Україна

You are here

Share page with AddThis

Менеджери з продажів


Західний бізнес регіон
(Львівська, Рівненська, Закарпатська, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька області)

Голиняк Валерій

Директор Західного Бізнес-регіону
(м. Хмельницький)

тел.: +38 (067) 555 27 31
Valeriy.Golynyak@syngenta.com
Клімов Ігор

Хмельницька обл.

тел.: +38 (067) 555 27 35
Igor.Klimov@syngenta.com
Лепський Сергій

Волинська, Рівненська обл.

тел.: +38 (067) 555 27 36
Sergiy.Lepskiy@syngenta.com
Романюк Василь

Івано-Франківська, Чернівецька,
Тернопільська обл.

тел.: +38 (067) 555 27 38
Vasyl.Romanyuk@syngenta.com
Хавро Василь

Тернопільська обл.

тел.: +38 (067) 555 27 39
Vasiliy.Khavro@syngenta.com
Шмига Руслан

Хмельницька обл.

тел.: +38 (067) 555 27 40
Ruslan.Shmiga@syngenta.com
Гадзало Андрій

Львівська, Закарпатська обл.

тел.: +38 (067) 555 27 30
Andriy.Gadzalo@syngenta.com
   

 


Центральний бізнес регіон
(Київська, Вінницька, Черкаська, Житомирська області)

Струмінський Юрій

Директор Центрального
Бізнес-регіону(м. Умань)

тел.: +38 (067) 555 28 01
Iurii.Struminskyi@syngenta.com
Волинець Іван

Черкаська обл.

тел.: +38 (067) 555 28 73
Ivan.Volynets@syngenta.com
Галасун Валентин

Черкаська обл.

тел.: +38 (067) 976 02 10
Valentyn.Galasun@syngenta.com
Діхтяренко Володимир

Київська обл.
тел.: +38 (067) 555 49 69

Volodymyr.Dihtyarenko@syngenta.com
Ільченко Леонід

Житомирська обл.

тел.: +38 (067) 359 80 11
Leonid.Ilchenko@syngenta.com
Клименко Володимир

Черкаська обл.

тел.: +38 (067) 555 28 79
Volodymyr.Klymenko@syngenta.com
Бокач Олександр

Київська обл.

тел.: +38 (067) 555 49 59
Oleksander.Bokach@syngenta.com
Хмарський Олег

Київська обл.

тел.: +38 (067) 555 49 94
Oleg.Khmarskyi@syngenta.com
Шевцов Віталій

Вінницька обл.

тел.: +38 (067) 555 28 91
Vitaliy.Shevtsov@syngenta.com
Шевчук Богдан

Житомирська обл.

тел.: +38 (097) 577 94 16
Bogdan.Shevchuk@syngenta.com
Вістяк Віктор 

Вінницька обл.

тел.: +38 (067) 555 28 71 
Viktor.Vistiak@syngenta.com
Юрій Сорока

Експерт з продажів напрямку цукровий буряк та ріпак. Вінниця.

тел.: +38 (067) 555 26 30
Yuriy.Soroka@syngenta.com

 


Південний бізнес регіон 
(Одеська, Херсонська, Миколаївська області)

Пшець Наталія

Директор Південного Бізнес-регіону (м.Миколаїв)

тел.: +38 (067) 443 74 75
Nataliya.Pshets@syngenta.com
Войцеховський Іван

Одеська обл.

тел.: +38 (067) 555 29 30
Ivan.Voytsehovskiy@syngenta.com
Ненартович Андрій

Одеська обл.

тел.: +38 (067) 555 29 37
Andriy.Nenartovych@syngenta.com
Дмитро Чиканчи

Одеська обл.

тел.: +38 (067) 555 28 73
Dmytro.Chykanchy@syngenta.com
Зубенко Володимир

Миколаївська обл.

тел.: +38 (067) 555 24 06
Volodymyr.Zubenko@syngenta.com
Євген Абатуров

Миколаївська обл.

тел.: +38 (067) 555 25 91
Mykola.Glushchuk@syngenta.com
Каплін Олександр

Херсонська обл.

тел.: +38 (067) 555 29 31
Oleksandr.Kaplin@syngenta.com
Микола Глущук

Херсонська обл.

тел.: +38 (067) 555 28 19
Alexander.Krykun@syngenta.com
Вячеслав Перцьовий

Експерт з продажів (спеціальні культури та овочі). Херсонська обл.

тел.: +38 (097) 952 29 64
Vyacheslav.Pertsyovyi@syngenta.com
 

 


Північний бізнес регіон
(Полтавська, Чернігівська,Сумська області)

Воропін Олександр

Директор Північного Бізнес-регіону (м. Полтава)

тел.: +38 (067) 329 58 90
Oleksandr.Voropin@syngenta.com 
Андрієнко Євген

Полтавська обл.

тел.: +38 (067) 555 24 10
Evgeniy.Andrienko@syngenta.com  
Бойко Андрій

Чернігівська обл.

тел.: +38 (067) 555 29 13
Andriy.Boyko@syngenta.com 
Голобородько Володимир

Полтавська обл.

тел.: +38 (067) 555 24 09
Volodymyr.Goloborodko@syngenta.com 
Гриценко Ігор

Сумська обл.

тел.: +38 (067) 555 29 14
Igor.Grytsenko@syngenta.com 
Здор Сергій

Чернігівська обл.

тел.: +38 (067) 555 29 15
Sergiy.Zdor@syngenta.com 
Кас'ян Олександр

Сумська обл.

тел.: +38 (067) 555 29 17
Alexander.Kasyan@syngenta.com 
Кириленко Микола

Полтавська обл.

тел.: +38 (067) 555 29 18
Mykola.Kyrylenko@syngenta.com 

 


Південно-східний бізнес регіон
(Запорізька, Дніпропетровстка, Кіровоградська області)

Руслан Корольчук

Директор Південно-східного
бізнес-регіону (м. Дніпропетровськ)

тел.: +38 (067) 555 42 59
Ruslan.Korolchuk@syngenta.com 
Ревенко Микола

Кіровоградська обл.

тел.: +38 (067) 555 42 64
Mykola.Revenko@syngenta.com 
Сергій Тихонський

Запорізька обл.

тел.: +38 (067) 555 28 43
Sergiy.Tnykhonskiy@syngenta.com 
Куйбіда Олександр

Кіровоградська обл.

тел.: +38 (067) 555 42 60
Oleksandr.Kuybida@syngenta.com 
Макаренко Андрій

Дніпропетровська обл.

тел.: +38 (067) 555 42 62
Andriy.Makarenko@syngenta.com 
Овчаренко Віктор

Запорізька обл.

тел.: +38 (067) 555 42 63
Viktor.Ovcharenko@syngenta.com 

 


Східний бізнес регіон
(Харківська, Луганська, Донецька області)

Панасенко Олег

Директор Cхідного бізнес-регіону (м. Харків)

тел.: +38 (067) 555 49 90
Oleg.Panasenko@syngenta.com 
Баранов Віктор

Харківська обл.

тел.: +38 (067) 555 28 93
Viktor.Baranov@syngenta.com 
Дикань Віктор

Харківська обл.

тел.: +38 (067) 555 28 94
Viktor.Dykan@syngenta.com 
Когтенко Андрій

Харківська обл.

тел.: +38 (067) 555 28 95
Andriy.Kogtenko@syngenta.com 
Корніченко Сергій

Донецька обл.

тел.: +38 (067) 555 28 96
Sergiy.Kornichenko@syngenta.com 
Андрій Недозим

Луганська обл.

тел.: +38 (067) 555 27 53
Andriy.Nedozim@syngenta.com  
Хасхачих Валентин

Луганська обл.

тел.: +38 (067) 555 29 08
Valentyn.Khashachikh@syngenta.com 
  Бородін Дмитро

Луганська обл.

тел.: +38 (067) 555 28 70
Dmytro.Borodin@syngenta.com