SAFECROSS - гібриди ріпаку озимого

SAFECROSS™- гібриди озимого ріпаку

Основним завданням при створенні нових гібридів є забезпечення їх високої продуктивності (врожайності та олійності), стабільності (удосконалення показників зимостійкості, стійкості до хвороб і несприятливих факторів у період вирощування) та покращення якісних показників олії (низький вміст глюкозинолатів, підвищений вміст олеїнової кислоти). Особлива увага приділяється поліпшенню рівня адаптації генетичного матеріалу до умов вирощування.

SAFECROSS — НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ У СЕЛЕКЦІЇ ГІБРИДІВ РІПАКУ ОЗИМОГО

У процесі наукової діяльності вчені компанії роблять значний внесок у розвиток селекції озимого ріпаку, вдосконалюючи методи створення нових гібридів. Саме селекціонерами «Сингента» було розроблено поліпшену технологію створення нових гібридів під назвою SAFECROSS. SAFECROSS — інноваційна технологія в селекції гібридів ріпаку озимого, яка дозволяє значно підвищити ефективність створення нових гібридів із необхідним комплексом господарсько-цінних ознак шляхом більш точної їх передачі від батьківських форм. Система SAFECROSS відрізняється від інших тим, що базується на основі використання ядерного типу успадкування чоловічої стерильності.

Фахівцями було помічено, що при її застосуванні ефективніше успадковуються і краще проявляються бажані агрономічні характеристики. Тому завдяки системі SAFECROSS селекціонери компанії «Сингента» мають можливість швидше адаптувати селекційний матеріал до вимог ринку. Зокрема, дана технологія передбачає створення нових гібридів озимого ріпаку з дуже високим та стабільним рівнем урожайності, які вирізняються відмінною адаптивністю до різноманітних умов вирощування, стійкістю до хвороб й таких стресових факторів вирощування, як мороз, посуха та пізній посів. Усі SAFECROSS-гібриди відзначаються дуже низьким вмістом глюкозинолатів, що дає можливість значно підвищити якісні показники насіння, отриманого з урожаю. Перелічені характеристики SAFECROSS-гібридів перш за все покликані підвищити прибуток від їх вирощу- вання для господарств. Наприклад, завдяки даній системі вдалося створити гібриди з дуже високим рівнем зимостійкості (НК Технік, СИ Мартен); стійкості до фомозу, кили та циліндроспоріозу; поліпшити стабільність урожайності в умовах посухи (Торес); підвищити рівень адаптивності до різноманітних умов вирощування (НК Петрол). Інший приклад вдалого використання системи SAFECROSS — створення гібридів з покращеним амінокислотним складом олії, так званих високоолеїнових гібридів.

SAFECROSS-гібриди успішно вирощуються та користуються попитом у фермерів усіх країн Європи. Пересвід- чившись у перевагах даної технології, починаючи з 2007 року селекціонери компанії «Сингента» використо- вують її при створенні всіх нових гібридів. Саме тому нові SAFECROSS-гібриди будуть і надалі потрапляти на ринок насіння, що допоможе фермерам підвищувати рентабельність вирощування ріпаку озимого завдяки вищій урожайності та покращеним агрономічним характеристикам.

Зокрема, в 2017 році компанія «Сингента» запропонує 2 нових гібриди, а саме СИ Мартен із відмінним поєднанням високої урожайності та зимостійкості й СИ Савео. Останній — це новий високопродуктивний гібрид з відмінним рівнем урожайності та олійності.