Акція «Дбаємо про здоров’я вашого врожаю»

Захист городу, саду, газону

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Організатором Акції «Подарунок за покупку» (далі — Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», яке міститься за адресою: Україна, 03022, м. Київ, вул. Козацька 120/4; код ЄДРПОУ 30265338 (далі — Організатор).

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Палс Інтернешнл», яке міститься за адресою: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17–21; код ЄДРПОУ: 32962738 (далі — Виконавець).

1.3. Акція проводиться на території України, за винятком території проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, тимчасово окупованої території (Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей) (далі — окуповані території).

1.4. Термін проведення Акції (далі за текстом — Термін проведення Акції) — з 20 квітня 2020 року до 23 червня 2020 року включно (або до моменту закінчення подарункового фонду). Визначення Власника Головного подарунка Акції відбудеться 30 червня 2020 року.

1.5. Продукція, яка бере участь в Акції (далi — Акційна продукція або Продукція): будь-яка продукція компанії «Сингента», представлена в магазинах роздрібного продажу, які беруть участь в Акції.

1.6. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Подарунковий фонд Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції (20 квітня 2020 року) виповнилося 18 років, які постійно проживають на території України, які протягом Терміну проведення Акції придбали в магазинах, визначених у п. 3.4 Правил, Акційну продукцію та які в період проведення Акції виконали всі правила й умови цієї Акції, викладені в цих Правилах (далі — Учасники Акції або Учасники). При цьому кожен Учасник Акції може брати участь в Акції необмежену кількість разів.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

- працівники Організатора/Виконавця Акції та будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці і проведенні Акції, і їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба);

- особи, які не є громадянами України, та особи, які не проживають на території України на постійній основі;

- особи віком до 18 років.

2.3. Участь у Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується і підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та свою повну й безумовну згоду з цими Правилами.

2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє і погоджується з тим, що будь-яку добровільно надану ним інформацію, зокрема персональні дані Учасника Акції, Організатор Акції може обробляти з метою дальшого можливого надсилання йому інформації, зокрема рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим дають згоду на таку обробку персональних даних у межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба, визначена цими Правилами.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

3.1. Учасники Акції можуть придбати необмежену кількість Акційної продукції.

3.2. Для участі в Акції необхідно:

3.2.1. протягом Терміну проведення Акції (п. 1.4 цих Правил) придбати Акційну продукцію щонайменше на 200 гривень або більше в магазинах, які беруть участь у Акції.

3.2.2. при здійсненні покупки, відповідно до вимог п. 3.2.1 Правил, отримати в місці здійснення покупки Гарантований подарунок (органічне добриво ТМ «Ізабіон»), розбірливо заповнити анкету на упаковці Гарантованого подарунка та вкласти заповнену анкету в спеціальний акційний бокс у місці здійснення покупки для можливості отримати Головний подарунок (туристичний сертифікат* на відпочинок в Україні номіналом 10 000,00 грн).

* Враховуючи епідеомілогічну ситуацію в країні буде замінено на сертифікат інтернет-магазину «Розетка».

3.3. Учасник Акції зобов’язаний зберігати касовий чек на покупку Акційної продукції до закінчення Акції для отримання Головного подарунка.

3.4. Магазини, які беруть участь в Акції можна дізнатися за телефоном консультаційного центру ТОВ «Сингента» за номером: 0 800-50-04-49 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів).

3.5. Учасники, які не заповнили анкету, вказали в анкеті неправдиву інформацію, нерозбірливо заповнили анкету, заповнили не всі поля анкети, не мають можливості отримати Головний подарунок.

3.6. Цілісність і функціональну придатність Гарантованого подарунка Учасники повинні перевіряти безпосередньо при його отриманні. Організатор і Виконавець не відповідальні за будь-які ушкодження подарунка, які виникли після передачі подарунка Учаснику

4. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ

4.1. Подарунковий фонд Акції складається з:

4.1.1. Подарунків Акції (далі — Подарунки):

- Гарантований подарунок — органічне добриво ТМ «Ізабіон»

- Головний подарунок — сертифікат на придбання товарів в інтернет магазині «Розетка» номіналом 10 000,00 грн (загальна кількість 1 (одна) шт.).

4.2. Подарунки Акції обміну і поверненню не підлягають.

4.3. Заміна Подарунка грошовим еквівалентом чи іншим благом не допускається.

4.4. Подарунковий фонд Акції обмежений.

4.5. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Подарунковий фонд Акції або включити до Акції додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо будуть такі зміни, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому п. 7.2. цих Правил.

4.6. Зовнішній вигляд та інші характеристики Подарунків Акції (колір, розмір, характеристики тощо) можуть відрізнятися від зображення в рекламних матеріалах Акції та не відповідати сподіванням Учасника Акції.

4.7. Суму, вказану в сертифікаті, не може бути видано в грошовому еквіваленті.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИКА ГОЛОВНОГО ПОДАРУНКА АКЦІЇ

5.1. Визначення Учасника, який має право отримати Головний подарунок Акції (далі — Власник Головного подарунка), здійснюється шляхом випадкової вибірки на сайті www.random.org.

5.2. Під час випадкової вибірки визначається Власник Головного подарунка Акції.

5.3. Дата проведення випадкової вибірки: 30 червня 2020 року.

5.4. Інформація про результати визначення Власника Головного подарунка Акції оголошується шляхом розміщення його прізвища, імені та по батькові на сайті www.syngenta.ua та шляхом телефонного сповіщення.

5.6. Якщо Власник Головного подарунка не виконав усі умови цих Правил та/або відмовився від отримання Подарунка, та/або з таким Власником Головного подарунка неможливо зв’язатися, та/або Власник Головного подарунка у встановлені терміни не здійснив усі потрібні дії, зокрема якщо Власник Головного подарунка не надав необхідні документи, він автоматично втрачає право отримати Головний Подарунок. У такому разі Головний Подарунок надається резервному Власнику Головного подарунка, якого було обрано під час випадкової вибірки.

5.7. Результати процедури визначення Власника Головного подарунка остаточні й оскарженню не підлягають. Організатор гарантує об’єктивність проведення процедури визначення Власника Головного подарунка Акції.

6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ

6.1. При здійсненні покупки, відповідно до вимог п. 3.2.1 Правил, Учасник Акції має право отримати в місці здійснення покупки Гарантований подарунок.

6.2. Для отримання Головного Подарунка Власник Головного подарунка, якого було визначено відповідно до розділу 5 цих Правил, протягом 5 (п’яти) робочих днів після оголошення результатів має надати шляхом надсилання електронного листа за адресою електронної пошти, вказаною в смс-повідомленні, яке отримав Власник Головного подарунка, за номером телефону, вказаним в анкеті, такі дані:

- копію (скан-копію) першої, другої, десятої та одинадцятої (реєстрація) сторінок дійсного паспорта громадянина України, який засвідчує особу Учасника Акції, або копію (скан-копію) паспорта у формі ID-картки з довідками, які до неї додаються;

- копію (скан-копію) реєстраційного номера облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- оригінал касового чека на покупку Акційної продукції.

6.3. Виконавець надсилає Головний подарунок Власникові Головного подарунка кур’єрською доставкою за наданою адресою протягом 7 (семи) робочих днів з дати закінчення терміну для надання документів, вказаного в п. 6.1 цих Правил, за умови виконання Власником Головного подарунка всіх умов цих Правил.

6.4. Якщо Учасник не надав зазначені в п. 6.1 Правил документів, він утрачає своє право отримати Головний подарунок і не має права на будь-яке відшкодування з боку Організатора та/або Виконавця.

6.5. Власник Головного подарунка дає згоду/дозвіл на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення/фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, зокрема, але не обмежуючись, право публікації (в т. ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, інтерв’ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламного характеру) тощо, без жодних обмежень за територією, часом і способом використання, і таке використання жодним чином не винагороджуватиметься та/або не відшкодовуватиметься.

6.6. Власник Головного подарунка не може відступати або передавати свої права, пов’язані з отриманням Головного подарунка Акції, третім особам.

6.7. Організатор та/або Виконавець Акції та/або їхні представники не відповідають за неможливість отримати Головний подарунок Учасником Акції, якого визначено Власником Головного подарунка, з будь-яких причин, які не залежать від Організатора та/або Виконавця Акції та/або їхніх представників, зокрема якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником Акції було вказано неправильно та/або нерозбірливо або було змінено, та/або якщо Власник Головного подарунка не може отримати/не отримує/відмовляється від отримання Головного подарунка під час кур’єрської доставки такого Головного подарунка тощо. При цьому такий Власник Головного подарунка не має права отримати від Організатора та/або Виконавця Акції та/або їхніх представників будь-яку компенсацію. За повноту, правдивість і правомірність використання інформації, зокрема контактної, яку надає Власник Головного подарунка, повністю відповідальний Власник Головного подарунка. Організатор приймає цю інформацію як таку, що відповідає дійсності, і не перевіряє її.

6.8. Беручи участь в Акції, Учасник цим самим погоджується з усіма умовами проведення Акції, зокрема з усіма встановленими умовами надання Подарунків Акції.

6.9. У разі неможливості та/або відмови Учасника Акції отримати Подарунок, слід уважати, що Учасник Акції відмовляється від його отримання. У такому разі Учасник Акції не має права вимагати від Організатора та/або його представників будь-якої компенсації, зокрема грошової.

6.10. Виконавець має право відмовити у видачі Подарунка Учасникові, якщо такий Учасник не виконав умови цих Правил. При цьому такий Учасник не має права отримати від Організатора чи Виконавця будь-яку компенсацію.

7. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

7.1. Інформування про Правила й умови Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил і умов Акції на сайті www.syngenta.ua протягом Терміну проведення Акції.

7.2. Правила й умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил і умов Акції можливі в разі їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, визначеному для інформування про правила й умови Акції. Такі зміни і доповнення набирають чинності з моменту їх розміщення на сайті Акції і стосуються всіх Учасників Акції, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил і умов Акції.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. У разі виникнення ситуації, які припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції.

8.2. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, за винятком випадків, зазначених у цих Правилах та в чинному законодавстві України.

8.3. Організатор і Виконавець не відповідальні за дальше використання Подарунків Акції після їх отримання Учасником та за неможливість скористатися ними з будь-яких причин.

8.4. Учасник має право отримати Подарунок Акції лише в порядку та на умовах, передбачених цими Правилами.

8.5. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, остаточні й перегляду не підлягають.

8.6. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності й наслідків, пов’язаних із можливою участю в Акції та отриманням Подарунків Акції.

9.2. Під час участі в Акції Учасник самостійно надає свої персональні дані. Інформація, яку надає Учасник, належить до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

9.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим дає свою згоду Організатору на збирання, обробку і безкоштовне використання наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти та інших даних, які надає Власник Головного подарунка для отримання Головного подарунка Акції (далі — Персональні дані) та на доступ до таких даних Виконавця Акції для виконання своїх зобов’язань. (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях і професійних спілках, а також даних, які стосуються здоров’я чи статевого життя, НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.) Організатор Акції може використовувати інформацію з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, які не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема Організатор має право на безоплатне використання імені, прізвища, зображення Власника Головного подарунка, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч., але не обмежуючись, право публікації (в т. ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, інтерв’ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламного характеру) тощо, без жодних обмежень за територією, часом і способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається в тлумаченні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Власник Головного подарунка на вимогу Організатора зобов’язується дати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Власник Головного подарунка погоджується з тим, що надані ним Персональні дані Виконавець використовує винятково з метою проведення Акції та під час проведення Акції.

9.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції його належним чином сповіщено про мету збору його Персональних даних, склад і зміст зібраних даних, права, передбачені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

9.6. Обробку персональних даних Організатор може здійснювати самостійно або може передати це іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності в порядку, передбаченому законодавством України.

9.7. Організатор у жодному разі не відповідає за захист будь-яких інших його даних, крім Персональних даних, які передаються згідно з умовами Акції. Так само Організатор у жодному разі не відповідає за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.