Україна

You are here

Share page with AddThis

Акція "Захист насіння 2021"

Акційні пропозиції
05.08.2021

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Акція – маркетинговий захід під умовною назвою «Захист насіння 2021», що реалізується в рамках та відповідно до умов даної Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційного Продукту та вручення Винагород Учасникам Акції, які виконали умови Акції.

1.2 Учасник – юридична особа (офіційно зареєстрована компанія, що займається насіннєвою діяльністю та внесена у «Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва», що розміщений на офіційному інтернет сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: https://minagro.gov.ua/ua/file-storage/derzhavnij-reyestr-subyektiv-nasinnictva-ta-rozsadnictva Під дане визначення підпадає також партнер Організатора Акції та/або партнер Учасника, який приймає участь у виробничому циклі насіннєвої діяльності насіннєвої компанії, яка виконала умови та приєдналася до цієї Акції (щодо таких партнерів має бути отримано письмове підтвердження від Учасника, що зазначений у першому реченні цього пункту). 

1.3 Акційний Продукт – «Круїзер 350», «Круїзер 600», «Круїзер OSR», «Вайбранс 500», «Максим XL»,  «Максим 025FS», «Форс 200 FS» та «Форс Зеа 280 FS» за наступними ознаками:

  • Протруйники в тарі об’ємом 20 л, 200 л та 1000 л, виробництва компанії «Сингента Кроп Протекшн» АГ (Базель, Швейцарія) на заводах «Сингента Продакшн Франс С.А.С.» (Сент-П’єр-ла-Гарен, Франція) або «Сингента Агро СА» (Порріно, Іспанія).

  • Придбані в Організатора в період з 1 червня по 31 грудня 2021року. 
    Організатор Акції (в подальшому – Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4 (ЄДРПОУ 30265338).

1.4 Винагорода – сертифікати ОККО, Епіцентр, Bodocard, або Мотиваційна поїздка від ТОВ «Сингента», які  Учасник може отримати відповідно до положень, зазначених у п.4 цих Правил.

 

1.5 Мотиваційна поїздка – участь у мотиваційній поїздці, яку організовує ТОВ «Сингента», із розрахунку одна особа від одного учасника, що виконав вимоги п.4 цих Правил. Вибір країни поїдки залишається за Організатором.

 

 

УЧАСНИКИ АКЦІЇ. ВИМОГИ ДО УЧАСТІ В АКЦІЇ
 

2.1 В Акції мають право брати участь Учасники, які придбали безпосередньо у Організатора Акційні Продукти у зазначеному в п.4 цієї Програми обсязі. 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ

3.1 Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород в таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці погодженому із Організатором.


ВИНАГОРОДА

4.1 Нарахування балів Учасникам Програми відбувається за кожну придбану Учасником одиницю Акційної Продукції (літр) у рамках вимог Акції. Кількість балів за відповідну одиницю Акційної Продукції наведено в таблиці нижче.

4.2 Учасникам, що беруть  участь в Акції, нараховуються бали за придбану Акційну Продукцію, які вони мають право обміняти на Винагороду.

 

Акційна продукціяОб’єм закупівлі, лКількість балів за кожний літр
Вайбранс 500200-60080
600-1000100
≥ 1000120
Форс Зеа200-60060
600 – 100080
≥ 1000100
Форс 200 FS200-60060
600 – 100080
≥ 1000100
Круїзер 600200-60060
600 – 100080
≥ 1000100
Круїзер OSR200-60080
600 – 1000100
≥ 1000120
Круїзер 350200-60060
600 – 100080
≥ 1000100
Максим XL200-60020
600-119925
≥ 120030
Максим 025200-60020
600-119925
≥ 120030

4.3 У разі обрання у якості Винагороди сертифікатів ОККО, Епіцентр, Bodocard, номінал Винагороди розраховується як 1 бал = 1 гривня. Сумарна кількість балів дорівнює сумі балів за весь період дії Акції.

4.4 Учасник, який отримав Бали відповідно до умов цієї Програми, має право обміняти їх на такі Сертифікати:

  • Сертифікат «ОККО» наявний у будь-яких номіналах, кратних 25 гривень.
  • Сертифікат «Bodocard» наявний у номіналах 100, 1000, 10 000 гривень.
  • Сертифікат «Епіцентр» наявний у номіналах 100, 1000, 10 000 гривень.
  • Сертифікати «Bodocard» і «Епіцентр» різних номіналів можуть сумуватися. Сертифікати «ОККО» не сумуються між собою.

Асортимент матеріальних цінностей, на які може бути обмінено Сертифікати «Bodocard» та «Епіцентр», є обмеженим і стосується лише матеріальних цінностей, що мають відношення до сільського господарства. Перелік матеріальних цінностей, які може отримати володілець Сертифікатів у рамках даної Акції, зазначений у Додатку 1 до цієї Програми.

 

4.5 У випадку, якщо Учасник не повернув  Організатору первинні документи, що засвідчують придбання Акційної Продукції, Організатор має право відмовити йому у отриманні Винагороди.

 

4.6 У разі відмови Учасника від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Усі Винагороди обміну і поверненню не підлягають. Організатор не відповідає за дальше використання Винагороди Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасників скористатися наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.

 

4.7 Під отриманням Винагороди у вигляді подарункових сертифікатів мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. з урахуванням ПДВ, а під отриманням Винагороди у вигляді Мотиваційної поїздки мається на увазі участь у діловій поїздці (конференції), яку організовує ТОВ «Сингента».

 

4.8 Отримуючи Винагороду у вигляді подарункового сертифіката, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).

 

4.9 Кількість Винагород і Акційних Продуктів обмежено.

 

4.10 За бажанням Учасник Акції, який купив 1000 л або більше Акційної продукції, має право обрати у якості Винагороди участь у Мотиваційній поїздці (з розрахунку один представник від одного Учасника). У випадку обрання Мотиваційної поїздки у якості Винагороди, Учасник Акції не має права на отримання в якості Винагороди сертифікатів, незалежно від кількості отриманих балів.

 

ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

 

5.1 Акція розпочинається з 1 червня 2021 року та діє до 31 грудня 2021 року.

 

5.2 Термін подання Підтверджувальних документів для отримання Винагороди — до 31 січня 2022 року.

 

 

 

 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1 Підтверджувальні документи, що направляються Учасником Організатору, в тому числі, але не обмежуючись –  видаткові накладні, акти, додаткові документи, –  не повинні містити комерційних даних конкурентів (в тому числі, але не обмежуючись – кількість, вартість, умови продажу продукції конкурентів) Організатора. Організатор не несе жодної відповідальності, якщо така інформація буде зазначена у документах, не дивлячись на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому випадку, метою даної Програми жодним чином не є отримання комерційної інформації конкурентів. Така отримана інформація не є волею Організатора і може бути ним отримана лише як наслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми в силу різних обставин, в тому числі технічних.

 

 

6.2 Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на веб-сайті www.syngenta.ua.Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.

 

6.3 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 

 

6.4 Приймаючи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

 

6.5 Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

 

6.6 Беручи участь в Акції її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію. 

 

6.7 У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи. 

 

6.8 Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції. 

 

6.9 У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовільнити їх особисто та за свій рахунок.

 

6.10 Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

 

 

6.11 Одночасно Учасник Акції не має права приймати участь в інших акціях, що організовує Організатор, та де акційними продуктами є продукти: «Круїзер 350», «Круїзер 600», «Круїзер OSR», «Вайбранс 500», «Максим XL»,  «Максим 025FS», «Форс 200 FS» та «Форс Зеа 280 FS».