Особливості застосування гербіцидів компанії «Сингента»

У технології вирощування цукрового буряку найголовніша проблема — знищення бур’янів. Навіть за незначної забур’яненості врожайність зменшується на 15–50 %. Запаси насіння бур’янів в орному шарі ґрунту дуже великі (понад 1 млрд на 1 га). У шарі ґрунту товщиною 5 см і площею 1 м2 знаходиться від 1100 до 2300 насінин різних видів бур’янів, тому агротехнічні заходи не завжди забезпечують чистоту посівів. Рослини цукрового буряку є малоконкурентними щодо рослин бур’янів, особливо на початкових фазах росту. За перші 90 днів з часу появи сходів у посівах просапних культур комплекс бур’янів може поглинати з ґрунту найдоступніші форми азоту близько 160–200 кг/га, фосфору — 65–90 кг/га, калію — 170–250 кг/га (Федоренко В. П. та ін. Вирощування та захист цукрових буряків, 2006). Знищення бур’янів у посівах цукрового буряку повинно відбуватися з самих перших днів вегетації і майже до змикання рядків. Чому так? Перш за все тому, що цукровий буряк, на відміну від інших польових культур, має так званий ранній гербокритичний період, тобто час, протягом якого культура потерпає від конкуренції з боку бур’янів. Цей період триває від перших двох днів до чотирьох перших тижнів вегетації. При цьому особливо важливо захистити буряк від сходів до утворення 4 справжніх листків. Саме в цей період вегетації культура генетично закладає свою майбутню врожайність, і якщо в таку пору їй заважають бур’яни на полі, вона значно знижує потенційний урожай, причому ця її властивість має незворотній характер. У подальшому для збереження генетичного потенціалу аж до змикання рядків необхідно знищувати всю небажану рослинність і, крім того, використовувати й засоби захисту проти шкідників та хвороб. На сьогодні існують декілька варіантів гербіцидного захисту цукрових буряків. Вони поділяються на: ґрунтовий, післясходовий та комбінований. Кожен варіант має свої особливості та свою характерну низку визначених гербіцидів. Для чого необхідний ґрунтовий захист? Перш за все це пов’язано з біологією культури та її гербокритичним періодом, про який йшлося вище. Ми повинні дати старт культурі на полі без бур’янів, а зробити це можна тільки за умови використання ґрунтових гербіцидів. Крім того, застосування останніх необхідно з огляду на чисто технологічний аспект захисту. Коли в кінці квітня часто починають йти затяжні дощі, особливо в зонах достатнього зволоження, техніка (обприскувачі) не може вийти в поле й обробити вчасно посіви цукрових буряків.

Що означає вчасно? Всім буряководам відомо, що гербіциди на основі трьох відомих діючих речовин: фенмедифаму, десмедифаму та етофумезату, — куди відноситься і Бета Профі, к. е. від компанії «Сингента», мають чітко визначену стадію внесення (сім’ядолі — 1 (2) пара справжніх листків у бур’янів). Якщо через, наприклад, затяжні дощі ми пропускаємо цю важливу стадію обробки післясходовими гербіцидами, то надалі багато господарств змушені будуть тільки збільшувати норми використання післясходових препаратів, а це, у свою чергу, практично не посилює їх ефективність, а, навпаки, спричинює фітотоксичність культурних рослин. Таким чином, це ще одна причина для активного використання ґрунтових гербіцидів, які протягом тривалого часу (до місяця) здатні стримувати появу бур’янів на полі.

Дуал Голд 960 ЕС, к. е. (S-метолахлор, 960 г/л) є справжнім універсальним солдатом на варті посівів, особливо цукрового буряку. Характерною ознакою цього гербіциду перш за все є те, що він з усієї великої групи хлорацетомідів є найменш фітотоксичним для культури. Фітотоксичність представників групи хлорацетомідів проявляється у затримці сходів цукрового буряку і після внесення деяких з них сягає до 3 тижнів. А це означає прямі втрати врожаю. Крім того, необхідно також відмітити, що використання господарствами багаточисельних генериків з діючою речовиною метолахлор призводить до катастрофічних наслідків для культури через значну фітотоксичність цих препаратів на рослини цукрового буряку. Спробуємо розібратися, чому так відбувається. Для цього необхідно трошки зазирнути в історію створення препарату Дуал Голд®.

У 1972 році компанія «Сіба Гейги» вперше синтезувала молекулу метолахлору. Протягом 20 років вона використовувалася у світі на більше ніж 20 культурах. Однак після 10 років застосування фермери помітили, що сам по собі метолахлор справляв фітотоксичність на сходи деяких культур, особливо цукрового буряку. В кінці 1980-х років вчені почали більш глибоко вивчати молекулу метолахлору та виявили наявність двох ізомерів — S та R. Було встановлено, що S-ізомер набагато гербіцидно активніший (приблизно у 15 разів), ніж R-ізомер, який, крім того, виявився баластом і проявляв фітотоксичність на культури. У 2000-му вчені компанії «Сингента» «відчистили» молекулу метолахлору від R-ізомеру, й отриманий таким чином препарат був названий Дуал Голд® 960 ЕС з діючою речовиною S-метолахлор. Отже, багаточисельні генерики метолахлору, які зараз існують, у нормі 1,6 л/га практично є малоефективними, а при збільшенні норми до 2 або більше літрів є фітотоксичними для рослин, особливо цукрових буряків, через значну кількість R-ізомерів у складі молекули метолахлору. Таким чином, потрібно використовувати тільки оригінальні препарати з високим контролем якості. Крім того, варто нагадати основні постулати внесення ґрунтових гербіцидів:

1. Поверхня ґрунту повинна бути добре вирівняною, не містити великих грудок, на яких осідає значна частина препарату.

2. На ґрунтах з великим вмістом гумусу потрібно вносити максимальну норму гербіциду, тому що органіка хімічно зв’язує гербіциди і вони частково втрачають свої властивості. Препарат Дуал Голд® рекомендується застосовувати у нормі 1,6 л/га майже на всіх ґрунтах, оскільки зараз ми маємо набагато менше гумусу на полях, ніж це було, наприклад, у радянські часи. І тільки на легких піщаних ґрунтах норму цього препарату можна знизити до 1,3 л/га.

3. Якщо прогнозуються посушливі умови після внесення ґрунтових гербіцидів, то для збереження та підвищення їх ефективності ці продукти необхідно заробити в ґрунт. Для гербіциду Дуал Голд® рекомендується заробка в більшості випадків перед передпосівною культивацією на глибину до 5 см. Також варто зазначити, що заробка в ґрунт рекомендується не тільки якщо мало вологи, але й коли дують сильні вітри, які можуть знести верхній шар ґрунту разом з препаратом в бік поля, а це 100 % втрати його ефективності. Гербіцид Дуал Голд® в основному контролює однорічні злакові бур’яни: мишій (види), куряче просо, лисохвіст польовий, пальчатку (види), елевзину індійську, просо селянське. Він має досить непоганий ґрунтовий контроль сходів цілого ряду однорічних дводольних бур’янів: грицики звичайні, лобода біла, ромашка (види), щириця (види), гірчак (види). Для розширення спектра та підсилення дії проти дводольних видів бур’янів гербіцид рекомендується вносити в сумішах (табл.1).

Багато буряководів на сьогодні розуміють, що використання тільки післясходового варіанту гербіцидного захисту недостатньо для отримання високих урожаїв цукрового буряку. Таким чином, більшість господарств наразі використовують так званий комбінований варіант захисту цукрового буряку, тобто до- та післясходове застосування гербіцидів. Серед посходових (післясходових) гербіцидів компанії «Сингента» можна виділити: Бета Профі, к. е. — базовий посходовий протидводольний гербіцид; Лонтрел 300 SL, в. р. та Лонтрел Гранд 75 WG, в. г. — для боротьби проти осотів; Фюзілад Форте 150 ЕС, к. е. — грамініцид для боротьби зі злаковими бур’янами в посівах цукрового буряку. Гербіцид Бета Профі, к. е. (фенмедифам, 91 г/л; десмедифам, 71 г/л; етофумезат, 112 г/л), як уже зазначалося, є базовим післясходовим гербіцидом компанії «Сингента» для захисту посівів цукрового буряку від однорічних широколистих та деяких злакових бур’янів (табл. 2).

 

Норма внесення Бета Профі — 1,0 л/га, саме у такій нормі препарат застосовується проти дводольних бур’янів у їх фазу від сім’ядоль до 1 (2) справжнього листка бур’яну та може вноситися триразово (загальна кількість препарату на одному полі не повинна бути більшою ніж 3,0 л/га за сезон). Оскільки майже ідеальних умов на полі практично не буває —коли всі бур’яни знаходяться у вказаній фазі, до гербіциду Бета Профі можна додавати препарати на основі метамітрону або хлоридазону у таких пропорціях: Бета Профі (1,0 л/га) + препарати з діючою речовиною метамітрон (2,5–3,0 л/га) або Бета Профі (1,3 л/га) + препарати з діючою речовиною метамітрон (1,5–2,0 л/га), або Бета Профі (1,0 л/га) + препарати з діючою речовиною хлоридазон (3,0 л/га). При цьому бур’яни повинні знаходитися у фазі сім’ядоль — 1 (2) пара справжніх листків. У випадку якщо бур’яни є перерослими й мають вже 2–4 пари справжніх листків, можна застосувати збільшену до 1,5–2,0 л/га норму Бета Профі та Якщо на полі сходять осоти, особливо жовтий та рожевий, проти таких бур’янів компанія «Сингента» може запропонувати використання Лонтрел 300 SL, в. р. та Лонтрел Гранд 75 WG, в. г. Уже декілька років поспіль ми чуємо питання, а в чому ж різниця між препаратами Лонтрел® 300 та Лонтрел® Гранд? Особливої різниці між цими двома препаратами немає. Коли у 2004 році компанія «Доу-АгроСайєнсіс» зареєструвала Лонтрел® Гранд, була спроба замінити цим продуктом добре знаний до того Лонтрел® 300. Але з огляду на величезний попит на Лонтрел® 300 у багатьох сільгоспвиробників було прийнято рішення про те, що обидва продукти залишаються на ринку. Така тенденція зберігається і сьогодні. Ці два препарати відрізняються лише вмістом діючої речовини та формуляцією. Препарати Лонтрел® 300 та Лонтрел® Гранд є зареєстрованими на багатьох культурах, зокрема кукурудзі, ріпаку, капусті, гірчиці, зернових, лаванді та цибулі. Але найбільш виправданим у даний час і економічно вигідним є використання цих гербіцидів саме на цукровому буряку. Коли в посівах цукрових буряків з‘являються осоти, особливо жовтий (Sonchus arvensis) та рожевий (Cirsium arvense), ніякі інші діючі речовини, які використовуються для післясходової гербіцидної обробки цукрового буряку, не спроможні ефективно контролювати ці бур‘яни. Навіть суміш препаратів на основі фенмедифаму та десмедифаму з хлоридазоном, метамітроном чи трифлусульфуроном може лише частково обпалити краї листків осотів, особливо рожевого. Крім того, слід пам‘ятати, що найбільш вразлива стадія осотів — це розетка, доростаючи до якої осот стає слабкочутливим до дії вищезгаданих діючих речовин. Таким чином, єдиним виходом лишається тільки застосування Лонтрел® 300 або Лонтрел® Гранд.

Як уже зазначалося, стадія осоту розетка є найбільш вразливою до дії клопіраліду, тому не слід використовувати Лонтрел® 300 чи Лонтрел® Гранд при перших гербіцидних післясходових обробках, необхідно дочекатися, коли більшість осотів на полях цукрового буряку зійдуть і будуть мати хоча б 4 листки, а тоді починати працювати даними препаратами. Зазвичай технологічно цей час збігається з другою або третьою післясходовими обробками цукрового буряку. Лонтрел® 300 та Лонтрел® Гранд чудово змішуються з післясходовими препаратами на основі фенмедифаму, десмедифаму, хлоридазону, метамітрону, а також з усіма наявними грамініцидами, які використовуються на цукрових буряках, а ще у сумішах з фунгіцидами, інсектицидами та азотними добривами. Часто виникають питання щодо можливості змішування гербіцидів Лонтрел® 300 та Лонтрел® Гранд з препаратами на основі трифлусульфурон-метилу. Начебто останній швидко діє та знищує ферментну систему рослини осоту й клопіралід далі вже не має змоги проникнути в її кореневу систему. Особисто я за свою більше ніж десятирічну практику роботи в сільськогосподарській сфері такого не зустрічав. Більшість відомих господарств застосовують такі суміші й проблем з осотами не виникає.

До речі, ми згадали контроль кореневої системи осотів препаратами Лонтрел® 300 та Лонтрел® Гранд. Клопіралід, так само як і амінопіралід, що застосовується на зернових культурах та кукурудзі, має змогу не тільки і не стільки контролювати вегетуючу (зелену) частину осотів, але й здатний проникати глибоко у кореневу систему осотів. Тобто, Лонтрели мають викорінюючу дію проти осотів і завдяки цьому активно використовуються на інших культурах, в тому числі й цукровому буряку. Але вони проникають у кореневу систему бур’янів повільно, тому загибель злісних рослин відбувається через 3–4 тижні після внесення. 

Крім всіх видів осотів, Лонтрел® 300 та Лонтрел®Гранд ефективно контролюють й інших представників родини складноцвітих, зокрема волошку синю, роман польовий, падалицю соняшнику, нетребу звичайну, амброзію полинолисту, кульбабу лікарську і навіть мати-й-мачуху, яка, як це не дивно, зрідка зустрічається в посівах цукрового буряку. Дані гербіциди також високоефективні проти деяких представників родини пасльонових (паслін чорний) та гречкових (гірчак почечуйний). Але на цьому фактично й обмежується спектр ефективності клопіраліду.

 

Інші найбільш поширені бур’яни, такі як хрестоцвіті, підмаренник, лобода, щириця, березка, фіалка, вероніка, мак, на жаль, не контролюються препаратами Лонтрел® 300 та Лонтрел® Гранд. Але в посівах цукрового буряку вони контролюються іншими протидводольними гербіцидами, які вже згадувалися вище.

Якщо на полі з’являються злакові бур’яни, особливо багаторічні (пирій чи гумай), проти таких видів шкідливих рослин компанія «Сингента» пропонує використовувати Фюзілад Форте®. Серед усіх грамініцидів, відомих на ринку України, останній є найбільш швидкодіючим й при цьому не справляє ніякої фітотоксичної дії на культури, навіть за умови використання максимальної норми внесення (2,0 л/га).

Препарат чудово поєднується в бакових сумішах з іншими гербіцидами, інсектицидами, фунгіцидами та азотними добривами. Завдяки наявності сурфактанту у своєму складі препарат під час використання в сумішах дозволяє підсилити проникнення протидводольних гербіцидів (Бета Профі, Лонтрел® 300, Лонтрел® Гранд) крізь поверхню оброблюваних рослин бур’янів.

Отже, на сьогодні компанія «Сингента» пропонує виробникам цілий комплекс гербіцидів, на основі яких  можна побудувати ефективну систему захисту в залежності від умов кожного окремого поля.