Гербіциди — це препарати, що використовуються для боротьби з небажаною рослинністю. Саме гербіциди збільшують плодючість, борються з бур’янами та навіть покращують якість продукції. На ефективність дії гербіцидів впливають температура, опади, стадія розвитку бур’янів, кількість робочого розчину, вміст органіки, вологість ґрунту та багато інших чинників. Тому тут варто дати кілька загальних рекомендацій щодо внесення гербіцидів. Ґрунтові гербіциди (досходові) застосовують до появи сходів. Вони діють на рослини, які проростають з насіння, тому можуть знищувати лише однорічні бур’яни.

Ґрунтові гербіциди мають подовжену дію і можуть стримувати кілька хвиль бур’янів. Цим вони вигідно відрізняються від посходових (страхових) гербіцидів, які діють тільки на пророслі рослини. Використання ґрунтових гербіцидів дозволяє отримати кращі сходи без шкідливого впливу з боку бур’янів.

Ефективність ґрунтових гербіцидів менше залежить від коливання температур і опадів. Якщо погодні умови сприятливі для проростання бур’янів, то препарат стримуватиме їхній розвиток. Проте слід пам’ятати, що при застосуванні ґрунтового гербіциду в умовах холоду й посухи, коли рослини не можуть проростати, діюча речовина розкладатиметься, а коли настануть сприятливі умови, ефективність препарату може знизитися внаслідок зменшення його кількості в ґрунті.

Ґрунтові гербіциди бажано заробити в ґрунт одразу після внесення на глибину 3–5 см, де міститься основна маса насіння бур’янів, яке починає проростати. Це дозволяє перенести препарат у вологіший шар ґрунту, де його дія буде ефективнішою, та зменшити знесення гербіциду разом із пилом при сильних вітрах. При внесенні робочий розчин проникає на глибину тільки 0,2–0,3 мм, і його може легко здути вітер. При використанні ґрунтових гербіцидів важливо враховувати якість підготовки ґрунту. Великі грудки помітно зменшують ефективну дію препарату, тому слід ретельно розробити ґрунт до внесення гербіцидів.

Посходові гербіциди застосовуються на розвинених бур’янах. Ці системні препарати знищують надземну й кореневу систему бур’янів, але не контролюють нові бур’яни, які відростають. Тому треба вибрати час, коли проросте більша частина бур’янів, яка може зашкодити культурним рослинам.

При внесенні страхових гербіцидів слід враховувати оптимальні (найчутливіші до дії гербіцидів) фази розвитку бур’янів, дотримуватися температурного режиму внесення (найкраще — за температури +15–25°С), не вносити препарати, коли бур’яни перебувають у стресовому стані, звертати увагу на кількість внесення робочого розчину.

ГЕЗАГАРД®

Гезагард® 500 FW к. с. — гербіцид для боротьби з однорічними дводольними і злаковими

ДУАЛ ГОЛД®

Дуал Голд® 960 ЕС к. е. — ґрунтовий гербіцид для захисту від однорічних злакових і

ФЮЗІЛАД ФОРТЕ®

Фюзілад Форте® 150 ЕС к. е. — вибірковий системний посходовий гербіцид для боротьби з

УРАГАН ФОРТЕ®

Ураган Форте® — неселективний посходовий системний гербіцид суцільної дії для

chevron_left
chevron_right