Моддус — весняне застосування

Зернові

Світлана Чоні, канд. с/г наук, технічний партнер з підтримки й розвитку фунгіцидів, протруйників та насіння зернових культур


Будь-яка рослина має потенціал урожайності і морфолого-фізіологічних особливостей, закладений самою природою і великою мірою селекціонером. Реалізує вона цей потенціал чи ні, залежить від цілої низки чинників, починаючи з погодних умов і закінчуючи елементами технології вирощування. Якщо вибір правильної технології вирощування залежить від агронома, то негаразди погоди, які не дозволяють рослині розкрити свій потенціал, йому поки що непідвладні. Головні чинники ризику у весняно-літній період на посівах зернових — негативний вплив низьких температур після відновлення вегетації та недостатня вологозабезпеченість або посуха в період формування продуктивного стеблостою і наливу зерна. Внаслідок дії стресових чинників рослина може скидати продуктивні стебла, формувати недостатню кількість колосків і зерен у колосі. Стресові чинники призводять також до зниження імунітету рослин, що підвищує ризик ураження хворобами.

Сьогодні з огляду на погодні умов осені логічно виникає питання, чи є сенс у весняному застосуванні ретардантів. Адже посіви озимини входили у зиму радше у недорозвиненому стані, навіщо їх ще більше стримувати?

У циклі розвитку зернових культур є кілька критичних періодів з погляду впливу стресових чинників на урожайність. Один із них — це фаза кущіння — виходу в трубку, коли відбувається закладання продуктивних пагонів. Стресові чинники (а саме брак вологи й елементів живлення, особливо азоту, фосфору й сірки) в цей період спричиняють зменшення кількості продуктивних пагонів, слабкий розвиток кореневої системи, а пізніше скидання продуктивних пагонів. Крім того, в цей час утворюються конуси наростання другого порядку, а отже, стресові умови безпосередньо впливатимуть на кінцеву урожайність. Особливо значущий цей період для насіннєвих посівів.

Важливо використовувати в цій фазі рістрегулівні препарати. Внесення Моддус у фазі виходу в трубку викликає перерозподіл поживних речовин у такий спосіб, що на момент формування колосу він отримує все потрібне для реалізації біологічного потенціалу урожайності. Саме в цей період закладається кількість колосків у колосі. Крім того, використання Моддус у цей період вирівнює стеблостій так, що всі пагони розвиваються рівномірно і зберігається коефіцієнт кущіння. У дослідах, проведених на території України, Росії, Польщі, Румунії та ін., при весняному внесенні Моддус у нормі 0,4 л/га кількість продуктивних стебел була на 15–25 % вищою порівняно з контрольними ділянками.

Механізм дії препарату такий. Гібереліни — гормони рослини — відповідають за так званий інтеркалярний ріст стебла рослини, тобто за відстань між міжвузлями. Моддус 250 ЕС, к. е., зупиняє синтез гібереліна на найраніших етапах його біосинтезу. Завдяки цьому у культури істотно потовщуються стінки соломини, відстань між міжвузлями скорочується, а все це сприяє розвитку кореневої системи культури. Рослина стає міцнішою, що перешкоджає виляганню і зумовлює краще засвоєння поживних речовин і вологи з ґрунту.

Подвійне застосування Моддус з нормою витрати 0,2–0,3 л/га (одне внесення восени, друге навесні) завдяки збільшенню кореневої системи сприяє швидшому засвоєнню поживних речовин із ґрунту, зокрема й азотних, що забезпечує додатковий стартовий ріст ослаблених рослин після зимівлі. При осінньому застосуванні препарату удвічі збільшується кількість цукрів у кореневій системі рослин, це набагато збільшує шанси виживання вузла кущіння в несприятливих погодних умовах узимку. Збільшується також об’єм кореневої системи завдяки перерозподілу поживних речовин усередині рослин. Поживні речовини спрямовуються на розвиток підземної, а не надземної частини, за рахунок скорочення поздовжнього росту її клітин. Вищий вміст цукрів в оброблених рослин порівняно з необробленими підвищує стійкість до короткотермінової весняної посухи.

У багатьох працях ідеться про те, що в роки, коли відновлення вегетації починається раніше за середні багаторічні дані, озимі зернові будуть схильні до вилягання. І 2014–2015 роки повністю підтвердили цю гіпотезу. Навесні не було жодним передумов для вилягання озимої пшениці, крім поновлення вегетації на 7–14 діб раніше за середні багаторічні дані. Проте на момент збирання зернових колосових культур на площах, де не застосовувалися регулятори росту, рослини вилягли, і господарства суттєво втратили в урожайності.

Застосування Моддус восени завдяки збільшенню об’єму кореневої системи (рис. 1.) сприяє швидшому поглинанню поживних речовин, зокрема й азотних добрив, які вносять для підживлення, що забезпечує додатковий стартовий ріст знесилених зимівлею рослин.

Рис. 1. Збільшення кореневої системи озимої пшениці після застосування Моддус 250 ЕС, к. е.

Від фази виходу в трубку і до фази GS32 (два вузли над поверхнею ґрунту) застосування Моддус підвищує урожайність через перерозподіл поживних речовин так, що в момент формування колос отримує все потрібне для реалізації біологічного потенціалу врожайності. Саме в цей період закладається кількість квіточок і колосків у колосі, а Моддус перерозподіляє поживні речовини в такий спосіб, що більша їх частина іде на забезпечення розвитку генеративних органів. Вирівнювання стеблестою теж проходить так, що всі пагони розвиваються рівномірно і зберігається коефіцієнт кущення. Це притаманно і озимим, і ярим культурам. Моддус не викликає додаткового кущення безпосередньо, він сприяє збереженню сформованих пагонів за рахунок розвиненої кореневої системи.

Серед особливостей препарату — можливість знижувати норми витрати на 25 % при використанні з препаратами Альто Супер, Амістар Екстра, Амістар Тріо, але не менше ніж 0,2 л/га за одну обробку. Небажано використовувати препарат, коли рослина вже перебуває у стресовому стані або передбачаються нічні приморозки одразу після обробки.

Позитивний вплив матиме обробка посівів Моддус перед колосінням. Це сприяє збереженню кількості колосків у колосі, збільшує їхню виповненість порівняно з контролем (зниження інтенсивності росту вегетативної маси для накопичення поживних речовин у колосі), зменшує ламкість підколоскового міжвузля, що знижує втрати при збиранні (особливо актуально для пивоварного ячменю). Така обробка доцільна у вологих погодних умовах, коли можливий перестій посівів і висока імовірність вилягання загущених посівів.

Основні переваги препарату:

  • вкорочує стебло, робить його міцним — перешкоджає виляганню зернових
  • збільшує об’єм і довжину кореневої системи зернових — покращена вегетація у стресових умовах
  • сприяє утворенню продуктивнішого стеблестою культури
  • дозволяє рослині економити на споживанні вологи в період посухи
  • збільшує врожайність

Рис. 2. Ретардантні властивості Моддус 250 ЕС, к. е. (наукові дрібноділянкові досліди)

Рис. 3. Ретардантні властивості Моддус 250 ЕС, к. е. (виробничий дослід, Луганська обл.)