Застосування гербіциду ГОАЛ™ на посівах цибулі ріпчастої

М. Довгаль, провідний технічний експерт з овочевих культур ТОВ «Сингента», к. с.-г. н. 


Із курсу загальної біології відомо, у чому полягає негативний вплив бур’янів на сільськогосподарські рослини в посівах: культурні рослини не отримують повною мірою продуктивної вологи та поживних елементів, оскільки їх споживають бур’яни.

У більшості випадків завдяки активному розвитку на початкових етапах росту бур’яни затіняють конкурентів. Дикі рослини є резерваторами для розвитку збудників грибних і вірусних захворювань та шкідників. В окремих випадках кореневі виділення бур’янів є токсичними для культурних рослин.

Особливо небезпечним забур’янення є для посівів цибулі ріпчастої. Її рослини мають порівняно слабку кореневу систему, зосереджену у верхніх шарах ґрунту. На початкових етапах росту цибуля формує слабкий листковий апарат і повністю затіняється бур’янами. В окремих випадках у разі значної забур’яненості полів, у перші тижні після сходів цибулі, фермери вимушено проводять суцільну культивацію і через це втрачають посіви.                                            

Просапування посівів цибулі за сучасних інтенсивних технологій вирощування є неприпустимим, особливо на перших етапах росту. Будь-яке ручне прополювання призводить до значного зрідження рослин. Посіви цибулі слід розміщувати по кращих попередниках (пар, ранні овочеві культури), акцентуючи увагу на знищенні бур’янів у літньо-осінній період до та після зяблевої оранки, а навесні, після сівби, застосовувати хімічні методи боротьби з бур’янами. На жаль, перелік гербіцидів для внесення на посівах цибулі обмежений. Окрім того, майже всі вони призводять до стресу в рослин, особливо якщо порушено регламенти застосування.

У цій публікації наведено загальні рекомендації щодо застосування гербіциду ГОАЛ™ на посівах цибулі. Остаточні рішення щодо застосування слід ухвалювати перед внесенням, враховуючи комплекс факторів: ступінь забур’яненості; фази розвитку рослин цибулі та бур’янів; погодні умови; зволоженість, тип та механічний склад ґрунту; параметри роботи обприскувачів, тип форсунок тощо.

Знищення бур’янів страховим гербіцидом Гоал™ можна починати від фази батіжка в цибулі. З утворенням кожного нового (близько 3 см) листка дозу препарату можна збільшувати на 100 мл/га (мал. 1).

Мал. 1. Регламенти застосування гербіциду Гоал™ на посівах цибулі ріпчастої

На посівах соняшнику Гоал™ рекомендовано до застосування як ґрунтовий гербіцид, який вноситься на вологу поверхню до сходів культури й утворює справжній захисний екран – стійку суцільну плівку, за контакту з якою нові сходи рослин бур’янів зазнають дії препарату. На сходах цибулі Гоал™застосовують як типовий страховий гербіцид контактної дії. При цьому існує декілька ключових моментів, урахування яких забезпечить максимальне знищення бур’янів і знизить до мінімуму негативний фітотоксичний вплив на рослини цибулі.

Перший момент – на сходах цибулі Гоал™ не можна вносити на зволожену поверхню ґрунту. Гербіцидний екран, який утвориться в такому разі, справлятиме негативний фітотоксичний вплив на молоді рослини цибулі, а в більш дорослому віці їхня коренева система може поглинати розчин гербіциду. Отже, поверхня ґрунту перед внесенням повинна бути просохлою. Якщо на полі застосовується краплинне зрошення, від останнього поливу має минути щонайменше 24 години. Якщо ж поливи здійснюються дощуванням, обприскування слід проводити після руйнування ґрунтової кірки в міжряддях.

Другий момент – дводольні бур’яни слід обприскувати на ранніх фазах їхнього розвитку – від сім’ядолей до другої пари справжніх листків (мал. 2). У більш дорослому віці вони можуть бути істотно пригнічені гербіцидом, але повністю не знищені і через деякий час, після випадання дощу або проведення чергового поливу, знову поновлять вегетацію.

Третій момент – на рослинах цибулі до внесення препарату повинен утворитися потужний восковий наліт. Він забезпечить стікання робочого розчину з поверхні листків і не буде поглинатися нею. Бажано, щоб останні два дні перед обприскуванням були теплими і сонячними, не проводилося поливів і не випадало рясних дощів. У занадто спекотну погоду обприскування проводити не слід, оскільки рослини цибулі перебуватимуть у стресовому стані і можуть бути ще більш пригнічені хімічною обробкою. Найкраща температура для внесення препарату Гоал™ становить 20…23°С.

Четвертий момент – винищувальний вплив препарату Гоал™ на бур’яни посилюється ультрафіолетовими променями, тому обприскування у вранішні години, перед сходом сонця або одразу після нього, є ефективнішими за вечірні.

П’ятий момент – витрата робочого розчину повинна становити близько 200 л/га, максимум – 300 л/га. Тиск насосів обприскувачів має бути на рівні 150 кПа (1,5 атм). У разі перевищення зазначених параметрів восковий наліт із листків цибулі буде змиватися і проявлятиметься фітотоксичність. Дослідженнями встановлено, що за однакової фази розвитку рослин цибулі (3–4 листки) внесення 120 мл гербіциду Гоал™ на 1 га за витрати робочої рідини 200 л/га завдає меншого фітотоксичного впливу, ніж внесення 100 мл/га за витрати робочої рідини 300 л/га.

Шостий момент – при внесенні препарату Гоал™ до робочої суміші не додають прилипачів, мікроі макродобрив, стимуляторів росту. Їхня наявність у розчині стимулює проникнення препаратів у культурні рослини, отже небезпека фітотоксичного впливу на цибулю зростає. З цієї ж причини не рекомендується внесення гербіциду Гоал™ в бакових сумішах з грамініцидами, оскільки вони або вже вміщують поверхнево-активні речовини у своїй формуляції, або їх рекомендують до застосування з обов’язковим додаванням до робочого розчину. У разі наявності на полі великої кількості дводольних і злакових бур’янів Гоал™ застосовують першим, протизлаковий гербіцид – за 5–7 днів. Якщо грамініцид все ж таки внесено першим, інтервал до внесення препарату Гоал™ не може бути меншим за 7 днів.

Сьомий момент – максимально допустима одноразова доза у разі значного переростання бур’янів може становити 500 мл/га, проте не більш ніж 1,5 л/га за сезон.