Якість насіння українського виробництва

ЯКІСТЬ НАСІННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА КОМПАНІЯ «СИНГЕНТА» ПРИДІЛЯЄ ВЕЛИКУ УВАГУ ПОТРЕБАМ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ ЩОДО ЯКОСТІ НАСІННЯ. ЦЕ ПЕРЕДУСІМ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ГІБРИДНОСТІ (ГЕНЕТИЧНА ОДНОРІДНІСТЬ), ЯКІСНЕ КАЛІБРУВАННЯ, ФОРМА НАСІННЯ, ПОСІВНІ ЯКОСТІ. КОНТРОЛЬ ГОЛОВНИХ, НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОКАЗНИКІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ВСІХ ЕТАПАХ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ. ЧИННІ ВНУТРІШНІ СТАНДАРТИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ НАСІННЯ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА» ОДНАКОВІ ДЛЯ ВСІХ КРАЇН-ВИРОБНИКІВ, А, ОТЖЕ, НЕМАЄ ФРАНЦУЗЬКОГО, ТУРЕЦЬКОГО ЧИ УКРАЇНСЬКОГО НАСІННЯ – Є НАСІННЯ ПІД ТОРГОВОЮ МАРКОЮ SYNGENTA®.

Загальна площа ділянок гібридизації насіння кукурудзи, соняшнику та озимої пшениці в нашій країні 2014 року становила близько 4 тис. га. У майбутньому компанія планує збільшити площі. Це пов’язано не лише з економічними, а передусім з біологічними причинами. Насіння як основа майбутнього життя містить генетичну й фізіологічну інформацію (співвідношення запасних і біологічно активних речовин). Під останньою мають на увазі «пам’ять» про умови вирощування материнської рослини, і саме вона коротко, але дуже серйозно впливає на урожайні властивості і посівні якості насіння. Отже, насіння місцевого виробництва більше адаптовано до конкретних умов вирощування, ніж вирощене в інших, несхожих умовах. Підкреслимо, що генетика, вирощування й доробка – це три фундаментальні складники отримання якісного насіння.

ГЕНЕТИЧНА СКЛАДОВА


Усе базове (батьківське) насіння, яке «Сингента» висіває на ділянках гібридизації в будь-якій країні світу, імпортується з одного центру – Франції. При ввезенні в Україну Державна інспекція сільського господарства додатково перевіряє посівні якості кожної партії насіння батьківських ліній та вміст у них ГМО. При закладенні ділянки гібридизації суворо виконуються норми просторової ізоляції. Мінімальна ізоляція (відстань між товарними й торішніми посівами) в Україні для ділянок гібридизації кукурудзи складає 200 м. Генетична складова обов’язково контролюється Державною інспекцією сільського господарства. Інспектор перевіряє дотримання норм ізоляції, відповідність батьківських рослин офіційним описам, наявність нетипових рослин, якість обрізання волоті на материнській формі для гібридів кукурудзи на фертильній основі з метою запобігти самозапиленню.

Тестування на генетичну чистоту – важливий і неодмінний етап системи внутрішнього контролю якості. До початку доробки насіння менеджер з якості відбирає пробу з кожної партії (одна партія – одне поле) для аналізу на генетичну чистоту і вміст ГМО. Усі зразки кодуються і надсилаються на аналіз до єдиної лабораторії у Франції. Це лабораторія, яка працює згідно з SNP-технологією (Sіngle Nucleotіde Polymorphіsm; однонуклеотидний поліморфізм). Отже, ще до початку доробки насіння стає відомо, чи відповідає воно стандарту генетичної чистоти. Внутрішній стандарт компанії «Сингента» суворіший, ніж ДСТУ – генетична чистота насіння для кукурудзи становить 97 %.

ВИРОЩУВАННЯ НА ДІЛЯНКАХ ГІБРИДИЗАЦІЇ

Ділянки гібридизації компанії «Сингента» розташовано по всій території України: від Дніпропетровської області (на зрошенні) на півдні до Тернопільської області на заході і Харківської області на сході. У виробництві гібридів «Сингента» співпрацює лише з передовими сільгосппідприємствами України. Наші партнери мають багаторічний досвід роботи в насінництві гібридів української і закордонної селекції, високу культуру землеробства і потрібну матеріальнотехнічну базу, дотримуються класичної сівозміни. Усе це важливо, зважаючи на особливості виробництва: посів у кілька термінів (для досягнення оптимального періоду запилення), сортові прополювання, обрізання волоті на материнських лініях, видалення рядків батьківських ліній одразу після цвітіння, збирання кукурудзи в качанах при оптимальній вологості 36–38 %. Фахівці компанії «Сингента» обов’язково супроводжують весь процес вирощування, контролюють кожний етап. Для кожного гібрида розроблено унікальний протокол вирощування з урахуванням тих ґрунтово-кліматичних умов, де буде закладено ділянку гібридизації. Цей документ – результат багаторічних досліджень, завдяки якому наш партнер-аграрій має чіткі рекомендації з усіх операцій для кожної фази розвитку рослини. І технологія вирощування, і її контроль – це стандартизовані процеси в компанії.

Один із обов’язкових етапів цих процесів – контроль ділянок гібридизації фахівцями Центрального європейського офісу. Вони неодмінно тричі відвідують кожну ділянку гібридизації: одразу після посіву, в період цвітіння, до або під час збирання. Кожний такий візит фіксується в глобальній системі обліку, і в разі недотримання хоча б однієї процедури ділянку може бути заблоковано, вибракувано і не допущено до збирання.

ДОРОБКА НА НАСІННЄВОМУ ЗАВОДІ

Процес вирощування в полі трудомісткий і триває до 6 місяців, доробка на насіннєвому заводі займає близько 3 місяців. Качани кукурудзи перевозяться на завод, час від завантаження в полі до вивантаження не перевищує 6–12 годин залежно від вологості насіннєвого матеріалу. Після перевірки вологості з приймальної ями качани кукурудзи надходять на сортувальну лінію, потім партія надходить до сушарки. Щоб зберегти посівні якості, використовують особливий режим сушіння, встановлений на підставі багаторічних досліджень і прийнятий в усьому світі. Насіння кукурудзи сушать до 13–14 %, далі качани обмолочуються (shellіng).

Наступна процедура – калібрування (sіzіng), яке відбувається в два етапи: насіння калібрують за розміром і формою, та вагою. За розміром і формою калібрування здійснюють на круглих і пласких решетах різного діаметра; за вагою – на пневматичному столі, де також видаляється насіння, пошкоджене шкідниками та/ або механічно.

Використання пневматичного стола дозволяє отримати насіння з високими фізичними показниками якості. Після кожного етапу калібрування відбирається проба на аналіз маси 1000 насінин, фізичної чистоти і схожості. Якщо один із цих показників нижче від стандарту, етап буде повторено або ж у разі втрати схожості насіннєвий матеріал вибраковується. Далі каліброване насіння з підтвердженою якістю за всіма фізичними (фізична чистота, вміст насіння інших рослин і бур’янів, маса 1000 насінин), фізіологічними (схожість та схожість у стресових умовах) і генетичними показниками (генетична чистота, вміст ГМО) протруюється і пакується.

Після пакування кожну партію аналізують на якість протруєння. Цей аналіз дозволяє визначити кількість нанесеної на кожну насінину діючої речовини, яка входить до складу використаного протруйника, а також пильність нанесеної суміші (важливий санітарний чинник). Цей тест проводиться в лабораторіях SeedCare в м. Дніпропетровську в Україні та у Франції. Компанія «Сингента» в Україні проводить доробку насіння на трьох насіннєвих заводах, кожний із яких оснащено сучасним устаткуванням, серед якого особливо вважливо виділити автоматичні протруювальну і пакувальну лінії. Як і під час вирощування, усі процеси виробництва на кожному етапі багато разів контролюють фахівці компанії «Сингента» – експерти з виробництва насіння.

ЯКІСТЬ ПОНАД УСЕ

Декларуючи високі стандарти якості, компанія «Сингента» надає першорядної ваги процесам внутрішнього контролю. Все насіння під брендом Syngenta® виробляється відповідно до єдиного стандарту якості. Протокол виробництва, система контролю якості, алгоритм блокування партій за якісними показниками однакові для всіх країн-виробників. Усі лабораторні аналізи насіння кукурудзи на всіх стадіях виробництва проводяться в лабораторії, яка працює згідно з міжнародною методикою ІСТА (ІSTA – Іnternatіonal Seed Testіng Assocіatіon). Для підтвердження відповідності внутрішнім стандартам якості щороку проводиться так званий повторюваний тест (rіng test): ідентичні зразки тестують у кількох незалежних лабораторіях (Франція, Угорщина, Італія, Україна), після чого звіряють результати і дають відповідні рекомендації з акредитації. Детальну схему контролю якості на виробництві представлено на рис. 4.

Рис. 4. Схема відбору зразків для контролю якості насіння

Як видно зі схеми, внутрішній контроль здійснюється на кожному етапі доробки насіння.

1-ша проба. Визначення вологості. Береться з кожної вантажівки.

Візуальний контроль. Сортування вручну за морфологічними ознаками. Відбраковування качанів, нетипових за кольором зерна і стрижня, формою зерна.

2-га проба. Визначення вологості. Береться кожні 2 години з кожної шахти сушарки під час процесу сушіння.

3-тя проба. Визначення насіннєвих і посівних якостей. Береться з кожної партії (одного поля). Перевіряється схожість, фізична чистота, маса 1000 насінин, генетична чистота, вміст ГМО.

4-та проба. Визначення посівних якостей. Береться 1 проба з кожних 2 тонн кукурудзи. Перевіряється схожість, фізична чистота, маса 1000 насінин, схожість у стресових умовах.

5-та проба. Фізичний аналіз. Береться 1 проба з кожних 2 тонн кукурудзи. Перевіряється фізична чистота і маса 1000 насінин.

6-та проба. Визначення посівних якостей. Береться 1 проба з кожної запакованої партії. Перевіряється схожість, фізична чистота, маса 1000 насінин, вологість і якість протруєння.

Результати всіх описаних вище аналізів заносяться до глобальної системи обліку (SAP). У разі невідповідності хоча б одного показника внутрішнім або офіційним стандартам партія автоматично блокується, вибраковується, складаються відповідні документи, та її не може бути відвантажено клієнтові.

Тільки після всіх аналізів внутрішнього контролю і підтвердження якості кожної окремої партії робиться заявка на офіційну сертифікацію – отримання «Сертифіката на насіння України». Інспектор відбирає середній зразок відповідно до вимог ДСТУ, з якого формують офіційну пробу на сертифікацію, арбітражну пробу та пробу для ґрунт-контролю й аналізу на вміст ГМО.

У середньому під час виробництва однієї партії проводиться понад 12 (!) відборів зразків на різних стадіях виробництва. Це дозволяє вчасно виявляти й усувати проблеми та пропонувати сільгоспвиробникам насіння найвищої якості.