Україна

You are here

Share page with AddThis

АКЦІЯ №2 ДЛЯ САДІВНИЧИХ ТА ВИНОГРАДАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ!

Спеціальні пропозиції
10.01.2017

Придбайте препарати Люфокс®, Проклейм® , Ембрелія® або Циделі Топ або Діналі® та отримайте можливість одержати подарунковий сертифікат на суму 5 500 грн.

 

УМОВИ АКЦІЇ

Організатор Акції — ТОВ «Сингента». Акція діє на всій території України. В акціях мають право брати участь тільки юридичні особи — сільгоспвиробники (фермерські господарства, аграрні холдинги, сільгосппідприємства), які придбали  у офіційного дис­триб’ютора такі Акційні препарати: Люфокс® загальним об’ємом від 30л , Проклейм® об’ємом від 20 кг, Ембрелія®  від 40 л або Циделі Топ від 40 л або Діналі® — від 20 л.Термін дії Акції – з 1 січня по 31 серпня 2017 року. Термін подання документів для отримання подарунку – з 1 січня 2017 року до 1 жовтня 2017 року.У разі дотримання Учасником Акції її умов, останній має право одержати у якості подарунка сертифікат мережі мага­зинів «Comfy», «Ельдорадо», «Епіцентр» на суму 5 500 грн. Отримати подарунок можливо лише за наявності копій товарних накладних. Під отриманням подарунку мається на увазі його придбання за 1 грн 20 коп. з ПДВ. У разі відмови від подарунка його вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Кількість подарунків і акційного товару обмежена. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попередження учасників. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити або замінити подарунки по Акції без попереднього погодження з учасниками. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Учасник Акції протягом встановленого чинними правилами терміну купує у офіційного дис­триб’ютора такі Акційні препарати: Люфокс® загальним об’ємом від 30л , Проклейм® об’ємом від 20 кг, Ембрелія® від 40 л або Циделі Топ  від 40 л або Діналі® від 20 л. та має право одержати у якості подарунка сертифікат мережі мага­зинів «Comfy» , «Ельдорадо» «Епіцентр» на суму 5 500 грн. Учасник Акції надає копію підтверджуючого документа (видаткової накладної) менеджеру з продажів компанії «Сингента». У підтверджуючому документі має бути зазначено зафіксований об’єм  покупки, а також повинні міститися розбірливі (видно назву підприємства, код ЄДРПОУ) печатки покупця та продавця, а також підписи уповноважених осіб. При цьому належними будуть вважатися ті документи, що підтверджувати­муть придбання Акційного препарату, об’єм якого не було задіяно в інших акціях Організатора. 

ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

Термін дії Акції — з 1 січня по 31 серпня 2017 року. Термін подання документів для отримання подарунку – з 1 січня 2017 року до 1 жовтня 2017 року.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Беручи участь у цій Акції, Учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані ТОВ «Сингента» з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безсуперечно та повністю погоджується з положеннями Правил, які можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних». Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюється виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

 Детальна інформація за телефоном  0 800 50 04 49