Україна

You are here

Share page with AddThis

Акція «Професійний захист саду 2022»

Акційні пропозиції
21.10.2021

Придбайте фунгіциди Світч® + Циделі™ Топ та інсектициди Проклейм® + Лірум® і отримайте не лише професійний захист саду, а й подарункові сертифікати. Доступні два акційні пакети: різні об’єми препаратів — різні винагороди.
Подбайте про сад уже зараз!

Акція діє з 1 листопада 2021-го до 31 серпня 2022 року.
Деталі акції нижче.

 


 

Загальні засади

1.1. «Акція» (далі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Професійний захист саду 2022», що реалізується в рамках та відповідно до умов цієї Програми, передбачає придбання Учасниками Акції Акційної продукції та вручення її Учасникам Винагород Акції.

1.2. Організатором і виконавцем Акції є ТОВ «Сингента», розташоване за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4 (ЄДРПОУ 30265338).

1.3. Акція діє на території України, крім території, зазначеної в п. 4 цієї Програми. Кількість Акційної продукції та Винагород обмежена.

1.4. Підтверджувальний документ — видаткова накладна на товар.

1.5. Винагорода — ваучери / сертифікати партнерів на вибір Учасника, які він може отримати згідно з умовами цієї Програми. Список партнерів наведено в Додатку № 1. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити список партнерів для отримання Винагороди за результатами Акції. 

1.6. Акційна продукція — фунгіциди Світч®, Циделі™ Топ та інсектициди Проклейм®, ЛірумТМ.

 

Учасники Акції

2.1. В Акції мають право брати участь юридичні особи — сільгоспвиробники (фермерські господарства, аграрні холдинги, сільгосппідприємства), які мають багаторічні садові / ягідні насадження і придбали для захисту саду фунгіциди Світч®, Циделі™ Топ та інсектициди Проклейм®, ЛірумТМ у кількості, зазначеній в п. 4.3 цієї Програми.

Термін дії Акції

Акція діє з 1 листопада 2021 року по 31 серпня 2022 року. Термін подання документів для отримання Винагороди — з 1 серпня по 30 вересня  2022 року.

 

Загальні умови Акції

4.1. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також деяких населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України»). 

4.2. Беручи участь в Акції та виконуючи її умови, Учасник Акції має право отримати Винагороду у вигляді подарункового ваучера / сертифікату партнерів на вибір Учасника. Список партнерів наведено в Додатку № 1. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити список партнерів для отримання Винагороди за результатами Акції. 

 

4.3. Для участі в Акції її Учасник протягом терміну дії Акції повинен придбати в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» (перелік офіційних дистриб’юторів можна знайти на вебсайті за посиланням: https://www.syngenta.ua/search/distributors) або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора один або більше Акційних пакетів згідно з комбінацією Акційної продукції, наведеною в таблиці нижче.

 

Номінал Винагороди розраховується так:

4.4. Винагорода розраховується на підставі отримання копій видаткових накладних від Учасника, що відповідають п. 5.2 цієї Програми, пропорційно об’ємам Акційних продуктів, придбаним в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента» або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента».

 

Отримання Винагороди

5.1. Для участі в Акції її Учасник протягом терміну дії Акції повинен надати менеджеру з продажів ТОВ «Сингента» копію підтверджувального документа / документів (видаткової накладної на придбання продукції, що входить до Акційного пакета) із зазначенням обсягу придбаної Акційної продукції.

5.2. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований обсяг придбаної Акційної продукції, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції) і підпис та печатку представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника.

5.3. Якщо Акційну продукцію було придбано в субдистриб’ютора, то Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну продукцію було придбано субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Сингента».

5.4. Документи, які Учасник надсилає Організатору, в тому числі, але не обмежуючись, видаткові накладні, акти, додаткові документи, не повинні містити комерційних даних (зокрема, але не обмежуючись, кількості, вартості, умов продажу продукції) конкурентів Організатора. Беручи участь в Акції, Організатор не несе ніякої відповідальності, якщо таку інформацію буде вказано в документах, незважаючи на обмеження, встановлені в цьому пункті. У будь-якому разі метою цієї Акції жодним чином не є отримання комерційної інформації конкурентів. Така інформація одержана не з волі Організатора і може до нього потрапити лише внаслідок недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Програми, з огляду на різні обставини, зокрема технічні.

5.5. У разі відмови Учасника від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Усі Винагороди обміну і поверненню не підлягають. Організатор не відповідає за дальше використання Винагороди Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасників скористатися наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.

5.6. Отримати Винагороду можна лише за умови надання Організатору копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у п. 5.2. цієї Програми.

5.7. Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за спеціальною Акційною ціною, яка складає від 0,01 до 1,20 грн (на розсуд Організатора залежно від кількості та номіналу Винагороди) з урахуванням ПДВ.

5.8. Отримуючи Винагороду у вигляді подарункового сертифіката, Учасник підписує з Організатором Акт прийому-передачі товарів (Акційний продаж товарів).

5.9. Кількість Винагород і Акційної продукції обмежена.

 

Політика конфіденційності

Беручи участь у цій Акції, учасник погоджується на розкриття своїх даних, які ТОВ «Сингента» може використати для покращення співпраці, зокрема в рекламних цілях.

 

Інші засади

7.1. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити, призупинити або скасувати Акцію в будь-який час без попередження учасників. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити або замінити подарунки по Акції без попереднього погодження з учасниками.

7.2. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно і повністю погоджується із засадами Програми, які може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього терміну її дії. Одностороння зміна та/або доповнення засад Програми можливі у разі їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.Syngenta.ua. Такі зміни й доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами / доповненнями до засад Програми.

7.3. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення засад цієї Програми та/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції. При цьому рішення останнього остаточне і не підлягає оскарженню.

7.4. Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове і безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається в тлумаченні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

7.5. Використання і поширення інформації, яка становить персональні дані Учасників, здійснюються винятково в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що всю надану інформацію, яка становить персональні дані, надано Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, зокрема в рекламних цілях.

7.6. Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

7.7. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних і надати відповідні підтверджувальні документи.

7.8. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.

7.9. У разі надсилання претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірного використання персональних даних останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто і за власний рахунок.

7.10.     Організатор Акції не відповідає в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.