Міравіс® Дуо — новий SDHI фунгіцид для захисту сої професійного рівня.

Новини компанії
Міравіс Дуо

Соя є досить вигідною культурою з точки зору використання азотних добрив, які в нинішніх реаліях можуть складати основу витратної частини виробництва, тому існує прогноз щодо збільшення її площі. Тенденція до підвищення площ сої простежувалась і в попередні роки. Проте навряд чи значно зростуть площі, зайняті соєю, в регіонах, де дана культура була мало поширеною до цього моменту. Однак, можливе збільшення частки сої у сівозміні в регіонах, де ця культура вже є доволі розповсюдженою, що, своєю чергою, потребуватиме інтенсивнішого її захисту від хвороб. Окрім того, слід зважати на те, що соя має спільні хвороби з такими культурами, як соняшник та ріпак, найнебезпечніша з яких склеротиніоз. 

У випадку із соєю діагностування хвороби в польових умовах за симптомами прояву, як правило, викликає труднощі. Причиною цього є візуальна схожість симптомів прояву більшості плямистостей листя сої, що викликаються грибними захворюваннями, із симптомами, спричиненими бактеріальними збудниками, а також недостатні знання видового складу хвороб і особливостей їх розвитку. 

Згідно з даними діагностичних центрів компанії «Сингента», частота діагностування хвороб вегетативної маси сої на території країни за 20202021 рр. виглядає наступним чином (рис. 1).

Рис 1

Рис.1. Частота діагностування хвороб вегетативної маси сої на території країни за 2020–2021 рр.

Звичайно, наведена статистика може не повністю відображати реальну ситуацію на полях, але ці дані можуть допомогти скласти уявлення про найбільш поширені хвороби для конкретного регіону. Як бачимо, в усіх агрокліматичних зонах вирощування сої найчастіше діагностувались види альтернаріозу та септоріоз. Часто діагностується фузаріозне в’янення рослин (синдром раптової смерті Fusarium virguliforme), як і ураження рослин несправжньою борошнистою росою (Peronospora manshurica Sydow). Тож робимо висновок, що з «класичних» плямистостей листя сої найбільш поширеним є септоріоз (Septoria glycines Hemmi), тимчасом як альтернаріоз (Alternaria spp.) частіше діагностується як вторинна інфекція. З хвороб пізнього циклу розвитку слід виокремити пурпурний церкоспороз (Cercospora kikuchii), що набув значного поширення останні два сезони. Не варто забувати й про небезпеку склеротиніозу у вологі роки.

На сьогодні було б дуже складно знайти фунгіцид, який би повною мірою відповідав усім вимогам. Але науковці компанії Сингента створили  нове унікальне рішення в боротьбі з основними плямистостями листя сої. 

Міравіс® Дуо — спеціалізований фунгіцид для захисту сої професійного рівня, до складу якого входить унікальна молекула Адепідин®, що є абсолютною інновацією в хімічній групі карбоксамідів (SDHI).

Адепідин®, став новим кроком у розвитку фунгіцидів із класу карбоксамідів (SDHI), який підняв вимоги до такого типу продуктів на інший рівень. Цю діючу речовину можна сміливо вважати третім поколінням інгібіторів сукцинатдегідрогенази, а сама історія цього хімічного класу бере свій початок з кінця 60-х років минулого століття, з моменту винайдення та комерціалізації діючої речовини карбоксин.

Чим відрізняється Адепідин® від усіх попередніх діючих речовин цього хімічного класу?

Від початку своєї історії, з 1966 р., для карбоксамідів була характерна вузька спеціалізація та обмежений спектр контрольованих хвороб. Так, карбоксин переважно використовувався проти хвороб, викликаних базидіоміцетами. Другим етапом розвитку карбоксамідів можна вважати початок нульових, коли на ринку з’явилася низка нових, високоефективних молекул інгібіторів сукцинатдегідрогенази, проте характерна для цього хімічного класу вузька спеціалізованість повністю не зникла. Ситуація змінилась із винайденням Адепідин®, оскільки ця молекула завдяки своїй унікальній будові та біохімічному потенціалу забезпечує на рівень вищу ефективність та ширший спектр контрольованих хвороб порівняно з уже існуючими діючими речовинами і навіть тими, які будуть комерціалізовані в найближчі роки. Такі властивості дозволяють використовувати Адепідин® на широкому переліку основних сільськогосподарських культур (зернових, технічних, овочевих та спеціальних культурах) для контролю хвороб, викликаних вищими грибами. 

Адепідин

Міравіс® Дуо — оптимальний склад, оптимальний розподіл та захист

Знаковим фактом є те, що першим продуктом на основі Адепідину® був саме Міравіс® Дуо і саме для захисту сої. Це дає підстави вважати, що Міравіс® Дуо від початку був спеціалізованим фунгіцидом для захисту сої, завдяки своїй ефективності проти ключових збудників плямистостей листя цієї культурисепторіозу, видів церкоспорозу, корінеспорозу (Corynespora Cassiicola), видів альтернаріозу та багатьох інших.

Як бачимо із назви, Міравіс® Дуо є двокомпонентним продуктом, що містить нову молекулу Адепідин®, яка відноситься до хімічної групи карбоксамідів, а також дифеноконазол з хімічної групи триазолів. Поєднання цих двох діючих речовин чинить комбіновану дію, блокуючи дихання і синтез ергостеролу в клітинах гриба. Ці якості забезпечують контроль широкого спектра хвороб, знижуючи ризик появи резистентних штамів. Механізм дії триазолів полягає в інгібуванні біосинтезу ергостерину в мембранах клітин грибів. Тимчасом як карбоксаміди інгібують сукцинатдегідрогеназу один із ключових ферментів дихального ланцюга у мітохондріях.

Паспорт препарату Міравіс Дуо

Поєднання тривалої профілактики завдяки Адепідину®, з одного боку, та лікувальної дії, що забезпечує дифеноконазол, з іншого боку, дозволяє отримати фунгіцид з комбінованою дією. Отже, маємо дійсно вдале поєднання кращих д. р. зі своїх хімічних класів для ефективного контролю хвороб сої та тривалого захисту.

Одним із визначальних факторів, що впливають на ефективність фунгіцидів, є рух та перерозподіл діючих речовин у тканинах рослини. Варто відмітити, що як Адепідин®, так і дифеноконазол мають оптимальні властивості розподілу у восковому шарі та тканинах (рис. 2).

Розподір д.р.

Рис. 2. Розподіл діючих речовин через 6 год та 137 днів після обробки, %.

Згідно з даними, наведеними на графіку вище (рис. 2), вже через кілька годин після нанесення більше ніж 50 % Адепідину® проникає у восковий шар і близько 30 % уже знаходиться у тканинах рослини. Ця тенденція зберігається і надалі, через 1, 3 та 7 днів після нанесення, коли більша частина д. р. знаходиться у восковому шарі у вигляді резервуарів і повільно надходить до тканин рослини, підтримуючи необхідну концентрацію.

Отже, оптимальні показники ліпофільності та особливості транслокації Адепідину® у поєднанні з високим біохімічним потенціалом молекули щодо цільових патогенів забезпечують подовжений контроль захворювань за умови, що продукт застосовується для профілактики або при перших симптомах.

Дифеноконазол, своєю чергою, також вирізняється власними фізико-хімічними властивостями. Ця д. р. є однією з найменш мобільних триазолів на ринку. Після нанесення на листову поверхню дифеноконазол створює резервуари під восковим шаром і завдяки повільній дифузії рухається акропетально головно через жилки листа. Така поведінка д. р. раніше описувалась як «ідеальна системність», що відмінно підходить для тривалого контролю листових плямистостей.

Цей тип розподілу дифеноконазолу підтверджують дані, наведені у тому ж графіку, але порівняно з Адепідином® через кращу системність дифеноконазол більшою мірою проникає у тканини рослини, що важливо для забезпечення лікувальної дії.

Узагальнюючи, варто зазначити, що такі властивості розподілу діючих речовин Міравіс® Дуо, а саме повільний рух дифеноконазолу по ксилемі й трансламінарний, локально-системний рух Адепідину®, дозволяють краще контролювати хвороби листового апарату сої, включаючи захворювання пізнього циклу розвитку, такі як пурпурний та округлий церкоспороз.

Міравіс® Дуопрофесіонал у контролі широкого спектра хвороб сої

На початку статті ми визначилися з переліком найпоширеніших та шкодочинних хвороб сої. Наразі настав час розглянути їх особливості, біологію та цикл розвитку й, відповідно, методи контролю.

Почнемо з септоріозу як одного з найпоширеніших збудників хвороб сої. Збудник незавершений гриб Septoria gliсines L. Hemmi. Хвороба найбільш інтенсивно розвивається у фази цвітінняпочаток утворення бобів.

Симптоми прояву хвороби. Найчастіше уражується листя, проте також можуть уражуватися й стебла, боби та насіння протягом усього періоду вегетації.

Перші симптоми проявляються на сім’ядолях у вигляді крупних плям діаметром 610 мм. Плями спочатку яскраво коричнево-червоні, потім темнішають. Із сім’ядоль спори патогену переносяться на примордіальні листки, на яких плями септоріозу мають форму, обмежену листовими жилками. З часом тканина, що оточує уражені ділянки, стає хлоротичною. Надалі, за сприятливих для розвитку хвороби умов, можливе масове відмирання примордіальних листків.

Симптоми прояву хвороби з’являються на нижніх листках, потім поступово поширюються на верхній ярус листя. На трійчастих листках плями червоно-бурого кольору розміром 13 мм, що також обмежені жилками листя. Пізніше, в процесі росту, листки стають іржаво-коричневими та передчасно опадають.

Умови для розвитку. Хвороба розвивається за температури повітря в межах +1530 °С, проте оптимальними вважаються температура +25 °С та відносна вологість повітря 80100 %. Найчастіше хвороба уражує нижній і середній яруси листя та за сприятливих умов можливе ураження верхнього ярусу листя, що спостерігалося цього року.

Втрати врожаю можуть коливатися в межах 830 %.

За роки випробувань (рис. 3) Міравіс® Дуо на території нашої країни відмічалося поступове збільшення інфекційного навантаження септоріозу, що дозволило повною мірою оцінити ефективність цього продукту. Слід відмітити, що Адепідин® завдяки своєму біохімічному потенціалу, є молекулою, яка забезпечує на рівень вищу ефективність проти видів септоріозу порівняно з існуючими стандартами.

Ефективність проти септоріозу

Рис. 3. Ефективність проти септоріозу %, середній показник за результатами 5 польових дослідів (Україна 20202021 рр.) 

Як бачимо з наведеної вище діаграми, Міравіс® Дуо в нормі 0,50,75 л/га відповідно до статистичного аналізу демонструє однаковий рівень ефективності зі стандартом, що також містить карбоксамід, тимчасом як норма 1,0 л/га є достовірно ефективнішою.

Міравіс Дуо

Іншою досить поширеною хворобою сої останні сезони був пурпурний церкоспороз.

Симптоми прояву хвороби. Може розвиватися протягом усього періоду вегетації та проявлятися на листках, стеблах, бобах і насінні.

Насіння, уражене пурпурним церкоспорозом, має характерне забарвленнявід блідо-рожевого до пурпурного. При проростанні ураженого насіння сім’ядольні листочки часто мають темно-пурпурний колір, стають зморшкуватими й опадають.

Симптоми ураження листя пурпурним церкоспорозом стають помітними під дією сонячного світла (токсин церкоспорин активний під дією сонячного світла). Колір листя змінюється від світло-пурпурного, іноді сріблястого, у вигляді точкових плям, до нерівномірних плям червонувато-фіолетового або пурпурно-бронзового кольору, котрі займають більшу частину поверхні листя.

Сильне ураження може призвести до передчасного старіння листового апарату, але листя, що знаходиться нижче ураженого, зберігає зелене забарвлення. Черешки опалого листя залишаються на стеблі. Тепла й волога погода під час цвітіння-дозрівання підвищує втрати від пурпурного церкоспорозу.

Джерелом інфекції є заражені рослинні рештки та інфіковане насіння. Втрати врожаю можуть коливатися в межах 2550 %.

Ефективність фунгіцидів проти пурпурного церкоспорозу найкраще вдалося оцінити в сезоні 2021 р. Нижче наведені усереднені дані за результатами двох польових дослідів (рис. 4).

Ефективність,%

Рис. 4. Ефективність проти пурпурного церкоспорозу (% поширення), середній показник за результатами 2 польових дослідів (Україна 2021 р.).

Як бачимо, пурпурний церкоспороз виявився досить складно контрольованим захворюванням, оскільки ефективність кращого варіанту коливалась у межах від 30 до 59 % залежно від досліду. Причиною цього можна вважати те, що зазвичай дана хвороба набуває максимального розвитку вже після цвітіння і далеко не всі фунгіциди можуть забезпечити настільки тривалий захист. Згідно зі статистичним аналізом фунгіцид-стандарт на основі SDHI у повній рекомендованій нормі за ефективністю відповідав середній нормі Міравіс® Дуо0,75 л/га, у той час як максимальна норма Міравіс® Дуо була достовірно ефективнішою (рис. 5).

Міравіс Дуо порівняння

Рис. 5. Порівняння ефективності фунгіцидів проти пурпурного церкоспорозу по ярусах листя, 40 днів після обробки. 

Міравіс® Дуокращий захист, вища продуктивність

А як щодо впливу на врожайність? За роки досліджень на території України також було накопичено чимало таких даних. Так, за 20202021 рр. вдалося отримати результати з семи дослідів (рис. 6).

Міравіс Дуо

Рис. 6. Врожайність, ц/га, середній показник за результатами 7 польових дослідів (Україна 20202021 рр.).

Варто відзначити, щодо впливу на врожайні показники ми отримали результати, які корелюють з даними по ефективності проти хвороб, вказаними вище. Отже, згідно зі статистикою стандарт у максимальній нормі за врожайністю відповідав середній нормі Міравіс® Дуо0,75 л/га, тимчасом як максимальна норма Міравіс® Дуо забезпечила достовірно вищу врожайність.

Місце Міравіс® Дуо в схемі захисту сої

Міравіс Дуо

Класичною рекомендацією застосування фунгіцидів на сої є середина цвітінняпочаток утворення бобів (R2R3), за якої вдається досягти найбільш прийнятного контролю хвороб. Однак період цвітіння цієї культури є вельми тривалим і залежить від типу (детермінантний чи індетермінантний) рослин та групи стиглості. Саме тому часто виникають складнощі у визначенні правильного часу використання фунгіцидів. З огляду на це за орієнтир потрібно брати масове цвітіння  початок формування нижніх бобів. У разі дворазового застосування фунгіцидів, першу обробку рекомендуємо провести дещо раніше, а саме на початку цвітіння. При цьому бажано використовувати фунгіциди, що мають профілактичну дію на несправжню борошнисту росу. Другу обробку в такому випадку слід провести, зважаючи на умови, через 23 тижні після першої.

Рекомендації щодо застосування

Захист сої від хвороб  справа непроста, оскільки ми ще перебуваємо на початку-середині шляху з інтенсифікації вирощування цієї культури. Але справжні професіонали вже зараз знають, що  для гідного результату необхідно використовувати  технології високого рівня – рівня Міравіс® Дуо.