Чек-лист: мінеральне живлення та захист

Соняшник
Чек-лист вегетація соняшнику

 

Для досягнення оптимальної вегетації соняшнику

 

Ключовий чинник, який впливає на врожайність і визначає комплекс заходів щодо мінерального живлення та захисту посівів, — це ступінь зволоження в зоні, де розташовано господарство. Від наявності або браку вологи у ґрунті залежить вибір препаратів, систем живлення і захисту рослин, типу обробітку ґрунту тощо.

Територію України можна умовно розділити на зони з недостатнім зволоженням (Південна, Східна, Південно-Східна і частина Центральної України) та з достатнім і нестійким зволоженням (Західна, Північна, частина Центральної України).

Технічні експерти компанії «Сингента» підготували корисні поради щодо якісного мінерального живлення та хімічного захисту соняшнику окремо для кожної з цих двох зон різного вологозабезпечення в Україні, а саме:

 • зони недостатнього зволоження;
 • зони достатнього і нестійкого зволоження.

 

Зона недостатнього зволоження

 

Крок 1: Вибір технології вирощування

 • Оцініть реальну загрозу для посівів від вовчка соняшникового. Врахуйте ступінь поширення цієї рослини-паразита та сівозміну. 
 • Проведіть попередній аналіз і, спираючись на нього, оберіть оптимальну технологію вирощування соняшнику: класичну чи з використанням спеціалізованих гербіцидів. 
 • Потурбуйтеся про вибір гібридів, що мають високий генетичний ступінь захисту від вовчка соняшникового. 

Крок 2: Мінеральне живлення

 • Розрахуйте мінеральне живлення посівів за умови недостатнього зволоження, щоб рослини гарантовано отримали на старті розвитку доступні азот та фосфор. Останній елемент необхідний для швидкого розвитку кореневої системи. 
 • Розрахуйте оптимальне співвідношення витрат та агрономічної ефективності застосування стартових рідких добрив чи гранульованих легкорозчинних у помірній нормі.

Крок 3: Фунгіцидний захист

 • Визначте кількість фунгіцидних обробок соняшнику та оптимальні фази для їх проведення. Зважайте на те, що за умови нестачі вологи все одно потрібна хоча б одна фунгіцидна обробка, яка стримає розвиток хвороб на рослинах та дасть їм змогу стійкіше протистояти стресовим чинникам. 
 • Пам’ятайте, що сучасні фунгіциди справляють позитивну фізіологічну дію на рослини, подовжуючи їхню вегетацію та покращуючи фотосинтез. Додаткова фунгіцидна обробка соняшнику може стати вирішальним фактором для отримання гарного врожаю.

Крок 4: Мікродобрива

 • Заплануйте хоча б одне листове внесення борвмісного препарату перед цвітінням, що дасть змогу покращити перебіг цієї важливої фази розвитку рослин і позитивно позначиться на формуванні майбутнього врожаю. Також бор безпосередньо впливає на стійкість рослин до високих температур під час вегетації. 
 • Поєднайте за можливості внесення бору й органічного стимулятора розвитку рослин.


 

Зона достатнього зволоження

 

Крок 1: Вибір технології вирощування

 • Оцініть ступінь ризику наявності та поширення вовчка соняшникового на посівах.
 • Потурбуйтеся про вибір гібридів, що мають високий генетичний ступінь захисту від вовчка соняшникового.
 • Оцініть ступінь ризику розвитку та поширення різних видів злісних бур’янів, врахуйте рівень розповсюдження вовчка соняшникового та сівозміну. 
 • Проведіть попередній аналіз і, спираючись на нього, оберіть оптимальну технологію вирощування соняшнику: класичну чи з використанням спеціалізованих гербіцидів. 

Крок 2: Мінеральне живлення 

 • Розрахуйте повноцінне мінеральне живлення посівів з огляду на специфіку засвоєння культурою макро- та мікроелементів. 
 • Врахуйте, що найвища потреба в азоті у соняшнику під час стартового розвитку. Пам’ятайте про гостру потребу рослин на цьому етапі у фосфорі та цинку для розвитку кореневої системи. 
 • Зважайте на те, що окремі види калієвмісних добрив можна використовувати навесні, хоча головне калійне живлення вноситься під основний обробіток ґрунту. Оцініть можливість весняного внесення калію.

Крок 3: Фунгіцидний захист

 • Заплануйте два внесення якісних фунгіцидних препаратів. Найчастіше перше внесення здійснюється у фазі 8–10 листків, а друге — у фазі бутонізації рослин. Це дасть змогу цілковито проконтролювати найбільший спектр збудників хвороб соняшнику навіть за умов підвищеної вологості та тривалих низьких температур. 
 • Пам’ятайте, що сучасні фунгіциди справляють позитивну фізіологічну дію на рослини, подовжуючи їхню вегетацію та покращуючи фотосинтез.

Крок 4: Мікродобрива

 • Заплануйте 1–2 листові внесення борвмісного препарату до цвітіння, що дасть змогу покращити перебіг цієї важливої фази розвитку рослин і позитивно позначиться на формуванні майбутнього врожаю. 
 • Врахуйте, що бор безпосередньо впливає на стійкість рослин до високих температур під час вегетації. 
 • Оцініть необхідність поєднати внесення бору з іншими мікроелементами та органічним стимулятором розвитку рослин.