Україна

You are here

Share page with AddThis

Технічна підтримка 2022 – розпилювачі

Програма маркетингової рекламної Акції

«Технічна підтримка 2022 – розпилювачі»

1. Загальні положення
1.1. «Акція» (надалі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Технічна підтримка 2022 – розпилювачі», що реалізується в рамках та відповідно до умов даної Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційної Продукції та вручення їм Винагород.
1.2. Організатором і виконавцем Акції є ТОВ «Сингента» (надалі — Організатор), що знаходиться за адресою: 03022, Україна,  м. Київ, вул. Козацька, 120/4
1.3. Офіційні дистриб’ютори Організатора – юридичні особи, партнери Організатора, перелік яких зазначено за наступним посиланням https://www.syngenta.ua/oficiyni-distribyutori-kompaniyi-singenta 
1.4. Акція діє на всій території України, окрім території, зазначеної у п.4.1 цієї Програми.
1.5. Акційна продукція — оригінальні препарати «Енжіо», «Вертимек», «Амістар Екстра», «Амістар Голд», «Елатус Ріа», «Пріма Форте», «Дербі», «Елюміс», «Люмакс», «Каптора», «Каптора Плюс», «Світч», «Проклейм», «Лірум», «Циделі Топ», «Ревус Топ», «Ридоміл Голд», «Селест Топ», «Юніформ», виробництва групи компаній «Сингента». Кількість Акційної продукції обмежена.
1.6. Підтверджувальний документ — видаткова накладна, яка підтверджує реалізацію Акційної продукції.
1.7. Винагорода — комплект розпилювачів, який визначається Організатором Акції відповідно до виду та обсягу придбаної продукції згідно з пп. 4.3 цієї Програми.

 

2. ​Учасники Акції
В акції мають право брати участь тільки юридичні особи — сільгоспвиробники (фермерські господарства, аграрні холдинги, сільгосппідприємства), які придбали Акційну продукцію в кількості, зазначеній в п.4.3 цієї Програми.

 

3. Строк дії Акції
Акція діє з моменту її затвердження Генеральним директором ТОВ «Сингента» та поширюється на Акційну продукцію, яка була придбана Учасниками з 1 жовтня 2021 по 31 серпня 2022 року. Строк дії Акції до 31 серпня 2022 року.

 

4. Загальні умови Акції
 4.1. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також деяких населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України»).
4.2. Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник Акції отримує право на одержання Винагороди в залежності від придбаного об’єму Акційної продукції відповідно до п.4.3 цієї Програми.
4.3. Для участі в Акції її Учасник упродовж Строку дії Акції повинен придбати в Офіційного дистриб’ютора Організатора або в його субдистриб’ютора Акційну продукцію препарати у наступному об’ємі:

 

Акційна продукція Тип розпилювачаОб’ємВинагорода
ЕнжіоІнсектицидно-фунгіцидний3001 комплект розпилювачів
ВертимекІнсектицидно-фунгіцидний4001 комплект розпилювачів
Амістар Екстра Інсектицидно-фунгіцидний10001 комплект розпилювачів
Амістар ГолдІнсектицидно-фунгіцидний8001 комплект розпилювачів
Елатус РіаІнсектицидно-фунгіцидний3001 комплект розпилювачів
Пріма ФортеГербіцидний8001 комплект розпилювачів
ДербіГербіцидний1101 комплект розпилювачів
ЕлюмісГербіцидний10001 комплект розпилювачів
ЛюмаксГербіцидний15001 комплект розпилювачів
КаптораГербіцидний10001 комплект розпилювачів
Каптора ПлюсГербіцидний14001 комплект розпилювачів
ВертимекСадовий1001 комплект розпилювачів
СвітчСадовий1001 комплект розпилювачів
ПроклеймСадовий1001 комплект розпилювачів
ЛірумСадовий501 комплект розпилювачів
Циделі ТопСадовий / Овочевий501 комплект розпилювачів
Ревус ТопКартопляний1001 комплект розпилювачів
Ридоміл ГолдКартопляний2001 комплект розпилювачів
Селест ТопПротруйник1501 комплект розпилювачів
ЮніформПротруйник801 комплект розпилювачів

 

5. Отримання Винагороди
5.1. Для участі в Акції її Учасник упродовж Строку дії Акції повинен надати  менеджеру з продажів Організатора копію Підтверджувального документа (видаткової накладної на Акційну Продукцію) із зазначенням об’єму придбаної Акційної продукції.

Підтверджувальний документ повинен містити придбаний обсяг Акційної продукції, дату придбання такої продукції, найменування Учасника та його код ЄДРПОУ, а також підпис уповноваженого представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора та їх реквізити. Якщо Продукція була придбана у субдистриб’ютора — Учасник зобов’язується надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну продукцію було придбано субдистриб’ютором в Офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента». На запити Організатора, Учасник зобов’язується надати додаткові документи, які підтверджують придбання Акційної продукції у Офіційних дистриб’юторів ТОВ «Сингента».
 

Підтверджувальні документи, що направляються Учасником Організатору, в тому числі, але не обмежуючись - видаткові накладні, акти додаткові документи, витяги із бухгалтерських, фінансових та інших програм не повинні містити комерційних даних конкурентів (в тому числі, але не обмежуючись – кількість, вартість, умови продажу продукції конкурентів) Організатора. Організатор не несе жодної відповідальності, якщо така інформація буде зазначена у документах, не дивлячись на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому випадку метою даної Програми жодним чином не є отримання комерційної інформації конкурентів. Така отримана інформація не є волею Організатора і може бути ним отримана лише як наслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми в силу різних обставин, в тому числі технічних.

5.2. У разі відмови від Винагороди, її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами.

5.3. Винагорода обміну та поверненню не підлягає.

5.4. Організатор не несе жодної відповідальності за жодні ризики та наслідки, які можуть настати по відношенню до Учасника та/або третіх осіб у зв’язку із використанням Винагороди.

5.5. Отримати Винагороду можна лише за наявності копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у п. 5.1 цієї  Програми. 
       Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. із ПДВ.

5.6. Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).

5.7. Кількість Винагород і Акційної продукції обмежена.

5.8. Незалежно від обсягу придбаної Акційної продукції, максимальна кількість винагороди, яка надається Учаснику за придбання одного виду Акційної продукції становить 3 (три) комплекти розпилювачів.

 

6. Політика конфіденційності
Беручи участь у цій Програмі, учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані Організатором з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях.

7. Інші положення

7.1. Організатор залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попередження учасників. Організатор залишає за собою право змінити або замінити подарунки по Акції без попереднього погодження з учасниками.

7.2. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.Syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

7.3.  У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення останнього є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.4.  Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

7.5. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

7.6.  Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

7.7  У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних і надати відповідні підтверджуючі документи.

7.8. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.