Україна

You are here

Share page with AddThis

АКЦІЯ «ПЕРШИЙ СЕРЕД КРАЩИХ»

Спеціальні пропозиції
10.02.2017

КУПУЙ ВІД 50 Л «ПРІМА ФОРТЕ» ОТРИМУЙ СЕРТИФІКАТИ НА СУМУ ВІД 1500 ГРИВЕНЬ*

*Максимальна сума винагороди - 13 500 грн.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «Акція» (в подальшому – Акція) – маркетинговий захід під умовною назвою «Перший серед кращих», що реалізується в рамках та відповідно до умов даних Правил, передбачає придбання Учасниками Акції акційної Продукції та вручення Винагород Акції Учасникам Акції.
1.2. Учасник Акції (в подальшому – Учасник) – юридична особи (сільгоспвиробник).
1.3. Акційна Продукція (в подальшому – Продукція) – продукція під ТМ «Пріма Форте», що приймає участь в Акції, а саме: • Гербіцид під ТМ «Пріма Форте» у пластиковій каністрі обсягом 5 л виробництва «Доу АгроСаєнсіс С.А.С.», Друзенхайм, Франція.
1.4. Організатор Акції (в подальшому – Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», що знаходиться за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Казацька, 120/4.
1.5. Підтверджувальний документ – видаткова накладна на товар.
1.6. Винагорода – ваучери на вибір Учасника Акції («Епіцентр», «Комфі», «Ельдорадо», «Ібіс», «Туристичний лідер» та «GiftMall»), які він отримує згідно п.4 цієї Програми. 

УЧАСНИКИ АКЦІЇ. ВИМОГИ ДО УЧАСТІ В АКЦІЇ

2.1. В Акції мають право брати участь ті Учасники, які придбали в офіційних дистриб’юторів Організатора Продукцію у зазначеній в п.3 цієї Програми кількості.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород в таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці погодженому із Організатором.
3.2. За кожні 50 л придбаної Продукції Учасник може обрати як Винагороду сертифікати на загальну суму, еквівалентну 1500 грн.
3.3. Один Учасник може отримати максимальний еквівалент Винагороди у 13 500 грн. (придбання 450 л Продукції).
3.4. Для отримання Винагороди Учасник надає менеджеру з продажів Організатора копію підтверджувального документу із зазначенням об’єму Продукції.
3.5. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний об’єм Продукції, дату покупки, розбірливу (видно назву підприємства, код ЄДРПОУ) печатку і підпис представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора та підпис уповноваженого представника Учасника.
3.6. Кількість Винагород і Продукції обмежено.
3.7. Отримуючи Винагороду, Учасник підписує із Організатором Акт прийому-передачі товарів (акційний продаж товарів).

ВИНАГОРОДА

4.1. Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник отримує Винагороду у вигляді ваучера на вибір згідно з придбаним об‘ємом Продукції.
4.2. У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами.
4.3. Отримати Винагороду можна лише за наявності копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у пункті 3.5. Програми.
4.4. Під отриманням Винагороди мається на увазі її придбання за 1 грн 20 коп. з ПДВ.

ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

5.1. Акція розпочинається 10 січня 2017 року та діє до 1 червня 2017 року. 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на веб-сайті www.syngenta.ua.Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до положень Програми.
6.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
6.3. Приймаючи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання
інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».
6.4. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.
6.5. Беручи участь в Акції її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.
6.6. У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи.
6.7. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.
6.8. У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовільнити їх особисто та за свій рахунок.
6.9. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.