Україна

You are here

Share page with AddThis

АКЦІЯ №3 ДЛЯ САДІВНИЧИХ ТА ВИНОГРАДАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ!

Спеціальні пропозиції
10.01.2017

Придбайте препарат Люфокс® та отримайте можливість відвідати сонячну Іспанію.

УМОВИ АКЦІЇ

Організатор Акції — ТОВ «Сингента». Акція діє на всій території України. В акціях мають право брати участь тільки юридичні особи — сільгоспвиробники (фермерські господарства, аграрні холдинги, сільгосппідприємства), які придбали  у офіційного дис­триб’ютора такі Акційні препарати: Люфокс® загальним об’ємом від 300 л. Термін дії Акції —  01 січня по 31 серпня 2017 року. Термін подання документів для отримання подарунку – до 15 вересня 2017 року. У разі дотримання Учасником Акції її умов, останній має право одержати у якості подарунка поїздку на одну особу до європейської країни. У разі відмови Учасника Акції від поїздки її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Компанія «Сингента» не несе відповідальності, якщо поїздка не відбулася у зв’язку з відмовою посольства у ви­дачі візи або з інших причин, не залежних від дій компанії «Сингента». ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попере­дження учасників. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити або замінити подарунки по Акції без попе­реднього погодження з учасниками.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Учасник Акції протягом встановленого чинними правилами терміну купує у офіційного дис­триб’ютора такі Акційні препарати: Люфокс® загальним об’ємом від 300 л та має право одержати поїздку на одну особу до європейської країни. Учасник Акції надає копію підтверджуючого документа (видаткової накладної) менеджеру з продажів компанії «Сингента». У підтверджуючому документі має бути зазначено зафіксований об’єм покупки, а також повинні міститися розбірливі (видно назву підприємства, код ЄДРПОУ) печатки покупця та продавця, а також підписи уповноважених осіб. При цьому належними будуть вважатися ті документи, що підтверджувати­муть придбання Акційного препарату, об’єм якого не було задіяно в інших акціях Організатора. 

ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

Термін дії Акції — 01 січня по 31 серпня 2017 року. Термін подання документів для отримання подарунку – до 15 вересня 2017 року.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Беручи участь у цій Акції, Учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані ТОВ «Сингента» з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безсуперечно та повністю погоджується з положеннями Правил, які можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних». Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюється виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

 Детальна інформація за телефоном  0 800 50 04 49