УСПІШНИЙ ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ З ПІДТВЕРДЖЕНИМ ЗБЕРЕЖЕННЯМ УРОЖАЮ

Зернові

Під час планування фунгіцидного захисту зернових виробник має вирішити три питання: визначитися з кількістю фунгіцидних обробок, запланувати захист у відповідні фази й обрати продукти для кожної обробки.

Зазвичай виробники Півдня України захищають посіви зернових 1–2 фунгіцидними обробками і отримують гарні результати. Умови сезону 2021 року, з великою кількістю опадів та значним поширенням збудників хвороб, чітко показали сильні та слабкі сторони напрацьованих схем захисту зернових культур. Так, в окремих господарствах спостерігали масове поширення плямистостей листя, виникла потреба захисту колосу. Ми фіксували значне ураження фузаріозом колосу у південних районах, де такої хвороби раніше не зустрічали взагалі. Все це підтверджується даними діагностичних досліджень сотень зразків рослин в Одеському діагностичному центрі компанії «Сингента».

Цікавий позитивний досвід захисту рослин пшениці озимої було отримано у ТОВ «Агровітокс», що знаходиться на Одещині в Роздільнянському районі. Разом із головним агрономом господарства Вадимом Мунтяном ми провели обстеження посівів озимих зернових із моменту відновлення вегетації та разом обґрунтували систему захисту рослин. Уже на перших етапах обстеження на добре розвинених посівах, у фазі кущення, було встановлено розвиток ранніх хвороб, таких як борошниста роса, з ураженням листової поверхні на рівні 1–2 бали, септоріоз листя — 2 бали ураження. Відповідно до отриманих даних по розвитку рослин, часу відновлення весняної вегетації, а він цьогоріч був раннім, та визначенню фітосанітарного стану, нами була запропонована схема захисту із двох фунгіцидів у системі на противагу вже напрацьованій схемі захисту господарства також із двома фунгіцидами.

Наша рекомендація така: захист нижнього ярусу листя провести по кущенню (Т0) із добре відомим у полях продуктом Тілт® Турбо 1,0 л/га, захист верхнього ярусу листя виконати по виходу прапорцевого листка (Т2) потужним фунгіцидом Елатус® Ріа в нормі 0,6 л/га.

Доцільність даної схеми захисту ми аргументували як першочерговий захист посіву проти ранніх хвороб, а саме септоріозу та особливо борошнистої роси у період кущення — вихід у трубку, а також потужний довготривалий захист рослин проти комплексу хвороб листя у фазі прапорцевого листка. Тілт® Турбо має високу ефективність проти широкого спектра хвороб із сильно вираженим стоп-ефектом, унікальність його в тому, що він ефективний уже при +5 °С, що є ідеальним варіантом для ранньої весни з частими перепадами температур. Наступна Т2 обробка має набагато більше значення в системі захисту, отже, саме Елатус® Ріа дозволяє отримати довготривалий захист посіву проти комплексу хвороб листя другої половини вегетації: іржі, септоріозу, піренофорозу. Головний компонент фунгіциду Солатенолтм має унікальну властивість подвійного зв’язування: по-перше, з восковим шаром листя завдяки високій ліпофільності та з цільовою ділянкою гриба-патогену; по-друге, з ферментом сукцинатдегідрогеназа, що відповідає за електротранспортний ланцюг процесу дихання патогену. Це забезпечує тривалу ефективну дію на широке коло патогенів як профілактичну, так і викорінювальну.

Наш виробничий дослід мав 2 варіанти для порівняння. У варіанті № 1 провели перший захист посіву пшениці у Т0 оброку Тілт® Турбо в нормі 1,0 л/га, на варіанті № 2 застосували конкурентний фунгіцид (карбоксамід + стробілурин) 0,5 л/га.

Вже після проведення другого захисту посіву у Т2 обробку планували проведення обстежень. Вирішили застосувати супутниковий моніторинг двох ділянок за індексом NDVI, аналіз листового апарату з визначенням площі пошкодження та облік урожайності. Так, через 20 діб після застосування продукту Елатус® Ріа у нормі 0,6 л/га на ділянці № 1 та конкурентного продукту (карбоксамід + стробілурин) 0,5 л/га на ділянці № 2 ми побачили різницю у середньому рівні вегетації рослин за індексом NDVI. Середній індекс на ділянці № 1 дорівнював 0,766, що на 15,7 % вище, ніж на ділянці № 2 — 0,646 (рис. 1, 2).

Рис. 1. Загальний вигляд двох ділянок посіву пшениці озимої в індексі NDVI, знімок у програмі Farmshots, https://app.farmshots.com/

Рис. 2. Порівняльна оцінка двох ділянок посіву пшениці озимої за середнім значення NDVI, знімок у програмі Farmshots, https://app.farmshots.com/

Різниця у контролі хвороб уже була помітна навіть із супутників, та все ж ці дані потрібно було підтвердити. Через 40 діб після застосування фунгіцидів ми разом із Вадимом Мунтяном відібрали зразки рослин до лабораторії для визначення площі ураження верхнього ярусу листків (L-1). Аналіз проводили за допомогою сучасних цифрових технологій, а саме у програмі WinDIAS. У ході аналізу було отримано такі результати: листки з ділянки № 1 мали 6,6 % ураженої площі, що на 12,1 % менше, ніж з ділянки № 2 — 18,7 % ураження (рис. 3, 4).

Рис. 3. Загальний вигляд листового апарату (L-1) із двох ділянок посіву пшениці озимої.

Рис. 4. Оцінка пошкодження листової пластинки (L-1) із двох ділянок посіву пшениці озимої у програмі WinDIAS.

Важливим показником ефективності фунгіцидів для господарств завжди був показник урожайності. Відповідно, у нашій запланованій роботі останнім, найважливішим, обліком була оцінка врожайності пшениці озимої. Так, урожайність з ділянки № 1 склала 65,0 ц/га, що на 850 кг/га більше, ніж з ділянки № 2 — 56,5 ц/га, рис. 5.

Головний агроном господарства «Агровітокс» Вадим Мунтян зазначив: «В умовах цього сезону ми пересвідчилися у високій ефективності технології захисту пшениці від компанії «Сингента» і отримали відмінний результат — 850 кг/га збереженого врожаю у порівнянні з нашою схемою захисту. Приємно здивовані результатом випробування продукту Елатус® Ріа, саме з цим препаратом будемо планувати захист посівів пшениці наступного сезону».