Технічна підтримка 2024 – розпилювачі

Акційні пропозиції
Технічна підтримка розпилювачі

Програма маркетингової рекламної акції
 «Технічна підтримка 2024 – розпилювачі» 

У нас для вас гарні новини. Використовуйте продукти компанії «Сингента» і не пропустіть нагоду придбати розпилювачі за спеціальною ціною.
Деталі й умови акції нижче:

1.Загальні положення
1.1. «Акція» (надалі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Технічна підтримка 2024 – розпилювачі», що реалізується в рамках та відповідно до умов даної Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційної Продукції та надання можливості Учасникам на придбання комплектів розпилювачів за спеціальною ціною згідно окремих договорів купівлі-продажу між Організатором і Учасником.
1.2. Організатором і виконавцем Акції є ТОВ «Сингента» (надалі — Організатор), що знаходиться за адресою: 03022, Україна,  м. Київ, вул. Козацька, 120/4.
1.3. Офіційні дистриб’ютори Організатора – юридичні особи, партнери Організатора, перелік яких зазначено за наступним посиланням https://www.syngenta.ua/oficiyni-distribyutori-kompaniyi-singenta  
1.4. Акція діє на всій території України, окрім території, зазначеної у п.4.1 цієї Програми.
1.5. Акційна продукція — оригінальні препарати «Енжіо», «Вертимек», «Амістар Екстра», «Амістар Голд», «Елатус Ріа», «Міравіс Дуо», «Міравіс Нео», «Моддус», «Аксіал Крос», «Пріма Форте», «Дербі», «Твіст», «Люмакс», «Елюміс», «Каптора», «Каптора Плюс», «Такомир», «Флюенс», «Проклейм», «Люфокс», «Лірум», «Циделі Топ», «Світч», «Міравіс», «Геокс», «Міравіс Прайм», «Орондіс Ультра», «Ревус Топ», «Ридоміл Голд R», «Ридоміл Голд MZ», «Юніформ», виробництва групи компаній Syngenta. Кількість Акційної продукції обмежена.
1.6. Підтверджувальний документ — видаткова накладна або специфікація підписана Сторонами до договорів купівлі-продажу товарів засобів захисту рослин.  
1.7. Винагорода – можливість придбання за спеціальною ціною розпилювачі (згідно окремих договорів купівлі-продажу між Організатором і Учасником).

2. Учасники Акції
В акції мають право брати участь тільки юридичні особи — сільгоспвиробники (фермерські господарства, аграрні холдинги, сільгосппідприємства), які придбали або планують придбати Акційну продукцію в кількості, зазначеній в п.4.3 цієї Програми.

3. Строк дії Акції
Акція діє з моменту її затвердження Генеральним директором ТОВ «Сингента» та поширюється на Акційну продукцію, яка була придбана або планується до придбання  на підставі укладених договорів та специфікацій Учасниками з 1 жовтня 2023 по 31 грудня 2024 року. Строк дії Акції до 31 грудня 2024 року. 

4. Загальні умови Акції
4.1. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014, а також низки населених пунктів на території Донецької й Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року) та територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні блокуванні згідно переліку визначеного Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Це тимчасове вимушене обмеження діє винятково з міркувань безпеки жителів цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення / доставки / вручення Винагород Учасникам за адресами, які містяться на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні блокуванні згідно переліку визначеного Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
4.2. Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник Акції отримує право на придбання комплектів розпилювачів за спеціальною ціною згідно умов погоджених в окремих договорах купівлі-продажу між Організатором і Учасником в залежності від придбаного або запланованого до придбання об’єму Акційної продукції відповідно до п.4.3 цієї Програми.
4.3. Для участі в Акції її Учасник упродовж Строку дії Акції повинен придбати або укласти договори та специфікації на придбання в Офіційного дистриб’ютора Організатора або в його субдистриб’ютора або напряму в Організатора Акційну продукцію у наступному об’ємі (як мінімум одну позицію із таблиці):
 

Акційна продукція

4.4. У разі невиконання умов цієї Акції Учасником Акції з вини такого Учасника, Організатор має право змінити ціну комплектів розпилювачів в окремому договорі в односторонньому порядку з відповідним відображенням у первинних документах. У разі якщо Учасник Акції не зміг придбати Акційну продукцію згідно умов цієї Акції з вини Організатора, ціна комплектів розпилювачів залишається без змін згідно умов погоджених у Специфікації до окремих договорів купівлі-продажу.
4.5. Ціни комплектів розпилювачів визначаються згідно Додатку 1. 

5. Отримання Винагороди
5.1. Для участі в Акції її Учасник упродовж Строку дії Акції повинен надати  менеджеру з продажів Організатора копію Підтверджувального документа (специфікації або видаткової накладної на Акційну Продукцію) із зазначенням об’єму придбаної або такої що планується придбати Акційної продукції.

Підтверджувальний документ повинен містити придбаний обсяг Акційної продукції, дату придбання такої продукції або заплановану дату поставки, найменування Учасника та його код ЄДРПОУ, а також підпис уповноваженого представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора та їх реквізити. Якщо Продукція була придбана у субдистриб’ютора — Учасник зобов’язується надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну продукцію було придбано субдистриб’ютором в Офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента». На запити Організатора, Учасник зобов’язується надати додаткові документи, які підтверджують придбання Акційної продукції у Офіційних дистриб’юторів ТОВ «Сингента». У разі придбання Акційної продукції в Організатора напряму підтверджувальний документ повинен містити придбаний або запланований об’єм Акційної продукції, дату придбання такої продукції, найменування Учасника та його код ЄДРПОУ.

Підтверджувальні документи, що направляються Учасником Організатору, в тому числі, але не обмежуючись - видаткові накладні, специфікації, акти, додаткові документи, витяги із бухгалтерських, фінансових та інших програм не повинні містити комерційних даних конкурентів (в тому числі, але не обмежуючись – кількість, вартість, умови продажу продукції конкурентів) Організатора. Організатор не несе жодної відповідальності, якщо така інформація буде зазначена у документах, не дивлячись на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому випадку метою даної Програми жодним чином не є отримання комерційної інформації конкурентів. Така отримана інформація не є волею Організатора і може бути ним отримана лише як наслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми в силу різних обставин, в тому числі технічних.
5.2. У разі відмови від Винагороди, її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами.
5.3. Винагорода обміну та поверненню не підлягає. 
5.4.Організатор не несе жодної відповідальності за жодні ризики та наслідки, які можуть настати по відношенню до Учасника та/або третіх осіб у зв’язку із використанням Винагороди.
5.5.Отримати Винагороду можна лише за наявності копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у п. 5.1 цієї Програми.
5.6.Кількість Акційної продукції обмежена.

6.Політика конфіденційності
Беручи участь у цій Програмі, учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані Організатором з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях. 

7. Інші положення
7.1. Організатор залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попередження учасників. Організатор залишає за собою право змінити умови Акції без попереднього погодження з учасниками.
7.2. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.Syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.
7.3. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення останнього є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.4. Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
7.5.Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.
7.6.Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.
7.7.У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних і надати відповідні підтверджуючі документи.
7.8.Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.
7.9.У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто й за власний рахунок.
7.10.Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
7.11.Санкційне застереження. Організатор має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов’язань за Акцією у разі, якщо: 
7.11.1.Учасник Акції, та/або засновника Учасника Акції, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника Акції внесено до списку санкцій OFAC Сполучених Штатів Америки (перелік осіб, до яких застосовано санкції, що визначається The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury);
7.11.2.До Учасника Акції, та/або засновника Учасника Акції, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника Акції, та/або товарів, послуг чи робіт Учасника Акції застосовано обмеження (санкції) інших, ніж OFАС, державних органів США, режим дотримання яких може бути порушено виконанням умов Акції;
7.11.3.Учасника Акції, та/або засновника Учасника Акції, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника Акції внесено до списку санкцій Європейського Союзу (Consolidated list of personsgroups and entities subject to EUfinancial sanctions);
7.11.4.Учасника Акції, та/або  засновника Учасника Акції, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника Акції внесено до списку санкцій Her Majestys Treasury Великої Британії (список осіб, включених до Consolidated list offinancial sanctions targets in the UK та до List of persons subject to restrictive measures in view of Russias actionsdestabilizing the situation in Ukraine, що ведеться the UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSIof the HerMajestys Treasury);
7.11.5.Учасника Акції, та/або засновника Учасника Акції, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника Акції внесено до списку санкцій Ради Безпеки ООН (зведений список санкцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List), до якого включено фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкційні заходи Ради Безпеки ООН);
7.11.6.Учасника Акції, та/або засновника Учасника Акції, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника Акції внесено до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (перелік осіб, до яких рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції»), якщо виконання Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України. 
7.11.7.Учасник Акції приєднанням до цієї Акції підтверджує та гарантує, що на дату приєднання до Акції Учасник Акції, та/або засновник Учасника Акції, та/або кінцевого бенефіціарного власника Учасника Акції не внесено до списку зазначених у п. 7.11 санкцій, а також те, що Учасник Акції в повній мірі обізнаний із переліком осіб, які підпадають під категорії, зазначені у п. 7.11 цих Правил Акції, він не має і не матиме (прямо чи опосередковано) з будь-якими особами, що підпадають під категорії, зазначені у п. 7.11 цих Правил Акції і у випадку порушення цієї гарантії зобов’язується відшкодувати Організатору матеріальну шкоду, нанесену йому та його афілійованим компаніям – членам групи компаній «Syngenta» внаслідок недодержання такої гарантії.
7.11.8.Учасник Акції визнає, що перелік осіб, зазначених у п. 7.11 цих Правил Акції може змінюватись після приєднання до Акції і Учасник Акції зобов’язується самостійно періодично отримувати оновлення інформації про відповідні зміни в переліку осіб, зазначених в п. 7.11.

Учасник Акції погоджується і підтверджує, що він не буде поставляти товар/надавати послуги/виконувати роботи, які б прямо чи опосередковано походив (походили) би від фізичної/юридичної особи, які підпадають під категорії осіб, зазначених у п. 7.11 цих Правил Акції, оскільки це спричинить порушення Організатором Законів про санкції.

Ціни на розпилювачі, які пропонує компанія «Сингента»

Ціна на розпилювачі