Збільшуй вигоду з Енжіо® 2022

Акційні пропозиції

Збільшуй свою вигоду з Енжіо®!
Купуй від 50 л інсектициду Енжіо® та отримай цінні сертифікати додатково до професійного захисту поля від шкідників!
Поспішай оформити замовлення – акція діє до 31 серпня 2022 року. 
Деталі акції нижче.


Програма маркетингової рекламної акції
«Збільшуй вигоду з Енжіо ® 2022

1. Загальні положення
1.1. «Акція» (далі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Збільшуй вигоду з Енжіо® 2022», що реалізується в рамках та відповідно до умов даної Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційної продукції та вручення їм Винагород.
1.2. Організатором і виконавцем Акції є ТОВ «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна,  м. Київ, вул. Козацька, 120/4.
1.3. Акція діє на всій території України, за винятком території, зазначеної у цій Програмі (п. 4). Кількість Акційної продукції обмежена.
1.4. Підтверджувальний документ — видаткова накладна на товар (Акційну продукцію).
1.5. Винагорода — ваучери/сертифікати партнерів на вибір Учасника, список партнерів наведено в Додатку № 1. Організатор залишає за собою право змінити список партнерів для обміну Винагороди за результатами Акції.
1.6. Акційна продукція — інсектицид Енжіо®.

2. Учасники Акції
В Акції мають право брати участь тільки юридичні особи — сільгоспвиробники, які вирощують польові культури і придбали для їх захисту інсектицид Енжіо® у кількості, зазначеній в пп. 4.3 цієї Програми.

3. Строк дії Акції
Акція діє з 1 жовтня 2021 року по 31 серпня 2022 року. Термін подання документів для отриманняВинагороди — з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року.

4. Загальні умови Акції
4.1. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також деяких населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України»).
4.2. Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник Акції отримує право на одержання Винагороди у вигляді подарункового ваучера/сертифіката згідно з придбаним об’ємом препарату відповідно до пп. 1.5.
4.3. Для участі в Акції Учасник упродовж строку її дії повинен придбати в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» Перелік офіційних дистриб’юторів можна знайти на веб-сайті за наступним посиланням або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора Акційну продукцію в об’ємі, вказаному в таблицях нижче.

Номінал Винагороди при купівлі препарату Енжіо® розраховується згідно з даними, вказаними в таблиці:

Об’єм препарату Енжіо®, л.Номінал Винагороди, грн.
50 – 952 000
100 – 1455 000
150 – 1958 000
200 – 24512 000
250 – 29516 000
300 – 34520 000
При купівлі 350 л та більше номінал Винагороди збільшується на 2 000 грн за кожні 50 л.

​4.4. Якщо Акційну продукцію було придбано у субдистриб’ютора, то Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну продукцію було придбано субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента».

5. Отримання Винагороди
5.1. Для участі в Акції її Учасник упродовж строку дії Акції повинен надати  менеджеру з продажів ТОВ «Сингента» копію підтверджувального документа/документів (видаткової накладної на Акційну продукцію) із зазначенням об’єму  придбаної Акційної продукції та інформацію щодо бажаної Винагороди.
5.2. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований обсяг придбаної Акційної продукції, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції) і печатку та підпис уповноваженого представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника. Якщо Акційну продукцію було придбано у субдистриб’ютора, то Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну продукцію було придбано субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента».
5.3. Документи, що направляються Учасником Організатору, в тому числі, але не обмежуючись, видаткові накладні, акти, додаткові документи, не повинні містити комерційних даних (кількості, вартості, умов продажу продукції) конкурентів Організатора. Беручи участь в Акції, Організатор не несе жодної відповідальності, якщо таку інформацію буде зазначено у документах, незважаючи на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому разі метою даної Акції жодним чином не є одержання комерційної інформації конкурентів. Така інформація отримана не з волі Організатора і може бути ним одержана лише внаслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми, через різні обставини, в тому числі технічні.
5.4. У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Всі Винагороди обміну та поверненню не підлягають. Організатор не несе ніякої відповідальності за використання Учасниками Винагороди після її одержання, за неможливість скористатися наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.
5.5. Отримати Винагороду можна лише за умови надання представнику Організатора копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у пп. 5.2 цієї  Програми.
5.6. Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за спеціальною акційною ціною, яка складає від 0,01 грн. до 1,20 грн. (на розсуд Організатора в залежності від кількості та номіналу Винагороди) з урахуванням ПДВ.
5.7. Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).
5.8. Кількість Винагород і Акційної продукції обмежена.

6. Політика конфіденційності
Беручи участь у цій Акції, учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані ТОВ «Сингента» з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях.

7. Інші положення
7.1. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попередження учасників. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити або замінити подарунки по Акції без попереднього погодження з учасниками.
7.2. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми, які можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті: www.syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.
7.3. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми, і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалюється Організатором Акції. При цьому рішення останнього є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.4. Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
7.5. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.
7.6. Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.
7.7. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних і надати відповідні підтверджуючі документи.
7.8. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.
7.9. У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто й за власний рахунок.
7.10. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.