Україна

You are here

Share page with AddThis

Фінансування від 7% річних за програмою «ЛегкоПосівна»

Акційні пропозиції
16.01.2018

З 26 грудня 2017 року компанія «Сингента» спільно з банками-партнерами — ПАТ «ОТП Банк» та АТ «ПроКредит Банк» — запускає нову програму «ЛегкоПосівна» в рамках проекту «Фінансові рішення». Програма надає сільгоспвиробникам можливість пільгового кредитування на придбання насіння та ЗЗР компанії «Сингента». Пропозиція буде доступною до посівної кампанії 2018 року та діятиме в усіх областях України.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ. ВИМОГИ ДО УЧАСТІ В АКЦІЇ

Право на участь у програмі Акції надається Сільгоспвиробникам, які купують Товари компанії «Сингента». Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та територій так званих ДНР і ЛНР на виконання положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII та Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року. Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції на зазначених вище територіях.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ

Учасник (Сільгоспвиробник) має право на отримання пільгових умов кредитування, зазначених нижче, які передбачають спеціальні відсоткові ставки на кредити, видані виключно з метою придбання Товарів у Дистриб’ютора, за умови виконання Учасником усіх вимог, зазначених у цій Програмі, зокрема (але не обмежуючись):

  • Бути акредитованим хоча б одним із Банків-Партнерів для здійснення кредитних операцій з метою придбання Товарів Організатора.
  • Надати Банку рахунок від Дистриб’ютора на сплату, в якому зазначені загальна вартість та  повний перелік Товарів, які Учасник бажає придбати за рахунок наданого Банком кредиту.
  • Купити Товар шляхом повної чи часткової оплати вартості Товару за рахунок наданого Банком кредиту в порядку та на умовах, що визначені Договором Партнерства, Кредитним договором та Договором купівлі з Дистриб’ютором, що виконав всі необхідні умови (див. нижче), у період з 26.12.2017 року по 31.05.2018 року.

Надання кредиту Банками додатково ухвалюється Організатором. У зв’язку з обмеженим характером акційної пропозиції (загальним лімітом кредитування та сумою кредиту на одного Учасника) Організатор залишає за собою право обмежувати або повністю відмовляти у наданні кредитів, зокрема (але не виключно), у разі перевищення суми заявки на видачу кредиту понад 8 млн грн на одного Сільгоспвиробника або одну Групу компаній.

Причиною обмеження або повної відмови у наданні кредитів можуть бути, зокрема (але не виключно):

  • Негативна кредитна історія (зокрема, але не обмежуючись, наявність судових спорів та простроченої заборгованості перед учасниками (Дистриб’юторами) цієї Програми);
  • Відсутність росту закупівель Товарів Організатора у вартісних або кількісних показниках у порівнянні з минулим роком;
  • Інші причини, які можуть негативно вплинути на господарську діяльність учасників цієї Програми.

Зі свого боку для участі в Акції Дистриб’ютор повинен виконати наступні умови, зазначені у цій Програмі, зокрема (але не обмежуючись): 

1. Відкрити поточний рахунок для розрахунково-касового обслуговування в хоча б одному з Банків, що беруть участь в Акції.

2. Приєднатися до Акції шляхом підписання таких документів:

- Договору про партнерство у разі співпраці з АТ «ПроКредит Банк».

- Заяви про приєднання до договору про співробітництво у разі співпраці з ПАТ «ОТП Банк».

ПІЛЬГОВІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ

Відповідно до умов Акції Організатор разом із Банками забезпечує Учаснику (Сільгоспвиробникові) наступні пільгові умови кредитування Товарів Організатора:

  • У разі отримання кредиту від ПАТ «ОТП Банк» на кредит строком до 12 місяців включно під заставу майбутнього врожаю чи Фінансової аграрної розписки пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 11,5 % річних; на кредити строком до 12 місяців включно під заставу майбутнього врожаю чи Фінансової аграрної розписки з додатковою твердою заставою розміром не менше ніж 40 % від суми кредиту пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 9,5 % річних.
  • У разі отримання кредиту від ПАТ «ПроКредит Банк» на кредит строком до 9 місяців включно пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 7 % річних; на кредити строком від 10 до 12 місяців включно пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 9,5 % річних.
  • Незалежно від вибору Банку комісія за видачу кредитного траншу відсутня.

Умови та строки надання Пільгових умов кредитування  та порядок їх дії визначаються кредитним договором між Банком та Учасником і можуть змінюватися протягом дії Акції за ініціативою Банків.

Організатор залишає за собою право вимагати у Сільгоспвиробника документарного підтвердження (зокрема, копії накладних на фактичне відвантаження Товарів тощо) про придбання Товарів на умовах пільгового кредитування в одному з Банків у рамках програми «ЛегкоПосівна».

ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

Акція розпочинається 26 грудня 2017 року та діє до 31 травня 2018 року.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

 Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюється виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

Беручи участь в Акції, її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи.

Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.

У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто і за власний рахунок.

Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

Детальна інформація за телефонами:

+38 067 555 26 45 Городецька Ксенія, менеджер з розвитку бізнесу

+38 067 555 25 30 Гусєв Олег, менеджер з розвитку бізнесу, Центр

+38 067 555 27 56 Хрипко Роман, менеджер з розвитку бізнесу, Схід

+38 067 555 27 84 Рубан Юрій, менеджер з торгових операцій, Захід