Україна

You are here

Share page with AddThis

Пріма ™ Форте: старий друг краще нових двох

Зернові
25.11.2020

ОЛЕКСАНДР ДЖАМ,
технічний експерт, напрям
«Гербіциди для зернових культур», компанія «Сингента»


Незвично тепла осінь 2019-го і зима 2020 року сприяли появі й активному розвитку бур’янів у посівах озимих культур. Повсюдно відмічалася підвищена забур’яненість посівів зимуючими та озимими видами (25–50 і більше шт./м2). Саме вони вже на початку вегетації стали першими конкурентами культури за головний лімітуючий фактор у цьому році — вологу.

За наведеної щільності забур’яненості значну загрозу становили грицики звичайні, горобейник польовий, триреберник, сухоребрики, латук дикий, сокирки, види фіалки. Проте серед зимуючих видів найбільш небезпечним був кучерявець (Дескурайнія) Софії. Завдяки швидкому нарощуванню біомаси і великому розміру габітусу вже на початку трубкування озимих бур’ян вийшов у верхній ярус, затінював культуру, забираючи таким чином не тільки вологу та живлення, а й світло. Неглибоке промерзання ґрунту сприяло ранній та масовій появі вкрай небезпечної групи коренепаросткових бур’янів, а саме осоту рожевого, латуку, гірчака степового. Два останні види, крім виснаження ґрунту через втрату вологи та елементів живлення, мали негативний алелопатичний вплив на сільськогосподарські культури.

До того ж порушення сівозміни призвело до збільшення навантаження від щорічного застосування одних і тих самих гербіцидів, особливо класу сульфонілсечовин, 2,4-Д, і спричинило появу стійких у ценозі видів бур’янів. У ході використання згаданих гербіцидів відзначено зниження їх ефективності й, зокрема, це стосується ромашки, маків, будяка та осотів.

В цьому сезоні негативний вплив бур’янів проявився в зниженні рівня закладення продуктивності озимої пшениці, вузол кущення закладався ближче до поверхні ґрунту, що значно підвищило вірогідність вимерзання культури, зменшувалася швидкість відростання вторинної кореневої системи.

Наукові дані та досвід виробництва свідчать, що втрати врожаю озимої пшениці від бур’янів можуть складати до 10–15 ц/га і більше. Це є найкращим аргументом на користь необхідності проведення заходів контролю бур’янів. Водночас, чим вищий плановий рівень урожайності озимої пшениці, тим вища вірогідність втрати врожаю від бур’янів, а відповідно, і потреба надійного контролю рівня їх присутності в агрофітоценозі.

В практиці застосування гербіцидів чітко прослідковується тенденція до зростання рівня використання багатокомпонентних гербіцидів або бакових сумішей препаратів. Такий підхід забезпечує розширення спектра до реального видового складу бур’янів. Синергетична взаємодія препаратів у таких сумішах дозволяє знизити вихідні ефективні норми кожного партнера, що дає змогу зменшити пестицидне навантаження та забезпечує можливість уникнути появи у бур’янів стійкості до гербіцидів.

Так, серед гербіцидів для захисту зернових колосових культур та кукурудзи від однорічних і багаторічних дводольних бур’янів останні роки особливу повагу у виробничників завоювала Пріма ™ Форте.

Пріма ™ Форте — порівняно новий гербіцид на ринку України, адже він продавався всього три роки, упродовж яких вирізнявся з-поміж цілої низки гербіцидів своїми унікальними властивостями. В 2019 році гербіцид було використано на площі близько 600 тис. га, а в 2020-му — 550 тис. га. Зниження застосування передусім пояснюється несприятливими погодними умовами.

Пріма ™ Форте позиціонується як сучасний трикомпонентний гербіцид для захисту зернових культур і кукурудзи від комплексу дводольних бур’янів, що максимально відповідає потребам господарств, особливо для ланок сівозміни соняшник — зернові.

Нагадаємо, що до складу Пріма ™ Форте входять три діючі речовини з різних хімічних класів (2,4-Д у формі ефіру (180 г/л), флорасулам (5 г/л) та амінопіралід (10 г/л)), що, по-перше, забезпечує унікальну викорінюючу дію проти найбільш шкодочинних коренепаросткових багаторічних бур’янів, особливо видів осоту й будяка, знищуючи їхню кореневу систему на глибині до 40 см, березки польової, гірчака степового, амброзії полинолистої, підмаренника чіпкого, лободи білої, сокирок польових, хвоща польового; а по-друге, запобігає виникненню резистентності. Крім того, Пріма ™ Форте перша серед кращих у запобіганні появі нових хвиль бур’янів, особливо падалиці соняшнику всіх видів.

З-поміж усіх представників великої родини синтетичних гормонів росту та подібних за дією речовин саме Пріма ™ Форте має найвищий контроль таких складних бур’янів, як хвощ польовий і молочай лозяний.

Присутність у препараті двох ауксинів з різними місцями впливу на рослину запускає синтез гормона — антагоніста етилену, що викликає пригнічення росту пагонів і коренів у довжину, починається окислення і/або утворення кон’югантів ауксинів. Систем інактивації гербіцидів — синтетичних аналогів ауксинів у рослин немає, тому при використанні гормоноподібних гербіцидів клітини пошкоджених рослин збільшуються в розмірах, не встигаючи запасати поживні елементи.

Завдяки досконалій формуляції Пріма ™ Форте здатна працювати і в складних погодних умовах під час та після внесення. Стабільну ефективність гербіциду за несприятливих умов вперше було підтверджено в умовах 2017 року, коли після внесення випав сніг. Ефективність не знизилася, ґрунтова дія проти падалиці соняшнику проявилася як за оптимальних умов.

Цьогорічні погодні умови теж суттєво вплинули на вибір стратегії в контролі бур’янів. Господарників турбувало питання, чи безпечно застосовувати гербіциди в умовах засухи, коли рослини пшениці перебувають в ослабленому стані та недостатньо розвинуті? Крім того, ранньому внесенню гербіцидів перешкоджала нестійка погода, адже температура повітря не перевищувала 5–12 .С.

Можливість застосування Пріма ™ Форте в зазначених екстремально складних погодних умовах весни 2020 року базувалася на досконалій формуляції препарату та позитивному досвіді використання в несприятливих умовах у попередні роки.

Якщо детально розглянути наведений склад гербіциду, то ми побачимо, що при застосуванні Пріма ™ Форте на 1 га припадає у 2,5 раза менше 2,4-Д та у 2 рази менше амінопіраліду, ніж у складних ефірів 2,4-Д та гербіциду на основі амінопіраліду. Внаслідок цього Пріма ™ Форте є більш м’якою по відношенню до культури і водночас має цілу низку переваг перед відомим гербіцидом на основі 2,4-Д і флорасуламу. Наприклад, завдяки зменшеній кількості 2,4-Д й амінопіраліду Пріма ™ Форте чудово змішується з регуляторами росту (Моддус ®), що точно не можна і навіть заборонено робити з гербіцидами на основі 2,4-Д та флорасуламу або просто 2,4-Д, МЦПА, дикамба. Адже відомо, що змішування таких гербіцидів (на основі синтетичних гормонів росту) з регуляторами (інгібіторами росту культури) може призвести до повної зупинки росту культурної рослини і позначитися на розвитку генеративних органів зернових надалі.

Всі ці особливості Пріма™ Форте вдалося використати в повній мірі в умовах весни 2020 року. Завдяки збалансованому вмісту діючих речовин гербіцид виявився лагідним до культури. Внесення препарату не призводило до пригнічення рослин та зменшення їх продуктивності. Підтвердженням цього були показники NDVI, які в середньому на 40 одиниць виявилися вищими при застосуванні Пріма ™ Форте порівняно з препаратами з у 2,5 раза вищим вмістом 2,4 Д (фото 1 та 2). Пріма ™ Форте ефективно працювала вже за температури + 5 .С, хоча оптимальною температурою для внесення є +10–25 .С, коли бур’яни і культура активно розвиваються. Водночас швидкість дії гербіциду була значно вищою в порівнянні з сульфонілсечовинними гербіцидами.

   
Фото 1 та 2. Показники NDVI після застосування Пріма ™ Форте на озимій пшениці, ТОВ «Норма», Харківська обл., 2020 р.
Пріма ™ Форте — 0,5 л/га /  2,4-Д + флорасулам — 0,5 л/га

Наступну перевірку Пріма ™ Форте змушена була пройти через нічні морози після внесення гербіциду. Так, у господарстві «Рассвет», що у Вільнянському р-ні Запорізької обл., після внесення Пріма ™ Форте відбулося зниження температури повітря до -2–3 .С. Все це призвело до серйозних переживань стосовно ефективності гербіциду, всі запитували, чи потрібно планувати повторну обробку? Перші видимі симптоми дії препарату почали помічати на 5–7-й день, а на 10-й день всі попередні питання було знято. Адже навіть за таких екстремальних умов даний гербіцид продемонстрував швидку й ефективну дію (фото 3). Уже на 7-й день після його застосування всі бур’яни мали типові симптоми пошкодження, як за сприятливих умов.


Фото 3. Ефективність Пріма ™ Форте, ТОВ «Рассвет»,
Вільнянський р-н, Запорізька обл., 9-й день після застосування.

Ще екстремальніші погодні умови у вигляді засухи та цілої серії морозів для внесення Пріма ™ Форте були в Одеській обл. Однак застосування гербіциду в ТОВ «Єрміївське-2» відмінно контролювало Дескурайнію Софії, мак талабан, падалицю соняшнику та інші чутливі бур’яни (фото 4).


Фото 4. Ефективність Пріма ™ Форте в посівах озимого ячменю, Одеська обл., 2020 р.

У посівах озимої пшениці ПСП «Перемога» Одеської обл. Пріма ™ Форте також чудово спрацювала проти березки польової, Дескурайнії Софії, падалиці соняшнику та амброзії.

Пріма™ Форте цього року успішно використовувалася і в посівах кукурудзи. Підтвердженням цього є досвід застосування гербіциду, наприклад, у Сумській обл., де Пріма™ Форте продемонструвала добру дію на хвощ польовий, березку польову та падалицю соняшнику, не кажучи про інші чутливі види (фото 5 і 6).

   
Фото 5 та 6. Ефективність Пріма™ Форте (0,7 л/га) в посівах кукурудзи
проти хвоща польового та падалиці соняшнику, Сумська обл., 2020 р.

Ще однією перевагою Пріма ™ Форте в умовах цього року була здатність безпечного змішування з широким спектром гербіцидів, більшістю фунгіцидів, інсектицидів, добрив, мікроелементів та регуляторів росту рослин. Перевірена в попередні роки суміш з препаратами Тілт ® Турбо, Амістар ® Екстра, Енжіо ® та регулятором росту рослин Моддус ® була безпечною до озимих культур в умовах 2020 року.

Аналіз застосування Пріма™ Форте в умовах цього року досить переконливо демонструє, що гербіцид забезпечував високий рівень активності проти домінуючого комплексу однорічних та багаторічних бур’янів у більшості випадків за норми витрати 0,5 л/га. Під час застосування гербіциду в оптимальні строки не спостерігалося суттєвої різниці в його ефективності між мінімальною та максимальною нормами (0,7 л/га). Нагадаємо, що норма витрати гербіцидів визначається фазою розвитку дводольних бур’янів та їх видового складу.

Таким чином, висока селективність, стабільно висока ефективність у несприятливих погодних умовах 2020 року та здатність безпечно змішуватися з іншими пестицидами, дозволяють нам зробити впевнений висновок, що Пріма ™ Форте — незамінний та м’який гербіцид для захисту зернових культур і кукурудзи від комплексу дводольних бур’янів.