Соціальна акція «Допомагаємо людям разом. 2022»

Акційні пропозиції

Соціальна акція «Допомагаємо людям разом. 2022». За кожні придбані 100 л продуктів Seedcare: Максим® Форте, Вайбранс® Інтеграл, Селест® Макс та Вайбранс® Тріо — 10 дол. США* будуть спрямовані на благодійну допомогу.
Деталі акції нижче.


ПРОГРАМА АКЦІЇ
«Допомагаємо людям разом. 2022»

1. Визначення термінів
1.1 Соціальна акція (далі Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Допомагаємо людям разом. 2022», що реалізується в рамках і відповідно до умов цієї Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційної продукції, накопичення  коштів, передбачених умовами цієї Акції, та передання Організатором Акції зібраних коштів Благодійній організації.
1.2. Учасник — юридична особа (сільгоспвиробник), яка виконала умови і приєдналася до цієї Акції.
1.3. Акційна продукція — продукти Вайбранс® Інтеграл 235 FS, TH, Селест® Макс 165 FS, TH, Вайбранс® Тріо 60 FS, ТН та Максим® Форте 050 FS, т. к. с., які було придбано з 1 червня 2022 року до 30 вересня 2022 року і які відповідають таким вимогам:

  • Протруйники Вайбранс® Інтеграл 235 FS, TH та Селест® Макс 165 FS, TH і Максим® Форте 050 FS, т. к. с. у пластиковій каністрі об’ємом 5 і 20 л виробництва компанії «Сингента Кроп Протекшн» АГ (Базель, Швейцарія) на заводах «Сингента Продакшн Франс С.А.С.» (Сент-П’єр-ла-Гарен, Франція) або «Сингента Агро СА» (Порріно, Іспанія).
  • Протруйник Вайбранс® Тріо 60 FS, ТН у пластиковій каністрі об’ємом 5 і 20 л виробництва компанії «Сингента Кроп Протекшн» АГ (Базель, Швейцарія) на заводах «Сингента Кроп Протекшн Інк.» (Омаха, Небраска, США) або «Сингента Агро СА» (Порріно, Іспанія) або «Сингента Продакшн Франс С.А.С.» (Сент-П’єр-ла-Гарен, Франція) або «Сингента Саут Африка» (ПіТі уай) Лімітед» (Брітс, Південна Африка).
  • Придбані Учасниками в Організатора Акції напряму в період з 1 червня 2022 року до 30 вересня 2022 року.

1.4. Організатор Акції (далі — Організатор) — Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», розташоване за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4 (ЄДРПОУ 30265338).
1.5. Благодійна організація (далі — Фонд) — Благодійний Фонд «Карітас-Київ», що є місцевою благодійною організацією, головною метою якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства й окремих категорій осіб, що розташований за адресою: 02139 Україна, м. Київ, вул. Микитенка, 7б (ЄДРПОУ 21477781). Інформацію про даний Фонд можна знайти, перейшовши за посиланням: https://caritas-kiev.org.ua.
1.6. Програма — ця Програма.

2. Учасники Акції. Вимоги до участі в Акції
2.1. В Акції мають право брати участь Учасники, які придбали безпосередньо в Організатора Акційну продукцію в зазначених у п. 4 цієї Програми об’ємах.
2.2. Кількість Акційної продукції, яку можуть придбати Учасники протягом дії Акції, є необмеженою.

3. Загальні умови Акції
​Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014, а також крім низки населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про набрання чинності рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014) і низки населених пунктів, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких періодично визначається Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

4. Умови участі в Акції
4.1. Після закінчення Періоду проведення Акції Організатор Акції перерахує Фонду суму коштів що визначається як 10 доларів США* за кожні придбані Учасником 100 л Акційної продукції, які будуть спрямовані на благодійну допомогу.
За підсумками проведення Акції Виконавець здійснить переказ Фонду коштів, отриманих в результаті виконання умов Акції для забезпечення підтримки у таких напрямках:

  • Допомога кризовим дітям, молоді та сім’ям;
  • Охорона здоров’я;
  • Допомога людям з особливими потребами;
  • Допомога в надзвичайних ситуаціях.

5. Терміни
​5.1. Акція розпочинається 1 червня 2022 року і діє до 30 вересня 2022 року.

6. Інші засади
6.1. Організатор залишає за собою право змінити, призупинити або скасувати Акцію в будь-який час без погодження з Учасниками.
6.2. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно і повністю погоджується із засадами Програми, які може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього терміну її дії. Одностороння зміна та/або доповнення засад Програми можливі в разі їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами / доповненнями до засад Програми
6.3. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення засад цієї Програми та/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції. При цьому рішення Організатора Акції остаточне і не підлягає оскарженню.
6.4. Беручи участь у цій Акції, Учасники дають згоду Організатору на безстрокове і безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення й використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) вносити таку інформацію в бази персональних даних. Надання такої згоди також розглядається в трактуванні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».
6.5. Використання і поширення інформації, яка становить персональні дані Учасників, здійснюються винятково в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що всю надану інформацію, яка становить персональні дані, Учасниками надано на законних підставах і вони мають право її використовувати і розпоряджатися нею, зокрема в рекламних цілях.

6.6. Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.
6.7. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних та надати відповідні підтверджувальні документи.
6.8. Учасник Акції гарантує, що жодних прав і законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.
6.9. У разі надсилання претензії (зокрема судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірного використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути і задовольнити їх особисто та за власний рахунок.
6.10. Організатор Акції не несе відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
6.11. Організатор має право здійснювати відрахування у Фонд на виконання умов цієї Акції без необхідності отримання попереднього погодження з Учасниками Акції.
6.12. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення підсумків Акції у глобальній мережі Інтернет за адресою: www.syngenta.ua та в соціальній мережі на сторінці: https://www.facebook.com/syngentaukraine/.