Елатус Ріа — відмінний фунгіцид для захисту озимої пшениці від основних плямистостей листя

Зернові

Геннадій Тарасенко, канд. с-г. наук, менеджер з маркетингу, напрям  розвитку насіння та фунгіцидів на зернових культурах компанії «Сингента»


Озима пшениця — стратегічна культура як для України, так і для інших країн світу. Вона займає найбільшу частку у сівозмінах сільгоспвиробників та в експорті зерна. Водночас площі під озимою пшеницею із року в рік зостаються досить стабільними — щорічно висівається в межах 6 млн га, а розвиток та збільшення валового обсягу відбувається за рахунок інтенсифікації виробництва, використання науково обґрунтованих технологій вирощування та схем захисту зернових культур. Проте відбувається суттєве скорочення сівозміни, вона стає орієнтованою на вирощування в першу чергу високорентабельних культур, які часто повертаються на попереднє поле (майже через рік-два), а це, своєю чергою, сприяє інтенсивному розвитку хвороб.

За даними діагностичних центрів компанії «Сингента», за останні три роки на території України рівень захворювання такими хворобами, як борошниста роса, септоріоз та всі види фузаріозів, значно збільшився.

Рис. 1. Поширеність основних захворювань озимої пшениці на території України у весняно-літній період за останні три роки.

Збільшення частки ураженості рослин септоріозом неодноразово відзначалося і провідними вченими України. Зокрема, Віктор Швартау, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, наголошує на загальному суттєвому погіршенні фітосанітарної ситуації в агрофітоценозах останніми роками. За словами заступника директора Інституту захисту рослин НААН України, доктора с.-г. наук Сергія Ретьмана, септоріоз продовжує бути високошкодочинною хворобою періоду вегетації озимої пшениці й почав уражувати рослини вже в осінній період. Крім того, значно збільшилася ураженість Septoria nodorum. Якщо на початку двадцять першого сторіччя ми мали співвідношення Septoria  nodorum 10–15 %,  Septoria tritici 85–90 %, то вже, за даними 2016 року, частка Septoria nodorum зросла до 38–40 %. Водночас загалом частка ураження рослин септоріозом значно підвищилася і потребує додаткової уваги щодо контролю цієї хвороби. Саме тому велике значення для отримання високих урожаїв має науково обґрунтоване використання фунгіцидів, пошук нових діючих речовин та їх комбінацій для забезпечення надійного контролю хвороб і збереження генетичного потенціалу врожайності сільськогосподарських культур (За матеріалами УКАБ, круглий стіл з ученими від 17 листопада 2017 р.).

Чи може інноваційна компанія «Сингента»  стояти осторонь таких проблем? Звичайно, ні. Вона постійно проводить моніторинг посівів, аналізує отримані дані, робить висновки та приймає виважені рішення, спрямовані на розв’язання актуальних для сільгоспвиробників питань.

Компанія «Сингента», що є лідером на ринку захисту рослин, розробила та вивела на ринок нову діючу речовину хімічного класу піразол-карбоксамідів під торговою маркою солатенолтм, яка є основною складовою фунгіциду  Елатустм  Ріа. Елатустм Ріа має в своєму складі три діючі речовини: ципроконозал (66,67 г/л), пропіконазол (208,33 г/л) та солатенолтм (83,33 г/л). Якщо перерахувати кількість препарату, яку ми даємо на один гектар, то при нормі внесення 0,6 л/га Елатустм  Ріа ми вносимо повну норму Альто Супер та 50 г/га солатенолутм. Тобто, отримуємо дуже потужний фунгіцид для надійного контролю найширшого кола патогенів, які розвиваються на листках зернових культур, а у контролі таких хвороб, як септоріоз, піренофороз, іржасті, він взагалі не має рівних серед карбоксамідів.

Що таке солатенолтм? Це нова активна речовина від науково-дослідного центру компанії «Сингента». У групі карбоксамідів, або SDHI (інгібіторів сукцинатдегідрогенази) вонаналежить до підгрупи піразолів.

Механізм дії солатенолутм: сукцинатдегідрогеназа — це фермент, який опосередковує окислення сукцинату у фумарат у циклі Кребса. Солатенол™ через конкурентне інгібування блокує утворення фумарату, щільно замикаючись на ділянці зв'язування сукцинату. Цей ідеальний замок (кращий, ніж більшість інших SDHI) забезпечує його видатну ефективність проти патогенних мікроорганізмів, особливо плямистостей листя, наприклад септоріозу, піренофорозу, іржі. Солатенол™ не проявляє перехресної резистентності до зовнішнього інгібітора хінону, наприклад азоксистробіну або триазолів.

Рис. 2. Елатустм Ріа — технологія подвійного зв’язування.

Елатустм Ріа має високу спорідненість із восковим шаром листя, що забезпечує високу фотостабільність, стійкість до опадів, тривалий контроль над хворобами. Висока внутрішня активність солатенолутм  демонструє його надзвичайну ефективність по відношенню до широкого кола патогенів.

Рис. 3. Елатус Ріа — найпотужніший SDHI у контролі хвороб листя.

Добре поглинання препарату листям та його потужне зв’язування з восковим шаром зберігає резервуар активного інгредієнта упродовж тривалого періоду. За даними дослідів, які проводились як у Європі, так і в Україні, активність препарату спостерігалася до шести тижнів, також препарат зберігає контроль над хворобами  на нижніх сегментах листя. Це пояснюється ще й тим, що після поглинання солатенолу™ відбувається трансламінарний рух та слабкий ксилемний, але більшість молекул солатенолу™  залишаються і розподіляються усередині листка, де препарат застосовується. У той же час ципроконазол та пропіконазол, активно просуваючись по ксилемі, захищають новий приріст від хвороб. 

Елатус Ріа — це фунгіцид з активною фізіологічною дією на рослину. За умови застосування Елатус Ріа краще, порівняно з основними конкурентами, зберігається зелена маса. Препарат має дуже високу ефективність проти основних патогенів злакових культур і забезпечує триваліший захист листя, що дозволяє краще зберігати площу зеленого листя, аніж інші карбоксаміди.

   

  Рис. 4. Зафіксовано значне збільшення площі зеленого листя (23 досліди, проведені у Європі).

Польові дослідження, які неодноразово проводилися і за кордоном, і в Україні, показали, що всі  позитивні фактори, які притаманні фунгіциду Елатустм Ріа, сприяють не тільки збереженню, а й підвищенню врожаю. Так, у дослідах, які проводилися на дослідній станції у м. Біла Церква, підвищення врожайності озимої пшениці у порівнянні з контролем при одноразовому внесенні Елатустм Ріа становило:

+ 2,1 ц/га при внесенні 0,4 л/га; + 3,7 ц/га при внесенні 0,5 л/га і + 6,6 ц/га при внесенні 0,6 л/га.

   

Рис. 5. Елатустм Ріа сприяє підвищенню врожайності.

Коли ж, в яку фазу розвитку рослини слід проводити обробку Елатустм Ріа, щоб отримати найкращий результат для контролю хвороби. Загальновідомо, що найвищий рівень ефективності від фунгіцидної обробки буде за умови, якщо його внести превентивно, тобто коли ще немає видимих симптомів хвороби. Такі рекомендації актуальні також і для Елатустм Ріа. Проте, якщо після виходу з зимівлі озима пшениця має зараження борошнистою росою, септоріозом, то кращим рішенням для першого обробітку буде Тілт Турбо, який дозволяє отримати фунгіцидну ефективність на самих ранніх етапах при температурі від +6  С. А вже на другий обробіток для  надійного і довготривалого захисту прапорцевого листка, у фазу ВВСН 37–39, потрібно застосувати Елатустм Ріа.

Елатус Ріа у технології захисту озимої пшениці

Рис. 6. Елатустм Ріа у Т2 (ВВСН 37–39) проконтролює всі хвороби листя.