«Чисте листя – чистий прибуток 2023»

Акційні пропозиції
elatus ria

Елатус® Ріа надійно захистить прапорцевий листок та забезпечить додатковий дохід із Акцією «Чисте листя – чистий прибуток 2023»


Програма маркетингової рекламної акції «Чисте листя – чистий прибуток 2023»

1. Загальні положення

1.1. «Акція» (далі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Чисте листя – чистий прибуток 2023», що реалізується в рамках та відповідно до умов даної Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційної продукції та вручення їм винагород.

1.2. Організатором і виконавцем Акції є ТОВ «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4.

1.3. Акція діє на всій території України, за винятком, території, зазначеної у цій Програмі (п.4).

1.4. Підтверджувальний документ — видаткова накладна на товар (Акційну продукцію).

1.5. Акція розповсюджується на товари, що були відвантажені після припинення Акції Організатором відповідно до п.7.1. даної програми, але оплата за які була здійснена в період дії Акції.

1.6. Якщо акційний товар відвантажений після припинення Акції, Учасник повинен надати сканкопію податкової накладної, що підтверджує попередню оплату Акційного товару до припинення Акції.

2. Учасники Акції

2.1. В Акції мають право брати участь тільки юридичні особи — сільгоспвиробники.

3. Строк дії Акції

Акція діє з 1 жовтня 2022 року по 30 червня 2023 року. Термін подання документів для отримання Винагороди — з 1 червня по 31 серпня 2023 року.

4. Загальні умови Акції

Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також деяких населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України»).

Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей.

Дане обмеження не поширюється на громадян України, які проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги й умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород у таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці, погоджених з Організатором.

4.1. Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник Акції отримує право на одержання Винагороди у вигляді подарункового ваучера/сертифіката згідно з п. 1.5.
Для участі в Акції Учасник упродовж строку її дії повинен придбати у ТОВ «Сингента», в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» (Перелік офіційних дистриб’юторів можна знайти на веб-сайті за наступним посиланням https://www.syngenta.ua/search/distributors) або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора Акційну продукцію в об’ємі, вказаному в таблиці нижче.

4.2. МЕХАНІКА АКЦІЇ ПО ПРЕПАРАТУ ЕЛАТУС РІА

 

4.3. Якщо Акційну продукцію було придбано у субдистриб’ютора, то Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну продукцію було придбано субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента».

5. Отримання Винагороди

5.1. Для участі в Акції її Учасник упродовж строку дії Акції повинен надати менеджеру з продажів ТОВ «Сингента» копію видаткової накладної на Акційну продукцію із зазначенням об’єму придбаної Акційної продукції та інформацію щодо бажаної Винагороди.

5.2. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований обсяг придбаної Акційної продукції, дату придбання. Якщо Акційну продукцію було придбано у субдистриб’ютора, то Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну продукцію було придбано субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента». Документи, що направляються Учасником Організатору не повинні містити комерційних даних конкурентів (в тому числі, але не обмежуючись – кількість, вартість, умови продажу продукції конкурентів) Організатора. Беручи участь у Акції, Організатор не несе жодної відповідальності, якщо така інформація буде зазначена у документах, не дивлячись на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому випадку метою даної Акції жодним чином не є отримання комерційної інформації конкурентів. Така отримана інформація не є волею Організатора і може бути ним отримана лише як наслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми в силу різних обставин, в тому числі технічних.

5.3. У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Всі Винагороди обміну та поверненню не підлягають. Організатор не несе ніякої відповідальності за використання Учасниками Винагороди після її одержання, за неможливість скористатися наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.

5.4. Отримати Винагороду можна лише за умови надання представнику Організатора копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у пп. 5.2 цієї Програми.

5.5. Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. з урахуванням ПДВ. 5.6. Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).

6. Політика конфіденційності

Беручи участь у цій Акції, учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані ТОВ «Сингента» з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях.

7. Інші засади

7.1. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попередження учасників. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити або замінити подарунки по Акції без попереднього погодження з учасниками.

7.2. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми, які можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті: www.syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

7.3. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми, і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалюється Організатором Акції. При цьому рішення останнього є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.4. Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

7.5. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

7.6. Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

7.7. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних і надати відповідні підтверджуючі документи.

7.8. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.

7.9. У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто й за власний рахунок.

7.10. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.