test

asdasd

false

ЧОМУ ВАРТО СКОРИСТАТИСЯ ДАНИМИ СЕРВІСАМИ У ВИРІШЕННІ ВАШИХ ПРОБЛЕМ?

ВИ МАТИМЕТЕ МОЖЛИВІСТЬ:

- максимально швидко визначити причину проблеми і обґрунтовано побудувати систему захисту;

- запобігти розвитку хвороби на вашому полі;

- проаналізувати ймовірні ризики втрат урожаю;

- отримати достовірний результат

 ЩО МОЖНА ДІАГНОСТУВАТИ?

Традиційно до найбільш складних для визначення належать хвороби вірусної та бактеріальної етіології. Застосування сучасних методів діагностики дає змогу швидко підтвердити чи спростувати попередній діагноз. За допомогою ПЛР можна дати відповідь на питання тоді, коли класичні методи діагностики виявляються безсилими і, що найбільш важливо, відкоригувати систему вирощування і захисту культури на майбутнє. Крім того, рання діагностика мікозів дозволяє у стислі строки підібрати найбільш ефективний у конкретному випадку фунгіцид. Не менш важливим фактором є можливість визначення грибів — продуцентів мікотоксинів, небезпечних для здоров’я людей і тварин речовин. Нагадаємо, мікотоксини є продуктами життєдіяльності мікроскопічних грибів, які в певних концентраціях можуть викликати гострі або хронічні отруєння. В переважній більшості мікотоксини є канцерогенами, мутагенами та речовинами, які негативно впливають на травну, нервову та інші системи органів. У повній мірі це стосується вторинних метаболітів грибів родів Fusarium та Aspergillus. Особливо необхідною така діагностика є у разі використання сировини для виробництва дитячого і дієтичного харчування, популярних продуктів з цільного та пророщеного зерна. Враховуючи розвиток птахівництва і високу чутливість птахів до мікотоксинів, аналіз зерна і комбікормів на рівень колонізації токсиноутворюючими грибами та вміст мікотоксинів є надзвичайно актуальними.

 МИ ПОПРОСИЛИ ЕКСПЕРТІВ ПОДІЛИТИСЯ СВОЄЮ ДУМКОЮ ЩОДО

ВИКОРИСТАННЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ДІГНОСТИКИ ФІТОПАТОГЕНІВ 

Співробітники Білоцерківського діагностичного центру активно працюють над розширенням можливостей діагностики більшої кількості збудників хвороб сільськогосподарських культур. 

І. АНТИПОВ,

канд. сільгосп. наук, доцент кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки Національного університету біоресурсів і природокористування України

"Принцип молекулярних методів діагностики фітопатогенів засновується на ідентифікації генома патогену (РНК/ ДНК), що дозволяє не лише проводити діагностику та ідентифікацію збудника захворювання в досліджуваному матеріалі, а й встановити генетичні особливості конкретних штамів й ізолятів. Методи молекулярної діагностики надійні, специфічні та, що найголовніше, високочутливі. За допомогою таких методів можна виявляти мінімальні концентрації патогену і, відповідно, діагностувати його на ранніх стадіях інфікування, що дає можливість виробникам прогнозувати появу інфекцій і планувати відповідні заходи боротьби або профілактики. На сьогодні методи молекулярної діагностики є рутинни- ми, нескладними та швидкими у виконанні".

А. КУКЛІН, 

канд. біолог. наук, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) стає все більш домінуючим серед наявних методів діагностики фітопатогенів. І це не данина моді. Відбувається це в першу чергу завдяки надзвичайній чутливості цього інструменту, відносній простоті, швидкості та надійності отриманих результатів. Метод всього за декілька годин дозволяє визначити вміст надзвичайно малої кількості патогену задовго до того, як стануть помітними перші прояви ураження. Таким чином, можна оперативно прийняти правильне рішення щодо застосування тих чи інших засобів для боротьби з патоге- нами, оцінити ступінь зараження посівного матеріалу та ін. Суть методу ПЛР полягає в ідентифікації не самого патогену, а його ДНК, яка присутня в інфікованому матеріалі. Оскільки послідовність нуклеотидів у певних частинах геному патогену є унікальною тільки для даного збудника, цей метод є високоспецифічним і здатен ідентифікувати тільки певний патоген (той, що нас цікавить) у складній суміші ДНК, що належить іншим видам патогенів та культурі рослин із яких брали зразки. Найбільш новітнім підходом у ПЛР-діагностиці є так звана ПЛР у реальному часі (real-time PCR), яка має більшу чутливість та дозволяє кількісно оцінювати вміст ДНК патогену. Крім того, використовуючи метод ПЛР у реальному часі, можна проводити аналіз зразків на вміст декількох різних патогенів одночасно і таким чином економити гроші та час.

Н. КОЗУБ, 

канд. біолог. наук, завідувач Лабораторії екологічної генетики рослин та біотехнології Інституту захисту рослин НААН України

І. СОЗІНОВ, 

канд. біолог. наук, Інститут захисту рослин НААН України

На сьогодні в усьому світі визнано, що найбільш зручним і швидким способом визначення наявності вірусів, бактерій, грибів, нематод у рослинному матеріалі та ґрунті є такі точні методи, як ПЛР й ІФА. Особливо це питання актуальне у випадку визначення інфікування насіння, посадкового матеріалу і товарних партій сільськогосподарської продукції карантинними об’єктами та іншими видами фітопатогенів. Саме наявність фітопатогенів і рівень інфікування є основними критеріями оцінки якості сировини, що експортується. Сьогодні технологія ПЛР у реальному часі дозволяє провести не тільки якісний, а й кількісний аналіз інфекції. Молекулярна діагностика фітопатогенів на вегетуючих рослинах особливо корисна за відсутності симптомів захворювання або їх нетипового вияву, оскільки дозволяє діагностувати патоген незалежно від візуального прояву (на ранніх стадіях розвитку захворювання). Своєю чергою, ця інформація дає змогу своє- часно проводити економічно ефективну обробку засобами захисту рослин. У сфері насінництва (як на початкових етапах, так і при реалізації насіння) молекулярно-генетичні методи діагностики сортів і гібридів використовуються давно, оскільки дозволяють визначити сортову належність, ступінь гібридності та генетичну чистоту. На ринку України така можливість стала доступною і для фермерських господарств, що мають намір перевірити оригінальність і якість насіння, яке вони купують.

Т. ГАГКАЄВА,

канд. біолог. наук, Лабораторія мікології та фітопатології ім. А. А. Ячевського, Всеросійський НДІ захисту рослин (ФДБНУ ВІЗР)

Дуже важко ідентифікувати близькородинні мікроорганізми, оскільки їх морфологічні характеристики бувають подібні. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) з видоспецифічними праймерами дозволяє визначити патоген у зразку, навіть якщо його присутність незначна або коли одночасно присутні багато представників мікобіоти. Цей метод надзвичайно важливий, коли ускладнена традиційна морфологічна ідентифікація чи виникають спірні ситуації. Подальший розвиток метод ПЛР, безсумнівно, отримає у сфері кількісного визначення ДНК. Кількість виділеного зі зразка ДНК гриба залежить від наявності його сумарної біомаси у зразку і є найбільш точним показником зараженості, що характеризує інтенсивність розвитку захворювання. Поєднання швидкості аналізу і можливості одночасного тестуван- ня значної кількості зразків дають методу   кількісної ПЛР незаперечні переваги перед іншими аналітичними методами. Невдовзі молекулярна діагностика знайде широке застосування не тільки у науково-дослідницькій роботі, а й у практиці сільського господарства, і це демонструє значне зростання кількості публікацій результатів з використанням цього методу аналізу.