертифікат Drone.UA наявний у номіналах 10 000, 50 000 грн. 
Сертифікат «Інструмент К» наявний у номіналах 100, 1000 грн. 
Сертифікати Bodocard, «Епіцентр», Giftmall, «Укртекстиль», Drone.UA, «Інструмент К» різних номіналів можуть сумуватися. Сертифікати «ОККО» не сумуються між собою. 
Асортимент матеріальних цінностей, на які може бути обмінено Сертифікати Bodocard, «Епіцентр», Giftmall, є обмеженим і стосується лише матеріальних цінностей, що мають відношення до сільського господарства. Перелік матеріальних цінностей, які може отримати Учасник при обміні Сертифікатів у рамках даної Акції, зазначений у Додатку 1 до цієї Програми. 
5.7.Отримання в якості Винагороди Сертифікатів здійснюється на підставі Акта приймання-передачі, який повинен бути підписаний керівником Учасника або належним чином уповноваженою особою в паперовому чи електронному вигляді. Учасник зобов’язується забезпечити належним чином уповноваженого представника на отримання Винагороди. У разі порушення цього зобов’язання через неналежний контроль або з іншої, незалежної від Організатора причини, останній не несе жодної відповідальності. Категорично забороняється використання Винагороди працівниками Учасника у власних цілях, окрім випадків, коли таке право надано такому працівникові Учасником, який має право володіти, користуватися та розпоряджатися Винагородою згідно з положеннями цієї Програми на підставі належним чином оформленого правочину між Учасником та його працівником.
5.8.Отримуючи в якості Винагороди Сертифікат, Учасник підписує з Організатором Акт приймання-передачі товарів (акційний продаж товарів). Організатор не видає Винагороду Учасникам, які не підписали такі Акти приймання-передачі.

6.Політика конфіденційності
6.1.Беручи участь у цій Акції, Учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані ТОВ «Сингента» з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях. 

7.Інші засади
7.1.Умови Акції діють на Акційну продукцію, яка є в наявності та доступна для продажу.
7.2.ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попередження Учасників. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити або замінити Винагороду по Акції без попереднього погодження з Учасниками. 
7.3. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми, які можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у разі їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті: www.syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами / доповненнями до положень Програми.
7.4.У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми, і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалюється Організатором Акції. При цьому рішення останнього є остаточним і не підлягає оскарженню. 
7.5.Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
7.6.Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.
7.7.Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.
7.8.У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних і надати відповідні підтверджуючі документи.
7.9.Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.
7.10.У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто й за власний рахунок.
7.11.Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
7.12.Санкційне застереження. Організатор має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов’язань за Акцією у разі, якщо: 
7.12.1.Учасника Акції, та/або засновника Учасника Акції, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника Акції внесено до списку санкцій OFAC Сполучених Штатів Америки (перелік осіб, до яких застосовано санкції, що визначається The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury).
7.12.2.До Учасника Акції, та/або засновника Учасника Акції, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника Акції, та/або товарів, послуг чи робіт Учасника Акції застосовано обмеження (санкції) інших, ніж OFАС, державних органів США, режим дотримання яких може бути порушено виконанням умов Акції.
7.12.3.Учасника Акції, та/або засновника Учасника Акції, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника Акції внесено до списку санкцій Європейського Союзу (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions).
7.12.4.Учасника Акції, та/або засновника Учасника Акції, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника Акції внесено до списку санкцій Her Majesty’s Treasury Великої Британії (список осіб, включених до Consolidated list of financial sanctions targets in the UK та до List of persons subject to restrictive measures in view of Russia’s actions destabilizing the situation in Ukraine, що ведеться the UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of the Her Majesty’s Treasury).
7.12.5.Учасника Акції, та/або засновника Учасника Акції, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника Акції внесено до списку санкцій Ради Безпеки ООН (зведений список санкцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List), до якого включено фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкційні заходи Ради Безпеки ООН).
7.12.6.Учасника Акції, та/або засновника Учасника Акції, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника Акції внесено до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (перелік осіб, до яких рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до ст. 5 Закону України «Про санкції»), якщо виконання Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України. 
7.12.7.Учасник є: (1) юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації; (2) юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин РФ або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації. 
7.12.8.Учасник Акції приєднанням до цієї Акції підтверджує та гарантує, що на дату приєднання до Акції Учасника Акції, та/або засновника Учасника Акції, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника Акції не внесено до списку зазначених у п. 7.12 санкцій, а також те, що Учасник Акції в повній мірі обізнаний із переліком осіб, які підпадають під категорії, зазначені у п. 7.12 цієї Програми Акції, він не має і не матиме (прямо чи опосередковано) правовідносин з будь-якими особами, що підпадають під категорії, зазначені у п. 7.12 цієї Програми Акції, та в разі порушення цієї гарантії зобов’язується відшкодувати Організатору матеріальну шкоду, завдану йому та його афілійованим компаніям — членам групи компаній Syngenta внаслідок недодержання такої гарантії.
7.12.9.Учасник Акції визнає, що перелік осіб, зазначених у п. 7.12 цієї Програми Акції, може змінюватись після приєднання до Акції, і Учасник Акції зобов’язується самостійно періодично отримувати оновлення інформації про відповідні зміни в переліку таких осіб.
7.12.10.Учасник Акції погоджується і підтверджує, що він не буде поставляти товар / надавати послуги / виконувати роботи, які б прямо чи опосередковано походили (походив) би від фізичної / юридичної особи, які підпадають під категорії осіб, зазначених у п. 7.12 цієї Програми Акції, оскільки це спричинить порушення Організатором законів про санкції.