Україна

You are here

Share page with AddThis

АКЦІЯ №1 ДЛЯ САДІВНИЧИХ ТА ВИНОГРАДАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ!

Спеціальні пропозиції
10.01.2017

Придбайте препарати Люфокс®, Світч®, Проклейм® або Вертимек® та отримайте можливість побувати в сонячній Іспанії. 

УМОВИ АКЦІЇ 

Організатор Акції — ТОВ «Сингента». Акція діє на всій території України. В акціях мають право брати участь тільки юридичні особи — сільгоспвиробники (фермерські господарства, аграрні холдинги, сільгосппідприємства), які придбали  у офіційного дис­триб’ютора такі Акційні препарати: Люфокс® загальним об’ємом від 100 л, Світч® від 50 кг, Проклейм® об’є­мом від 100 кг або Вертимек® від 100 л. Термін дії Акції — з 1 січня по 31 серпня 2017 року. Термін подання документів для отримання подарунка: до 15 вересня 2017 року. У разі дотримання Учасником Акції її умов, останній має право одержати у якості подарунка поїздку на одну особу до європейської країни.У разі відмови Учасника Акції від поїздки її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. Компанія «Сингента» не несе відповідальності, якщо поїздка не відбулася у зв’язку з відмовою посольства у ви­дачі візи або з інших причин, не залежних від дій компанії «Сингента». ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попере­дження учасників. ТОВ «Сингента» залишає за собою право змінити або замінити подарунки по Акції без попе­реднього погодження з учасниками.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Учасник Акції протягом встановленого чинними правилами терміну купує у офіційного дис­триб’ютора такі Акційні препарати: Люфокс® загальним об’ємом від 100 лСвітч®  від 50 кгПроклейм® об’є­мом від 100 кг або Вертимек® — від 100 л та отримує поїздку на одну особу до європейської країни. Учасник Акції надає копію підтверджуючого документа (видаткової накладної) менеджеру з продажів компанії «Сингента». У підтверджуючому документі має бути зазначено зафіксований об’єм покупки, а також повинні міститися розбірливі (видно назву підприємства, код ЄДРПОУ) печатки покупця та продавця, а також підписи уповноважених осіб. При цьому належними будуть вважатися ті документи, що підтверджувати­муть придбання Акційного препарату, об’єм якого не було задіяно в інших акціях Організатора. 

ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

Термін дії Акції — з 1 січня по 31 серпня 2017 рокуТермін подання документів для отримання подарунка: до 15 вересня 2017 року.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Беручи участь у цій Акції, Учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані ТОВ «Сингента» з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безсуперечно та повністю погоджується з положеннями Правил, які можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних». Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюється виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

 Детальна інформація за телефоном  0 800 50 04 49