Міравіс® Ейс — потужна формула, новий рівень захисту колосу

Зернові
Міравіс Ейс

Станіслав Горпинюк

Менеджер із технічної підтримки фунгіцидів на зернових культурах компанія «Сингента»

Україна є потужною аграрною державою, в чому ми всі та світ мали змогу пересвідчитися в 2022 році. З огляду на це інноваційний розвиток аграрного сектора  важливий елемент розбудови та розвитку держави. Одним із найвагоміших напрямів розвитку сільського господарства є підвищення ефективності зернового комплексу України та світу, а також збільшення урожайності та покращення якості врожаю.

Підвищення ефективності рослинництва тісно пов’язано з упровадженням сучасних технологій вирощування. Важливою складовою останніх у рослинництві України є використання високотехнологічних продуктів вітчизняного виробництва та провідних країн світу. Проте економічні, соціальні та політичні обмеження стримують впровадження сучасних високоефективних засобів захисту рослин.

Останні роки спостерігається різке погіршення й фітосанітарного стану посівів зернових культур через нехтування сівозміною, недотримання рекомендацій застосування ЗЗР та їхніх норм і строків внесення, резистентність та низку інших причин. Зокрема, найбільш загрозливою є ситуація зі зростанням шкодочинності хвороб, що безпосередньо впливає на врожай, його валовий збір та якість. Найбільш динамічно прогресують такі хвороби, як гельмінтоспоріози, септоріоз, піренофороз, альтернаріоз, борошниста роса, сажкові хвороби та фузаріози.

Фузаріоз колосу є одним із найшкодочинніших захворювань зернових колосових культур. Широка розповсюдженість, зв'язок із ґрунтом, відсутність вузької спеціалізації в ураженні рослин-господарів, потужні міграційні процеси інокулюму на значній відстані — все це обумовлює постійну наявність в агрофітоценозах культурних рослин численних грибів різних видів Fusarium, що є збудниками кореневих гнилей та хвороб вегетативних і генеративних органів рослин. За багаторічними даними, від ураження фузаріозами недобір урожаю зернових колосових культур може досягати від 5 до 15 % щорічно, а в умовах епіфітотії, які на теренах нашої держави спостерігаються кожні 35 років, втрати врожаю на окремих полях можуть перевищувати 50 %. При цьому забруднене мікотоксинами збіжжя робить урожай непридатним до споживання.

Варто також зазначити, що згідно із ДСТУ 3768:2019 уражених фузаріозом зерен не повинно бути більше ніж 0,31,0 %, залежно від класу зерна. Слід розрізняти інфіковане та уражене зерно.

Уражене зерноце коли грибниця проникає у саме зерно, в його алейроновий прошарок, руйнуючи білки з виділенням NH₃ та накопиченням токсинів. Зерно, уражене Fusarium spp., нерідко виглядає щуплим та втрачає посівні якості. Хліб, випечений з цього зерна, отруйний і колись мав назву «п’яний хліб». Токсини при виготовленні кормів з ураженого зерна можуть призвести до захворювань свійських тварин.

Інфіковане насінняце коли грибниця знаходиться в оболонці зерна або перикарпі. В цьому разі не спостерігається таких важких наслідків, але з досить високою імовірністю можна очікувати ураження кореневими гнилями. 

Ми всі звикли до загального поняття «фузаріоз», проте щодо цієї хвороби такий підхід є досить спрощеним, оскільки прояви фузаріозів можуть бути різноманітними: у вигляді кореневих гнилей, фузаріозу листків або колосу, снігової плісняви та ін. Причому ці прояви та їх спосіб вираження залежать від виду грибів. Наприклад, Fusarium culmorumджерело снігової плісняви, а Fusarium sporotrichioidesодна із причин фузаріозу колосу. Стосовно фузаріозу колосу, за загальною назвою зерно може суттєво відрізнятись за типами токсинів, оскільки різні види Fusarium продукують численні мікотоксини. Тому розуміння, якими саме видами уражені рослини або зерно, є дуже важливим для з’ясування типу загрози для вирощування зернових культур.

Необхідно зауважити, що фузаріозні гриби по-різному реагують на вологу та температуру. Так, Fusarium culmorum потребує холодних і вологих умов, Fusarium graminearum  тепла та вологи, а Fusarium langsethiae і F. poae добре розвиваються в теплих умовах і за помірної вологи.

Таким чином, залежно від погодних умов можна очікувати розвитку тих чи інших видів збудників Fusarium, однак у будь-якому разі вони будуть присутні на вегетативних та генеративних органах культурних рослин і продукуватимуть небезпечні мікотоксини. Саме тому контроль фузаріозу колосу повинен бути обов’язковим елементом захисту, як і протруювання насіння.

Мікотоксини ((mykes, mukos) «гриб» та (toxikon) «отрута»)  це вторинні метаболіти, що виробляються організмами царства гриби. Зазвичай під терміном мікотоксини мають на увазі токсичні сполуки, що виробляються грибами, які уражують сільськогосподарські культури, зокрема збіжжя. Один вид грибів може виробляти кілька мікотокснинів, так само як і кілька видів можуть виробляти той самий мікотоксин.

Мікотоксини не лише знижують цінність зібраного врожаю, а й спричинюють захворювання домашніх тварин і птиці, що зумовлює зниження продуктивних показників. Мікотоксини біосинтезуються грибами роду Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Claviceps, Stachybotrys, Rhizoctonia. Вони формуються протягом періоду росту грибів на зерні в полі, під час збирання, зберігання й після переробки в умовах, сприятливих для росту грибів. Наприклад, у південних і центральних регіонах Європи переважно поширені фузаріотоксини.

Шкодочинність грибів Fusarium graminearum, F. sporotrichiella Bilai (разом з грибами Trichoderma spp. і Trichothecium spp. та ін.) проявляється в продукуванні трихотеценів, які об'єднують понад 180 мікотоксинів чотирьох типів, найнебезпечнішими з яких є: Т-2 токсин, диацетоксискирпенол (тип А); дезоксиніваленол (ДОН), ніваленол (тип В); роридин (тип С) і кротоцин (тип D). Найпоширенішим трихотеценом є ДОН (вомітоксин), а найнебезпечнішим Т-2 токсин.

Таблиця 1. Назви основних мікотоксинів, що продукуються видами Fusarium

Скорочена назва

Хімічна назва

1

A-DON

Ацетил-деоксиніваленол

2

DON

Дезоксиніваленол

3

DAS

Діацетоксисцирпенол

4

FUC

Фузарохроманон

5

FUS C

Фузарін C

6

FUS X

Фузаренон X

7

MAS

Моноацетоксисцирпенол

8

MON

Моніліформін

9

NEO

Теосоланіол

10

NIV

Ніваленол

11

ZEA

Зеараленон

12

BEAU

Боверицин

Таблиця 2. Найбільш важливі види Fusarium, що інфікують зернові культури, та основні мікотоксини, які вони продукують

Види Fusarium

Агресивність до колосу зернових

Частота ураження зернових

Мікотоксини, що продукує вид Fusarium

1

F. avenaceum

+++++

Висока

Моніліформін (MON), боверицин (BEAU), FUS C

2

F. cerealis

++

Висока

Ніваленол, фузаренон, зеараленон

3

F. culmorum

+++++

Висока

Дезоксиніваленол, 3-ацетил-деоксинівеленол, 15-ацетил-деоксинівеленол, фузаренон, зеараленон (DON, ZEA, NIV, FUS X, FUS C, A-DON)

5

F. graminearum

+++++

Висока

Дезоксиніваленол, 3-ацетил-деоксиніваленол, 15-ацетил-деоксиніваленол, піваленол, фузаренон, зеараленон (DON, ZEA, A-DON, NIV, FUS X, FUS C)

6

F. tricinctum

++

Низька

Фумонізини, моніліформін, фузарин C

7

F. sporotrichioides

++

Низька

T2-токсин, HT2-токсин, неосоланіол (NEO), DAS, FUS C, діацетоксисцирпенол (DAS), FUS, ZEN

8

F. poae

+++

Середня

DAS, MAS, NIV, FUS X, T2-токсин, HT2-токсин, FUS C, BEAU, Т2 тетраол

9

F. verticillioides

++++

Середня

Фумонізини, моніліформін, фузарин C

Таблиця 3. Збудники та мікотоксини світового значення

Вид плісняви

Мікотоксини, що утворюються

1

Aspergillus parasiticus

Афлатоксини B1, B2, G1, G2

2

Aspergillus flavus

Афлатоксини B1, B2

3

Fusarium sporotrichioides

Токсин T-2

4

Fusarium graminearum

Дезоксиніваленол (або ніваленол) та зеараленон

5

Fusarium moniliforme (F. verticillioides)

Фумонізин B1

6

Penicillium verrucosum

Охратоксин A

7

Aspergillus Ochraceus

Охратоксин A

Таблиця 4. Максимально допустимий вміст мікотоксинів у зерні пшениці

Показник

Норма

Метод контролювання

Мікотоксини, мг/кг

Афлатоксин В1

0,005

Згідно з МР 2273, МР 4082, ДСТУ ЕN 12955

Зеараленон

1,0

Згідно з МР 2964

Т-2 токсин

0,1

Згідно з МР 3184

Дезоксиніваленол
 (вомітоксин),

0,5

Згідно з МР 3940, МУ 5177

Охратоксин А

0,005

Згідно з ДСТУ ЕN ІSО 15141-1, ДСТУ ЕN ІSО 15141-2

Усі прекрасно розуміють, що для ефективного контролю фузаріозу в усьому світі та Україні потрібно використовувати 3 діючі речовини: тебуконазол, метконазол та протіоконазол. Ці д. р. є в багатьох препаратах і мають різну ефективність, проте у всіх цих препаратах та д. р. є спільний недолікце недостатньо ефективний контроль Т-2 мікотоксинів. У 2022 році в Україні було зареєстровано препарат Міравіс® Ейс, який уже з 2023 року буде доступним для використання українськими аграріями.

Дослідження, які проводяться по всьому світі, а також в Україні демонструють його відмінну ефективність у контролі видів Fusarium та збільшенні врожайності зернових культур, що і можна спостерігати на графіках і в таблицях нижче.

Таблиця 5. Опис продукту Міравіс® Ейс

Активні інгредієнти

150 г/л Адепідин

125 г/л пропіконазол

Культура

Озима пшениця, ярий та озимий ячмінь

Що це за продукт?

Міравіс® Ейс  унікальний SDHI фунгіцид, який містить Адепідин™ і забезпечує новий потужний механізм захисту від фузаріозу

Норма внесення

0,51,0 л/га

Спектр дії

Фузаріоз (Fusarium spp.), піренофороз (Drechslera tritici-repentis), септоріоз листя та колосу (Septoria spp.), альтернаріоз (Alternaria spp.), оливкова пліснява, або кладоспоріоз (Cladosporium spp.), сітчаста плямистість (Pyrenophora teres), іржа (Puccinia spp.), борошниста роса (Erysiphe graminis), рамуляріоз (Ramularia collo-cygni), ринхоспоріоз (Rhyncosporium secalis)


 Таблиця 6. Застосування Міравіс® Ейс

Культура

Спектр дії

Фаза внесення

Норма витрати, л/га

Кратність обробок / Термін очікування

Озима

пшениця

Септоріоз, бура іржа

Обприскування в період вегетації

0,5–1,0

1/30 днів

Фузаріоз, альтернаріоз

Обприскування в період вегетації

0,75–1,0

1/30 днів

Ярий ячмінь

Сітчаста плямистість, облямівкова плямистість

Обприскування в період вегетації

0,5–1,0

1/35 днів

Фузаріоз, альтернаріоз

Обприскування в період вегетації

0,75–1,0

1/35 днів

Озимий ячмінь

Фузаріоз, альтернаріоз, сітчаста плямистість, облямівкова плямистість

Обприскування в період вегетації

0,5–1,0

1/35 днів

Рис. 1. У чому унікальність Адепідин для зернових культур

Адепідин

Таблиця 7. Адепідинунікальна ефективність щодо Fusarium spp.
 Новий спосіб дії для боротьби з широким спектром видів фузаріозу

Таблиця 7
Адепідин

Графік 1. Фузаріоз колосу (Fusarium Spp.) пшениці.
 Новий рівень контролю хвороби.

(Ефективність (%), ступінь ураження на контролі 53 % у 2017 р., 40 % у 2018 р. та 47 % у 2019 р.)
Джерело: Штайн-Дженніфер Марк і Стефан Бірі

Новий рівень контролю хвороби

Графік 2. Фузаріоз колосу (Fusarium Spp.) пшениці.
 Новий рівень контролю хвороби.

(Ефективність (%) залежно від фази внесення, ступінь ураження на контролі 72 %)

Вміст мікотоксинів

Графік 3. Вміст мікотоксинівТ-2 токсин (Т-2)

(Максимально допустимий вміст0,1 мг/кг)

Графік 4. Урожайність, т/га

Графік 4. Урожайність, т/га

Загальний вигляд зразків, закладених на живильне середовище для пророщування.

Фото 1. Загальний вигляд зразків, закладених на живильне середовище для пророщування.

Ознайомившись із результатами досліджень, таблицями та графіками, які надані вище, можна зробити такі висновки:

  • діючі речовини мають різну ефективність у контролі фузаріозу (графік 1) і різниця в ефективності становить від 20 до 40 %, а найвищий рівень контролю спостерігається в Адепідин 7585%;

  • як видно із графіка 2, найвищий рівень захисту виявлено при застосуванні фунгіцидів у фазу ВВСН 5961 (початок цвітіння);

  • на графіку 3 (вміст мікотоксинів Т-2 токсин) чітко видно, що тільки Міравіс® Ейс демонструє достатній контроль мікотоксинів, особливо Т-2 токсину;

  • збільшення врожайності (графік 4), яку зафіксовано за використання існуючих на ринку препаратів, становить при внесенні у Т3 (ВВСН 5961) 34 ц/га, тимчасом як при застосуванні Міравіс® Ейс урожайність збільшилась на 1112 ц/га.

 

Головні переваги Міравіс® Ейс

  • Міравіс® Ейс унікальний SDHI фунгіцид, який містить АДЕПІДИН® :

  • має найширший спектр захисту колосу та унікальну ефективність у контролі фузаріозів, альтернаріозу, плямистостей і септоріозів;

  • ефективно контролює мікотоксини (особливо Т-2 токсин); 

  • містить два різні механізми дії на збудника хвороби - відмінна стратегія боротьби з резистентністю;

  • рівномірно розподіляється у восках і рослині для оптимального захисту протягом тривалого часу;

  • високо фотостабільний і стійкий до змиванням дощем.

Міравіс® Ейс

Із вище описаного можна зробити висновок, що саме Міравіс® Ейс є препаратом для ефективного захисту від хвороб колосу зернових культур, зокрема і видів Fusarium, що є важливою складовою досягнення високої продуктивності, якості та рентабельності агровиробництва. Необхідно зазначити, що  продовжуються дослідження з Міравіс® Ейс у численних лабораторіях та польових станціях по всьому світі. Щодо встановлених відмінностей в ефективності Міравіс® Ейс порівняно з різними препаратами та діючими речовинами можна констатувати високу ефективність, безпеку використання, гнучкість застосування, а також чітко виражений позитивний фізіологічний вплив на посіви, врожай та його якість. Безперечно, Міравіс® Ейс є одним із можливих елементів підвищення урожайності зернових культур в Україні.