Україна

You are here

Share page with AddThis

SAFECROSS - гібриди ріпаку озимого

Основним завданням при створенні нових гібридів є забезпечення їх високої продуктивності (врожайності та олійності), стабільності (удосконалення показників зимостійкості, стійкості до хвороб і несприятливих факторів у період вирощування) та покращення якісних показників олії (низький вміст глюкозинолатів, підвищений вміст олеїнової кислоти). Особлива увага приділяється поліпшенню рівня адаптації генетичного матеріалу до умов вирощування.

SAFECROSS — НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ У СЕЛЕКЦІЇ ГІБРИДІВ РІПАКУ ОЗИМОГО

У процесі наукової діяльності вчені компанії роблять значний внесок у розвиток селекції озимого ріпаку, вдосконалюючи методи створення нових гібридів. Саме селекціонерами «Сингента» було розроблено поліпшену технологію створення нових гібридів під назвою SAFECROSS. SAFECROSS — інноваційна технологія в селекції гібридів ріпаку озимого, яка дозволяє значно підвищити ефективність створення нових гібридів із необхідним комплексом господарсько-цінних ознак шляхом більш точної їх передачі від батьківських форм. Система SAFECROSS відрізняється від інших тим, що базується на основі використання ядерного типу успадкування чоловічої стерильності.

Фахівцями було помічено, що при її застосуванні ефективніше успадковуються і краще проявляються бажані агрономічні характеристики. Тому завдяки системі SAFECROSS селекціонери компанії «Сингента» мають можливість швидше адаптувати селекційний матеріал до вимог ринку. Зокрема, дана технологія передбачає створення нових гібридів озимого ріпаку з дуже високим та стабільним рівнем урожайності, які вирізняються відмінною адаптивністю до різноманітних умов вирощування, стійкістю до хвороб й таких стресових факторів вирощування, як мороз, посуха та пізній посів. Усі SAFECROSS-гібриди відзначаються дуже низьким вмістом глюкозинолатів, що дає можливість значно підвищити якісні показники насіння, отриманого з урожаю. Перелічені характеристики SAFECROSS-гібридів перш за все покликані підвищити прибуток від їх вирощу- вання для господарств. Наприклад, завдяки даній системі вдалося створити гібриди з дуже високим рівнем зимостійкості (НК Технік, СИ Мартен); стійкості до фомозу, кили та циліндроспоріозу; поліпшити стабільність урожайності в умовах посухи (Торес); підвищити рівень адаптивності до різноманітних умов вирощування (НК Петрол). Інший приклад вдалого використання системи SAFECROSS — створення гібридів з покращеним амінокислотним складом олії, так званих високоолеїнових гібридів.

SAFECROSS-гібриди успішно вирощуються та користуються попитом у фермерів усіх країн Європи. Пересвід- чившись у перевагах даної технології, починаючи з 2007 року селекціонери компанії «Сингента» використо- вують її при створенні всіх нових гібридів. Саме тому нові SAFECROSS-гібриди будуть і надалі потрапляти на ринок насіння, що допоможе фермерам підвищувати рентабельність вирощування ріпаку озимого завдяки вищій урожайності та покращеним агрономічним характеристикам.

Зокрема, в 2017 році компанія «Сингента» запропонує 2 нових гібриди, а саме СИ Мартен із відмінним поєднанням високої урожайності та зимостійкості й СИ Савео. Останній — це новий високопродуктивний гібрид з відмінним рівнем урожайності та олійності.

• Середньоранній гібрид озимого ріпаку
• Відмінна зимостійкість та адаптивність до стресових факторів вирощування
• Висока та стабільна врожайність
• Середньоінтенсивний за розвитком на початкових етапах росту
• Рекомендований для вирощування в усіх ріпакосіючих регіонах України

• Середньоранній гібрид озимого ріпаку
• Відмінний рівень урожайності
• Висока зимостійкість та адаптивність до стресових умов у період вегетації
• Висока стійкість до альтернаріозу
• Середньоінтенсивний за розвитком рослин на початкових етапах росту
• Рекомендований для вирощування у центральній та західній Україні

• Середньоранній гібрид озимого ріпаку
• Висока та стабільна врожайність у посушливих умовах
• Висока стійкість до фомозу
• Характеризується середньоінтенсивними темпами росту на початкових етапах росту
• Рекомендований для вирощування у центральних та південних регіонах України

• Середньоранній гібрид ріпаку озимого
• Має дуже високий потенціал урожайності
• Чудово адаптований до умов посухи
• Швидко відновлює вегетацію навесні
• Характеризується інтенсивним розвитком восени, тому для запобігання переростанню
рекомендується вносити регулятори росту
• Слід уникати ранніх строків посіву

• Середньоранній гібрид ріпаку озимого
• Має дуже високий потенціал урожайності
• Чудово адаптований до умов посухи
• Швидко відновлює вегетацію навесні
• Характеризується інтенсивним розвитком восени, тому для запобігання переростанню
рекомендується вносити регулятори росту
• Слід уникати ранніх строків посіву

• Середньоранній гібрид
• Відзначається дуже високим рівнем продуктивності в умовах достатнього
забезпечення вологою
• Середньоінтенсивний розвиток восени та навесні
• Рекомендований для вирощування в центральних та західних регіонах України

• Середньоранній гібрид
• Відзначається дуже високим рівнем продуктивності в умовах достатнього
забезпечення вологою
• Середньоінтенсивний розвиток восени та навесні
• Рекомендований для вирощування в центральних та західних регіонах України