Акція Seedcare «Енергія захисту зернових. 2022»

Акційні пропозиції

Акція Seedcare «Енергія захисту зернових. 2022». Захищайте насіння зернових разом із Вайбранс® Інтеграл і  Вайбранс® Тріо, накопичуйте бали та отримуйте знижки або подарункові сертифікати.
Придбайте  протруйники на зернові в акційних об'ємах з  1 червня по 30 вересня 2022 року.
Кількість акційної продукції обмежена.
Деталі акції нижче.

ПРОГРАМА АКЦІЇ
«Енергія захисту зернових. 2022»

1. Визначення термінів
1.1. Акція — маркетинговий захід під умовною назвою «Енергія захисту зернових. 2022», що реалізується в рамках і відповідно до умов цієї Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційної продукції, накопичення балів та вручення Винагород Учасникам Акції, які виконали її умови.
1.2. Учасник — юридична особа (сільгоспвиробник), яка виконала умови і приєдналася до цієї Акції.
1.3.. Акційна продукція — продукти Вайбранс® Інтеграл 235 FS, TH та Вайбранс® Тріо 60 FS, ТН, які було придбано з 1 червня 2022 року до 30 вересня 2022 року і які відповідають таким вимогам:

  • Протруйник Вайбранс® Інтеграл 235 FS, TH у пластиковій каністрі об’ємом 5 і 20 л виробництва компанії «Сингента Кроп Протекшн» АГ (Базель, Швейцарія) на заводах «Сингента Продакшн Франс С.А.С.» (Сент-П’єр-ла-Гарен, Франція) або «Сингента Агро СА» (Порріно, Іспанія).
  • Протруйник Вайбранс® Тріо 60 FS, ТН у пластиковій каністрі об’ємом 5 і 20 л виробництва компанії «Сингента Кроп Протекшн» АГ (Базель, Швейцарія) на заводах «Сингента Кроп Протекшн Інк.» (Омаха, Небраска, США) або «Сингента Агро СА» (Порріно, Іспанія) або «Сингента Продакшн Франс С.А.С.» (Сент-П’єр-ла-Гарен, Франція) або «Сингента Саут Африка» (ПіТі уай) Лімітед» (Брітс, Південна Африка).
  • Придбані в Офіційного Дистриб’ютора або Субдистриб’ютора Організатора в період з 1 червня 2022 року до 30 вересня 2022 року

1.4. Організатор Акції (далі — Організатор) — Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», розташоване за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4 (ЄДРПОУ 30265338).
1.5. Офіційний Дистриб’ютор — посередник, який купує засоби захисту рослин безпосередньо в Організатора для наступного перепродажу виробникам сільськогосподарської продукції або іншим посередникам (Субдистриб’юторам), які, своєю чергою, продають такі засоби захисту рослин виробникам сільськогосподарської продукції (Учасникам). Перелік Офіційних Дистриб’юторів наведено за посиланням: https://www.syngenta.ua/oficiyni-distribyutori-kompaniyi-singenta
1.6. Субдистриб’ютор — посередник, який купує засоби захисту рослин в Офіційного Дистриб’ютора для перепродажу виробникам сільськогосподарської продукції.
1.7. Підтверджувальний документ — видаткова накладна на Акційну продукцію.
1.8. Винагорода — Сертифікат або Ваучер, який Учасник може отримати відповідно до положень, зазначених у п. 4 цих Правил. Організатор залишає за собою право змінити перелік Сертифікатів та/або Ваучерів і список партнерів, у яких Організатор купує такі Сертифікати та/або Ваучери для обміну Винагороди за результатами Акції.
1.9. Сертифікат — сертифікат мережі заправок «ОККО» та/або мультибрендовий сертифікат Bodocard та/або сертифікат «Епіцентр» та/або сертифікат «Укртекстиль» та/або сертифікат Drone.UA та/або сертифікат «Інструмент К», що засвідчує право Учасника на отримання матеріальних цінностей, які надає відповідний партнер Організатора.
1.10. Ваучер — оформлений і виданий Організатором документ, який засвідчує право Учасника на отримання Знижки на наступне придбання Товарів (лише засоби захисту рослин), які Учасник купує в Офіційного Дистриб’ютора. Термін дії Ваучера — до 31 серпня 2023 року.
1.11. Товар або Товари — засоби захисту рослин, які Організатор реалізує Дистриб’юторам, а далі Дистриб’ютори — Учасникам (безпосередньо або через Субдистриб’юторів).
1.12. Знижка — сума коштів, яка підлягає поверненню, або сума, на яку зменшується заборгованість унаслідок зміни орієнтовної ціни Товару, визначеної в договорах поставки між Дистриб’юторами й Учасниками, а також у договорах між Організатором і Дистриб’юторами.
1.13. Бал — умовна облікова одиниця, яка нараховується Учаснику відповідно до схем нарахування, встановлених Організатором на умовах, визначених цією Програмою. Бали не мають ніякого грошового вираження чи еквівалентів у жодній грошовій одиниці. Бали не є електронними грішми і не виконують функцій електронних грошей. Бали не є товаром і не продаються за оплату Учасниками Акції.
1.14. Програма — ця Програма.

2. Учасники Акції. Вимоги до участі в Акції
2.1. В Акції мають право брати участь Учасники, які придбали в Офіційних Дистриб’юторів та/або Субдистриб’юторів Акційну продукцію в зазначених у п. 4 цієї Програми об’ємах.

3. Загальні умови Акції
Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014, а також крім низки населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про набрання чинності рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014) і низки населених пунктів, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких періодично визначається Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

4. Винагорода
4.1. Беручи участь в Акції, Учасники можуть отримати Бали за придбану Акційну Продукцію, які вони мають право обміняти на Винагороду.
4.2. Нарахування балів Учасникам Програми відбувається за кожну придбану Учасником одиницю пропозиції Акційної продукції (40 л) у рамках вимог Акції. Кількість Балів за відповідну одиницю Акційної продукції наведено в таблиці нижче.

ПРОДУКТ ОДИНИЦЯ ПРОПОЗИЦІЇ КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА КОЖНУ ОДИНИЦЮ ПРОПОЗИЦІЇ
Вайбранс Тріо 40 л 600
Вайбранс Інтеграл 2000

При розрахунку кількості Балів має враховуватися і витримуватися кратність одиниць пропозиції, визначених у цьому пункті вище.

За наявності надлишку об’єму продукту Акційної продукції, різниця за даними продуктами не перераховується.
4.3. У разі замовлення Ваучера або Сертифіката величина Винагороди розраховується за принципом 1 Бал = 1 гривня.
4.4. Учасник, який отримав Бали відповідно до умов цієї Програми, має право обміняти їх на такі Сертифікати:

  • Сертифікат «ОККО» наявний у номіналах 100, 125, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 50 000 грн.
  • Сертифікат Bodocard наявний у номіналах 100, 1000, 10 000 грн.
  • Сертифікат «Епіцентр» наявний у номіналах 100, 1000, 10 000 грн.
  • Сертифікат «Укртекстиль» наявний у номіналах 1000, 10 000, 50 000 грн.
  • Сертифікат Drone.UA наявний у номіналах 10 000, 50 000 грн.
  • Сертифікат «Інструмент К» наявний у номіналах 100, 1000 грн.

Сертифікати Bodocard, «Епіцентр», «Укртекстиль», Drone.UA, «Інструмент К» різних номіналів можуть сумуватися. Сертифікати «ОККО» не сумуються між собою.
Асортимент матеріальних цінностей, на які може бути обмінено Сертифікати Bodocard, «Епіцентр», є обмеженим і стосується лише матеріальних цінностей, що мають відношення до сільського господарства.
Перелік матеріальних цінностей, які може отримати Учасник при обміні Сертифікатів у рамках даної Акції, зазначений у Додатку 1 до цієї Програми.
Одержання в якості Винагороди Сертифікатів здійснюється на підставі акта приймання-передачі, який повинен бути підписаний керівником Учасника або належним чином уповноваженою особою.
Учасник зобов’язується забезпечити належним чином уповноваженого представника на отримання Винагороди. У разі порушення цього зобов’язання через неналежний контроль або з іншої, незалежної від Організатора причини, останній не несе жодної відповідальності.
Категорично забороняється використання Винагороди працівниками Учасника у власних цілях, окрім випадків, коли таке право надано такому працівникові Учасником, який має право володіти, користуватися та розпоряджатися Винагородою відповідно до положень цієї Програми на підставі належним чином оформленого правочину між Учасником та його працівником.

4.5. Отримання Учасником Ваучера відповідно до умов, описаних у цій Програмі, дає йому право в майбутньому придбати в Офіційних Дистриб’юторів Організатора Товари зі Знижкою. Це правило не поширюється на Товари, придбані в Субдистриб’юторів. Такі Товари може бути придбано як в одному найменуванні, так і в різних.
4.6. Сума Знижки не повинна становити більше ніж 10 % від загальної суми закупівлі Товарів Учасником в Офіційного Дистриб’ютора згідно з кожною накладною та кожною одиницею Товару окремо і визначається умовами окремого договору між Учасником та Офіційним дистриб’ютором.
4.7. Для отримання Ваучера, крім інших зазначених у цій Програмі вимог, потрібно:
а) звернутися до регіонального представника Організатора для отримання Ваучера;
б) передати Офіційному Дистриб’юторові Ваучер для нарахування Знижки;
в) Учасник повинен придбати Товари Організатора в Офіційного Дистриб’ютора з використанням Ваучера до 31 серпня 2023 року.

4.8. Для отримання Винагороди Учасник надає менеджеру з продажів Організатора копію Підтверджувального документа із зазначенням об’єму придбаної в Офіційного Дистриб’ютора Організатора або Субдистриб’ютора Акційної продукції. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний об’єм Акційної продукції, дату покупки, розбірливу (чітко зазначено назву Учасника і його код ЄДРПОУ) печатку, у разі її наявності в Учасника, і підпис уповноваженого представника Офіційного Дистриб’ютора та печатку і підпис уповноваженого представника Учасника.
4.9. Термін надання Знижки (від моменту настання підстав до фактичної виплати) і порядок її нарахування визначаються договором поставки Товарів між Офіційним Дистриб’ютором і Учасником. Організатор не відповідає за непогодження надання такої Знижки між Офіційним Дистриб’ютором та Учасником.
4.10. Кількість Акційної продукції обмежена.
4.11. У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншим чином.
4.12. Отримати Винагороду можна лише за умови надання копій Підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у п. 4.8 Програми.
4.13. У рамках цієї Акції під Винагородою мається на увазі можливість придбати товари / сертифікати, зазначені в п. 1.8 (крім Ваучерів на знижку від Організатора) за 1 грн 20 коп.
4.14. Бали, нараховані Учасникам під час участі в Акції, не можна передавати, продавати, перераховувати (переказувати), обмінювати, використовувати як засіб платежу, в будь-який інший спосіб відчужувати Учасниками на користь третіх осіб або використовувати в інший спосіб, окрім як у порядку, передбаченому цією Програмою.

5. Терміни
5.1. Акція розпочинається 1 червня 2022 року і діє до 30 вересня 2022 року.
5.2. Термін дії Ваучера на Знижку — до 31 серпня 2023 року.
5.3. Термін подання Підтверджувальних документів для отримання Винагороди — до 21 жовтня 2022 року.

6. Інші засади
6.1. Організатор залишає за собою право змінити, призупинити або скасувати Акцію в будь-який час без погодження з Учасниками. Організатор залишає за собою право змінити або замінити Винагороди по Акції без попереднього погодження з Учасниками.
6.2. Організатор залишає за собою право не допускати до участі в Акції Учасників, які придбали Акційну продукцію зі Знижками та/або на інших умовах, що призвели до зниження звичайної ціни Акційної продукції.
6.3. Організатор залишає за собою право відмовити в участі в Акції Учасникам, яким було надано додаткові сервісні послуги, а саме Мобільне протруювання насіння зернових культур, що надається відповідно до Договору надання послуг.
6.4. Підтверджувальні документи, які Учасник надсилає Організатору, зокрема, але не обмежуючись, видаткові накладні, акти, додаткові документи, не повинні містити комерційних даних (кількості, вартості, умов продажу продукції тощо) конкурентів Організатора. Організатор не несе ніякої відповідальності, якщо таку інформацію буде зазначено в документах, незважаючи на обмеження, встановлені в цьому пункті. У будь-якому разі метою цієї Програми не є отримання комерційної інформації конкурентів. Таку інформацію одержано не з волі Організатора, і він може її отримати лише внаслідок невиконання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми, через різні обставини, зокрема технічні.
6.5. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно і повністю погоджується із засадами Програми, які може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього терміну її дії. Одностороння зміна та/або доповнення засад Програми можливі в разі їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами / доповненнями до засад Програми.
6.6. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення засад цієї Програми та/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції. При цьому рішення Організатора Акції остаточне і не підлягає оскарженню.

6.7. Беручи участь у цій Акції, Учасники дають згоду Організатору на безстрокове і безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення й використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) вносити таку інформацію в бази персональних даних. Надання такої згоди також розглядається в трактуванні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».
6.8. Використання і поширення інформації, яка становить персональні дані Учасників, здійснюються винятково в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що всю надану інформацію, яка становить персональні дані, Учасниками надано на законних підставах і вони мають право її використовувати і розпоряджатися нею, зокрема в рекламних цілях.
6.9. Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.
6.10. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних та надати відповідні підтверджувальні документи.
6.11. Учасник Акції гарантує, що жодних прав і законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.
6.12. У разі надсилання претензії (зокрема судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірного використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути і задовольнити їх особисто та за власний рахунок.
6.13. Організатор Акції не несе відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

Додаток 1
Перелік матеріальних цінностей, які може отримати володілець Сертифікатів у рамках маркетингової Акції «Енергія захисту зернових. 2022»
Сертифікат «OKKO»
Володілець сертифікатів «ОККО», отриманих у рамках маркетингової Акції «Енергія захисту зернових. 2022», має право обміняти їх на будь-який тип палива. Сертифікати «ОККО» приймаються на АЗС «ОККО» по всій території України. Деталі зазначено на вебсайті за посиланням: https://www.okko.ua/ru/fuel-map

Сертифікат «Укртекстиль»
Володілець сертифікатів «Укртекстиль», отриманих у рамках маркетингової Акції «Енергія захисту зернових. 2022», має право обміняти їх на високоякісний спецодяг, робочі рукавиці, захисні окуляри та засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Деталі зазначено на вебсайті за посиланням: https://ozon.com.ua/

Сертифікат Drone.UA
Володілець сертифікатів Drone.UA, отриманих у рамках маркетингової Акції «Енергія захисту зернових. 2022», має право обміняти їх на дрони найпопулярніших торгових марок, на послуги сканування територій, створення ортофотопланів, 3D моделей, застосування дронів у точному землеробстві. Деталі зазначено на вебсайті за посиланням: https://drone.ua/

Сертифікат «Інструмент К»
Володілець сертифікатів «Інструмент К», отриманих у рамках маркетингової Акції «Енергія захисту зернових. 2022», має право обміняти їх на електро-, бензоінструмент, металоріжучий інструмент та обладнання для сільського господарства, саду, городу, водойми, поливу й обробки ґрунту. Деталі зазначено на вебсайті за посиланням: https://www.instrumentk.com.ua/
Асортимент матеріальних цінностей, на які може бути обмінено сертифікати Bodocard та «Епіцентр», є обмеженим і стосується лише матеріальних цінностей, що мають відношення до сільського господарства.

Сертифікат Bodocard
Володілець сертифікатів Bodocard, отриманих у рамках маркетингової Акції «Енергія захисту зернових. 2022», має право обміняти їх на паливні сертифікати мережі WOG або сертифікати торговельної мережі «Фокстрот». Водночас сертифікати «Фокстрот» можна обміняти лише на товари торговельної мережі, які пов’язані з аграрною діяльністю. Перелік таких товарів зазначено на вебсайті за посиланням: https://bodocard.ua/syngenta.

Сертифікат «Епіцентр»
Перелік матеріальних цінностей, які може отримати володілець сертифікатів «Епіцентр», отриманих у рамках даної Акції, зазначено в табл. 1.