Офіційні правила проведення заходу під умовною назвою «Майстерня Аграрія»

Акційні пропозиції

1. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЦІ АКЦІЇ

1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента» (далі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: Україна, 03680, м. Київ, вул. Козацька 120/4, поверх 3.

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Менеджмент Інтертеймент Індастрі» (далі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: місцезнаходження якого: Україна, 04080, місто Київ, вул.Кирилівська, будинок 13А, офіс №4.

Для проведення Акції Виконавець має право залучати третіх осіб.

2. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

2.1. Акція проводиться в межах проведення сукупності заходів під умовною спільною назвою «Майстерня Аграрія 2021», період проведення яких з 03.02.2021 року  по  12.02.2021 року, котрі проводить Виконавець Акції для Організатора Акції (далі - «Захід», а спільно - «Заходу»). Метою проведення Акції є рекламування та просування на ринок товарів Організатора Акції, що випускаються під ТМ " Syngenta ".

2.2. Інформація про Акцію та Офіційні правила проведення заходу під умовною назвою «Майстерня Аграрія»  (надалі – «Правила») розміщуються у мобільному застосунку Maysternya Agraria Viber bot .

2.3. Мобільний застосунок Maysternya Agraria Viber bot що доступний для мобільних пристроїв з операційною системою iOS чи Android.

3. ТРИВАЛІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція триває:

-  з 10:00 години 3 лютого 2021 року по 15:00 годину 3 лютого 2021 року включно;

-  з 10:00 години 5 лютого 2021 року по 15:00 годину 5 лютого 2021 року включно;

-  з 10:00 години 10 лютого 2021 року по 15:00 годину 10 лютого 2021 року включно;

- з 10:00 години 12 лютого 2021 року по 15:00 годину 12 лютого 2021 року включно (далі – «Період проведення Акції»).

3.2. Період визначення переможців Акції – по 3, 5, 10 та 12 лютого 2021 року включно.

3.3. Період вручення подарунків Акції – не пізніше 12 лютого 2021 року включно.

4. ТЕРИТОРІЯ (МІСЦЕ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1. Акція проводиться в місцях проведення Заходів по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться Операція об'єднаних сил, що непідконтрольні українській владі  (далі – «Територія проведення Акції»).

5. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

5.1. В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи-громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства котрі законно перебувають на території України та мають Реєстраційний номер облікової картки платника податків, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років, мають необхідне технічне забезпечення (мобільний телефон або планшет з можливістю виходу в мережу інтернет – далі по тексту «Мобільний пристрій») та володіють необхідними вміннями та навичками для використання можливостей власного технічного забезпечення (далі – «Учасник» або «Учасники»).

5.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ньому участь:

- особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років, недієздатні, особи, дієздатність яких обмежена;

- особи, які не виконали умови цих Правил;

- особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором та/або Виконавцем Акції;

- чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у абз.3  п. 5.2. Правил.

6. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ

6.1. Подарунками Акції (надалі разом – «Подарунки») є:

6.1.1. Мобільний телефон iPhone. Загальна кількість подарунків  Акції обмежена – 4 подарунків.

6.1.2. Електронний планшет Samsung. Загальна кількість подарунків Акції обмежена – 4 подарунок.

6.1.3.  Відеокамера Go Pro. Загальна кількість Подарунків Акції обмежена – 4 подарунків.

Корпорація Apple не є організатором, ініціатором, спонсором, замовником або партнером Акції та не має до даної Акції формального відношення будь-якого іншого роду. Назва Подарунків під ТМ відомого, впізнаваного бренду використовується виключно з метою додаткової ідентифікації Подарунків Акції.

6.2. Характеристики подарунків подарункового фонду Акції (колір, розмір, характеристики тощо) визначаються на розсуд Організатора/Виконавця Акції та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

6.3. Відповідальність Організатора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Подарунків, передбачених цими Правилами.

Організатор/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності щодо подальшого використання Подарунків Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасників  скористатись наданими Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.

6.4. Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету стосовно операцій з вручення Подарунків несе Виконавець Акції.

7. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ, УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

7.1. Для того, щоб взяти участь у розіграші* Подарунків, особі, що відповідає вимогам розділу 5 цих Правил, необхідно:

- бути запрошеним Організатором Акції в якості учасника Заходів, шляхом електронного запрошення, що надсилається на електронну адресу Учасника;

- завантажити та встановити** на особистому мобільному пристрої Мобільний застосунок, зареєструватися*** у мобільному застосунку  (надалі – «Додаток»);

- після успішної реєстрації у Додатку, Учаснику необхідно за допомогою власного мобільного пристрою пройти вікторину та дати правильні відповіді на всі питання поставлені у ній якомога швидше. Участь у Вікторині відбувається відповідно до наступних умов:

  • кожному учаснику Вікторини нараховується відповідна кількість умовних балів за правильність та швидкість відповідей на питання у Вікторині;
  • якщо Учасник не відповів на питання у Вікторині, або відповів неправильно, йому зараховується – 0 балів;
  • якщо Учасник дав правильну відповідь на питання у Вікторині, йому нараховується кількість балів пропорційна кількості учасників відповідного Заходу;
  • у випадку правильної відповіді Учасником на питання на яке вже було дана правильна відповідь іншим Учасником раніше за нього, такому Учаснику котрий дав другу правильну відповідь, нараховується кількість балів пропорційна кількості учасників відповідного Заходу, але менша на 1 (один) бал.  

*Під «розіграшем» мається на увазі визначення 3 (трьох) переможців серед усіх учасників Акції, які дали правильні відповіді на всі питання поставлені у вікторині та виконали інші умови участі у Акції, протягом кожного періоду Розіграшу Подарунків,  шляхом випадкового комп’ютерного вибору з Бази учасників, за допомогою програмного забезпечення Організатора Акції.

Переможець 1 може отримати подарунок Акції визначений у п. 6.1.1 цих Правил;

Переможець 2 може отримати подарунок Акції визначений у п. 6.1.2 цих Правил;

Переможець 3 може отримати подарунок Акції визначений у п. 6.1.3 цих Правил.

**Під «завантаженням та встановленням», розуміється завантаження Додатку перехід за посиланням шляхом сканування QR коду на бейджі учасника, котрий він отримає при реєстрації на Заході.

*** Для «реєстрації» у Додатку треба заповнити форму реєстрації, що знаходиться у меню Додатку, вказавши  свої контактні дані, а саме: Ім’я, Прізвище та по батькові.

7.2. Всі учасники Акції, які виконали умови визначені п. 7.1. цих Правил,  беруть участь у розіграші Подарунків Акції.

7.3. Строк проведення розіграшів та визначення переможців у розіграші Подарунку Акції, проводиться за наступним графіком:

Назва та кількість Подарунків

Період розіграшу Подарунків серед Учасників які зареєструвались у Додатку у такий пеоріод

7.3.1

- 1 (один) Мобільний телефон IPhone

- 1 (один) Електронний планшет Sаmsung

- 1 (одна) Відеокамера Go Pro

До 15:00години 3 лютого 2021 року за київським часом

7.3.2

- 1 (один) Мобільний телефон iPhone

- 1 (один) Електронний планшет Sаmsung

- 1 (одна) Відеокамера Go Pro

До 15:00 години 5 лютого 2021 року за київським часом

7.3.3

- 1 (один) Мобільний телефон iPhone

- 1 (один) Електронний планшет Sаmsung

- 1 (одна) Відеокамера Go Pro

До 15:00 години 10 лютого 2021 року за київським часом

7.3.4

- 1 (один) Мобільний телефон iPhone

- 1 (один) Електронний планшет Sаmsung

- 1 (одна) Відеокамера Go Pro

До 15:00 години 12 лютого 2021 року за київським часом

7.4. Кількість Подарунків Акції, що буде розіграно під час кожного Періоду Розіграшу подарунків, визначається на розсуд Організатора Акції.

7.5. Проведення визначення переможців Акції проводить Організатор Акції.

7.6. Результати розіграшу та список переможців   Акції проводить Організатор Акції шляхом оголошення їх ПІБ всім учасникам Заходів через онлайн-відеотрасляцію Заходів.

7.7. Під час проведення кожного визначення переможців Розіграшу у відповідному періоді, які отримують Подарунок Акції, складається список з 2 (двох) додаткових переможців, які можуть отримати Подарунок Акції, згідно цих  Правил (надалі також Резервні переможці).

7.8. Результати  визначення  Переможців Акції, а також список Резервних переможців, в кожному Періоді Розіграшу подарунків засвідчується Протоколом визначення переможців, що підписується представниками Організатора Акції.

7.9. Учасник Акції може отримати лише один подарунок Акції.

7.10. По завершенню Періоду проведення Акції та відповідного розіграшу Подарунків участь в Акції Учасника неможлива.

7.11. Учасник зобов’язується самостійно забезпечити можливість отримання вхідних дзвінків на номер мобільного телефону, який вказувався при реєстрації в Додатку.

7.12. Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість проведення реєстрації в Додатку з технічних причин, в тому числі через несправність техніки або не функціонування мереж провайдерів інтернет-послуг.

8. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ РОЗІГРАШУ

8.1. Подарунок Акції вручається Переможцю після дати оголошення результатів розіграшу. Точна дата та час вручення погоджується з Переможцем додатково. Вручення Подарунку відбувається за особистої присутності Переможця Акції або його законного представника (на підставі нотаріально засвідченої довіреності або іншого документу).

8.2. У випадку неможливості  отримання Переможцем Подарунку Акції, за погодженням з Виконавцем Акції, доставка Подарунку Акції здійснюється шляхом поштової розсилки сервісом Нова Пошта від відділення до відділення або іншими службами поштового та кур'єрського зв'язку за рахунок відправника.

8.3. Протягом 2 діб після оголошення визначення переможця розіграшу Подарунку Акції, Виконавець Акції інформує Переможців про їхню перемогу в Акції за номерами телефонів, які були використані ними при реєстрації у Додатку, а також здійснює уточнення вірності всіх контактних даних та узгоджує умови вручення Подарунків.

8.4. У випадку, якщо представник Виконавця Акції зробив 3 (три) нерезультативні дзвінки Переможцю протягом доби, право на отримання Подарунку автоматично переходить до резервного переможця згідно цих правил.

8.5. Для отримання Подарунку Акції Переможцю Акції необхідно протягом 3 робочих днів після дзвінка Виконавця Акції  з інформуванням про перемогу у розіграші, надіслати Виконавцю Акції  копії своїх документів на електронну адресу [email protected] , або шляхом відправки їх службами поштового зв’язку, а саме:

  • паспорта громадянина України (всіх сторінок, де є записи)/id-картки;
  • довідки про присвоєння податкового номера (РНОКПП, окрім випадку, коли Переможець через свої релігійні переконання відмовився від отримання РНОКПП, про що має відповідну відмітку в паспорті/id- картці;
  • інших документів, необхідних для отримання Подарунку, визначених Організатором/Виконавцем Акції.

Крім того, для отримання Подарунку Акції Переможець повинен підписати згоду на обробку його персональних даних і заяву-підтвердження про отримання Подарунків під час їх отримання, а також інші документи необхідні для оформлення вручення Подарунків, що визначаються Організатором/Виконавцем Акції.

8.5. У разі вiдсутностi у Переможця можливості/бажання використати/отримати Подарунк Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Організатора Акції, Виконавець /Організатор Акції не сплачують Переможцю жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Подарунку. У такому випадку право отримати Подарунок перейде  до відповідного Резервного переможця з відповідного  Резервного Списку або Організатор Акції використовує такий Подарунок на власний розсуд.

8.6. Виконавець /Організатор Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.

8.7. Виконавець /Організатор Акції  не несуть відповідальності за неможливість отримання Переможцем Подарунку у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Виконавеця /Організатора (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України.

8.8. З моменту отримання Подарунку Акції Переможцями Акції, Замовник/Виконавець Акції  не несуть відповідальності за випадкове знищення/втрату чи пошкодження  Подарунку Акції.

8.9. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності:

8.9.1. За коректне відображення Додатку на мобільних пристроях:

8.9.1.1. експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів;

8.9.1.2. експлуатація яких відбувається з використанням VPN сервісів для перегляду та використання Додатку;

8.9.1.3. роздільна здатність меншої сторони екрану яких менше 360 пікселів;

8.9.1.4. експлуатація яких відбувається з не оновленими до актуальних у часі на протязі терміну проведення Акції операційними системами;

8.9.1.5. які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів;

8.9.1.6. які працюють за допомогою неліцензійних операційних систем, та іншого неліцензійного допоміжного програмного забезпечення (антивірусні програми та інші), експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів.

8.9.1.7. за коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг.

8.9.1.8. за технічні помилки та/або збої у роботі Додатку, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісну та безперебійну експлуатацію Додатку.

8.9.1.9. у випадку потрапляння електронних листів в папку «Спам», що унеможливило вчасне одержання Учасником Акції повідомлення, надсилання вчасної відповіді та/або спричинило будь-які інші складності у встановленні комунікації

9. ОБМЕЖЕННЯ

9.1. Одна особа має право брати участь в Акції з використанням лише одного номеру мобільного телефону В разі виявлення використання однією особою більше одного номеру телефону для участі в Акції, така особа втрачає право на одержання будь-яких подарунків в рамках Акції.

9.3. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (завантаження зображення на якому відсутній розрахунковий документ (чек) або зображення з ознаками фотомонтажу, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адрес або Учасника Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі у Акції (до чи після отримання ними Подарунку), втрачають право на одержання будь-яких Подарунків, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ АКЦІЇ

10.1. Всі Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.

10.2. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

10.3. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

10.4. Процедура визначення одержувачів Подарунків не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

10.4. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського та телефонного зв’язку, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунків не змогли зареєструватися у Додатку та ін.

10.5. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення у Додатку.

Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для розміщення Правил Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений у цьому пункті Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

10.6. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право змінювати фонд Подарунків Акції та/або окремих видів Подарунків Акції, або включити в Акцію інші Подарунки, не передбачені цими Правилами.

10.7. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Акції Подарунків Акції, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасне виконання) своїх обов'язків Учасниками Акції, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор/Виконавець Акції може  прийняти  рішення про відтермінування Періоду проведення Акції або зміну її умов, повідомивши про це Учасників Акції у порядку, передбаченому п.2.2. цих Правил.

10.8. Організатор/Виконавець  не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Подарунків Акції. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/ переможцями Акції і прав на одержання Подарунків Акції. Організатор/Виконавець  не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

10.9. Факт участі в Акції є згодою Учасника на надання персональних даних, у тому числі його прізвища, імені, по батькові, статі, віку, номеру мобільного телефону, адреси електронної пошти, іншої персональної інформації Виконавцеві/ третім особам, визначеним Виконавцем, в зв’язку з визначенням учасника переможцем Акції, та їх обробку Виконавцем Акції  та/або його уповноваженими представниками, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання (у тому числі на випадок пред'явлення претензій), уточнення (оновлення, зміну), використання (виключно для цілей вручення  Подарунку, індивідуального спілкування з Учасниками в цілях, пов'язаних з проведенням цієї Акції), розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних в цілях, пов'язаних з проведенням цієї Акції, відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.10.   Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором/Виконавцем , у рекламних цілях (анонси, розсилки листів та повідомлень) та для внутрішніх цілей ТОВ «Сингента», з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього (у разі надання учасником письмової згоди) з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані учасником Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю учасників Акції, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Подарунків Акції (без додаткових виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору.

10.11. Персональні дані переможців Акції будуть використовуватися виключно Організатором та/або Виконавцем або уповноваженими ним особами, які діють на основі угод про нерозголошення конфіденційних даних у зв'язку з проведенням цієї Акції та виключно в рамках вручення Подарунків Акції, і не будуть надаватися жодним третім особам для цілей, не пов'язаних з Акцією.

10.12. Відносно всіх персональних даних, наданих переможцями Акції, Виконавець або уповноважені ним особи будуть дотримуватися режиму їх конфіденційності та вживати Акції щодо забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних  даних».

10.13. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Організатор Акції та/або Виконавець Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

10.14. Учасник Акції, що здобув право на отримання Подарунку Акції, не може передавати своє право отримати  такий Подарунок третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

10.15. Переможець Акції, отримуючи відповідний Подарунок Акції, розуміє, що такий Подарунок є доходом цього Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Подарунку та наслідки таких дій. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Подарунків Акції.

10.16. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

10.17. Під час проведення Акції чи після його закінчення Виконавець та/або Організатор не зобов’язані вести переписку  з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.