Соняшник від компанії ≪Сингента≫ — якість на першому місці

Соняшник

ГЕННАДІЙ МАЛИНА,
Канд. с.‑г. наук, менеджер з маркетингу, розвиток напряму олійних культур компанії «Сингента»
ОЛЕКСАНДРА МАКОВІЙ,
Менеджер з контролю якості продукції компанії «Сингента»


В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ ДЛЯ БАГАТЬОХ АГРАРІЇВ СОНЯШНИК Є ОДНІЄЮ З НАЙБІЛЬШ ВИСОКОРЕНТАБЕЛЬНИХ КУЛЬТУР, ЯКА ЗА ДОТРИМАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРИБУТОК ДО 80 % І БІЛЬШЕ. ТАКЕ СТАЛО МОЖЛИВЕ ЧЕРЕЗ ІНТЕНСИФІКАЦІЮ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ, ПОЯВУ НОВИХ ВИСОКОВРОЖАЙНИХ ГІБРИДІВ. ЗАВДЯКИ ІННОВАЦІЙНИМ ДОСЯГНЕННЯМ У СЕЛЕКЦІЇ СОНЯШНИКУ ГІБРИДИ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА» Є ВИЗНАНИМ ЕТАЛОНОМ УРОЖАЙНОСТІ, ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ТА ОЛІЙНОСТІ У ПОЄДНАННІ З ВІДМІННОЮ СТІЙКІСТЮ ДО ПОСУХИ Й ХВОРОБ.

К омпанія «Сингента» завжди приділяє велику увагу потребам аграріїв у будь‑якій країні світу, роблячи акцент на специфічних вимогах, що висуває локальний сільгоспвиробник. Контроль якості здійснюється на кожному етапі виробництва — від вирощування в полі до доробки на насіннєвому заводі. Спрямований він насамперед на дотримання високого рівня гібридності (генетичної однорідності), на якісне калібрування, відмінні посівні якості тощо. Все насіння виробляється відповідно до єдиного стандарту якості. Не має значення, у якій країні, на якому
заводі запаковано кожний конкретний мішок. Протокол виробництва, система контролю якості, алгоритм блокування партій за якісними показниками — однакові для всіх. А отже, немає різниці між насінням, виробленим у Франції, Туреччині або Україні — є насіння високої якості під торговою маркою Syngenta®. Компанія «Сингента» вирощує насіння соняшнику по всьому світі, в тому числі вже понад десять років в Україні. Загальна площа ділянок гібридизації насіння соняшнику на території нашої країни за останні роки досягла понад 2200 га, і в майбутньому цей показник буде тільки збільшуватися. Це пов’язано не лише з економічними, а передусім з біологічними причинами. Насіння як основа майбутнього життя містить в собі генетичну й фізіологічну інформацію (співвідношення запасних і біологічно активних речовин). Під останньою мають на увазі «пам’ять» про умови вирощування материнської рослини, і саме вона коротко, але дуже серйозно впливає на врожайні властивості й посівні якості насіння. Отже, можна стверджувати, що насіння локального виробництва більше адаптовано до конкретних умов вирощування, ніж вирощене в інших, несхожих умовах. Генетичний потенціал гібрида залежить не лише від генетичного складника, а й від того, у яких умовах, як вирощували і доробляли насіння. Не можна виділити більшою або меншою мірою якийсь один із чинників — генетику, вирощування й доробку — це три фундаментальні складники отримання якісного насіння.

ГЕНЕТИЧНА СКЛАДОВА

Усе базове (батьківське) насіння, яке «Сингента» висіває на своїх ділянках гібридизації в будь‑якій країні світу, імпортується з одного центру — Франції. Якість батьківських ліній підтверджується міжнародними сертифікатами ISTA і OECD. При ввезенні в Україну Державна інспекція сільського господарства (а з середини 2017 року ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сортів рослин») додатково перевіряє посівні якості кожної партії насіння батьківських ліній. При закладенні ділянки гібридизації суворо виконуються норми просторової ізоляції. Мінімальна ізоляція (відстань до товарних й торішніх посівів) в Україні для ділянок гібридизації соняшнику складає не менше ніж 1500 м. Важливо, що генетична складова обов’язково контролюється Державною інспекцією. Інспектор перевіряє дотримання норм ізоляції, зокрема, наявність падалиці, відповідність батьківських рослин офіційним описам, наявність нетипових рослин, фітосанітарний стан посівів. Тестування на генетичну чистоту — важливий і неодмінний етап системи внутрішнього контролю якості.
До початку доробки насіння менеджер з якості відбирає пробу з кожної партії (одна партія — одне поле) для аналізу на генетичну чистоту.


Компанія «Сингента» вирощує насіння соняшнику по всьому світі, в тому числі вже понад десять років в Україні. Загальна площа ділянок гібридизації насіння соняшнику на території нашої країни за останні роки досягла понад 2200 га, і в майбутньому цей показник буде тільки збільшуватися.


Усі зразки кодуються і надсилаються на аналіз до єдиної лабораторії у Франції. Отже, ще до початку доробки насіння стає відомо, чи відповідає воно стандарту генетичної чистоти. Треба відзначити, що внутрішній стандарт компанії «Сингента» суворіший, ніж ДСТУ. Наприклад, генетична чистота для насіння соняшнику становить 93 %, а згідно з ДСТУ — 90 %. Також слід звернути увагу на обов’язкове тестування окремих гі‑ бридів на генетичну стійкість до гербіцидів імідазолінонової групи (Clearfield® і Clearfield+®); стійкість до рас вовчка; стійкість до гербіциду Express® компанії Dupon (HTS‑гібриди). Дані тести проводяться згідно з SNP‑технологією (Sіngle Nucleotіde Polymorphіsm; однонуклеотидний поліморфізм) у Франції.

ВИРОЩУВАННЯ НА ДІЛЯНКАХ ГІБРИДИЗАЦІЇ

Ділянки гібридизації компанії «Сингента» розташовано по всій території України: від Дніпропетровської області на півдні до Чернівецької області на заході і Сумської області на півночі. У виробництві гібридів «Сингента» співпрацює лише з передовими сільгосппідприємствами України. Наші партнери мають багаторічний досвід роботи в насінництві гібридів української та закордонної селекції, високу культуру землеробства і потрібну матеріально‑технічну базу, дотримуються класичної сівозміни. Це пов’язано з тим, що розмноження гібрида на ділянці гібридизації — складний технологічний процес, можливий лише за наявності спеціальної сільськогосподарської техніки і персоналу з відповідною кваліфікацією. Усе це ще важливіше, зважаючи на особливості виробництва: посів у кілька строків (для досягнення оптимального періоду запилення), сортові прополювання, забезпечення якісного запилення (для цього обов’язковим є розміщення 2–3 бджолосімей на 1 га), видалення рядків батьківських ліній одразу після цвітіння. Протягом вегетації фахівці компанії «Сингента» обов’язково супроводжують весь процес вирощування, починаючи з доставки батьківського насіння і посіву, закінчуючи збиранням і перевезенням насіння на насіннєві заводи. Для кожного гібрида розроблено унікальний протокол вирощування з урахуванням тих ґрунтово‑кліматичних умов, де буде закладено ділянку гібридизації. Цей документ — результат багаторічних досліджень, завдяки якому партнер‑аграрій має чіткі рекомендації з усіх операцій для кожної фази розвитку рослини. І технологія вирощування, і її контроль — це стандартизовані процеси в компанії. Слід підкреслити, що одним із обов’язкових етапів цих процесів є контроль ділянок гібридизації фахівцями Центрального європейського офісу. Вони неодмінно тричі відвідують кожну ділянку гібридизації: одразу після посіву, в період цвітіння, до або під час збирання. Кожний такий візит фіксується в глобальній системі обліку, і в разі недотримання хоча б однієї процедури ділянку може бути заблоковано, вибракувано і не допущено до збирання.

ДОРОБКА НА НАСІННЄВОМУ ЗАВОДІ

Процес вирощування в полі трудомісткий і триває до 6 місяців, доробка на насіннєвому заводі відбувається динамічніше (навіть зважаючи на період спокою насіння) і займає близько 3 місяців. Насіння соняшнику транспортується на насіннєвий завод. Час від завантаження в полі до вивантаження на заводі не перевищує 12 годин, залежно від вологості насіннєвого матеріалу. Після перевірки вологості з кожної окремої вантажівки партія насіння соняшнику надходить на первинне очищення (pre‑cleaning). На даному етапі важливо відділити сторонні домішки, зелену масу (листя, стебла). Після первинного очищення насіння соняшнику надходить до сушарки. Щоб зберегти посівні якості (життєздатність зародка), використовують особливий режим сушіння, встановлений на підставі багаторічних досліджень і прийнятий в усьому світі. Насіння сушать до оптимальної вологості 7,0–7,5 %. Далі насіння очищається від мілких домішок і рослинних решток на сепараторі грубої очистки (cleanіng), а також відділяється крупне (подвійне) насіння та дуже мілке. Наступна процедура — калібрування (sіzіng), яке відбувається в три етапи: насіння калібрують за розміром і формою, вагою та кольором. За розміром і формою калібрування здійснюють на круглих решетах різного діаметра; за вагою — на пневматичному столі, де також видаляється насіння, пошкоджене шкідниками та/або механічно; за кольором — на оптичному сепараторі (optic sorting). Оптичний сепаратор — це практично єдина можливість видалити обрушене (голе) насіння соняшнику, склероції, насіння важковідокремлюваних й карантинних бур’янів. Принцип дії полягає у виявленні лазером нетипового за кольором насіння (наприклад, білого за відсутності панцира) і видаленні його з загальної маси сильним точковим струменем повітря. Використання пневматичного стола і оптичного сепаратора дозволяє отримати насіння з високими фізичними показниками якості. Після кожного етапу калібрування відбирається проба на аналіз маси 1000 насінин, фізичної чистоти і схожості. Якщо один із цих показників нижче від стандарту, наприклад, є голе насіння, етап буде повторено або ж у разі втрати схожості насіннєвий матеріал блокується і вибраковується. Далі каліброване насіння з підтвердженою якістю за всіма фізичними (фізична чистота, вміст насіння інших рослин і бур’янів, маса 1000 насінин), фізіологічними (схожість та схожість в стресових умовах) і генетичними показниками (генетична [сортова] чистота, стійкість до імідазолінонів тощо) протруюється і пакується. Після пакування кожну партію аналізують знову ж таки на фізичні та фізіологічні показники, а також на якість протруєння. Цей аналіз дозволяє визначити кількість нанесеної на кожну насінину діючої речовини, яка входить до складу використаного протруйника, а також пильність нанесеної суміші (важливий санітарний чинник). Цей тест проводиться в лабораторії Інституту захисту насіння Seedсare в м. Дніпро. Компанія «Сингента» в Україні здійснює доробку насіння на трьох насіннєвих заводах, кожний із яких оснащено сучасним устаткуванням, серед якого особливо вважливо виділити оптичний сепаратор, автоматичні протруювальну і пакувальну лінії. Як і під час вирощування, усі процеси виробництва на кожному етапі контролюють фахівці компанії «Сингента» — експерти з виробництва насіння.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
Декларуючи високі стандарти якості, компанія «Сингента» надає першорядної ваги процесам внутрішнього контролю. Детальний План контролю якості затверджується ще на початку посівної кампанії. Повторимо, що все насіння під брендом Syngenta® виробляється відповідно до єдиного стандарту якості. Тому і План контролю якості єдиний для всіх країн, але з невеличкими уточненнями залежно від державних вимог і стандартів країни‑виробника і країни‑імпортера. Усі лабораторні аналізи насіння на кожній стадії виробництва проводяться в лабораторії, яка працює згідно з міжнародною методикою ІСТА (ІSTA — Іnternatіonal Seed Testіng Assocіatіon). Для підтвердження відповідності внутрішнім стандартам якості щороку проводиться так званий повторюваний тест (rіng test): ідентичні зразки тестують у кількох незалежних лабораторіях (у Франції, Угорщині, Італії, Україні), після чого звіряють результати і дають відповідні рекомендації з акредитації. Детальну схему контролю якості на виробництві представлено на рис. 1.

Рис. 1. Схема відбору зразків для контролю якості насіння.

Як видно зі схеми, внутрішній контроль здійснюється на кожному етапі доробки насіння.

1‑ша проба. Визначення вологості. Береться з кожної вантажівки.

2‑га проба. Визначення вологості. Береться кожні 2 години з кожної шахти сушарки під час процесу сушіння.

3‑тя проба. Визначення генетичної чистоти, специфічної стійкості до імідазолінонів, гербіциду Express, рас вовчка. Береться з кожної партії (одного поля).

4‑та проба. Визначення посівних якостей. Береться 1 проба з кожної тони. Перевіряється схожість, фізична чистота, маса 1000 насінин. Якість калібрування.

5‑та проба. Фізичний аналіз. Береться 1 проба з кожної тони. Перевіряється фізична чистота і маса 1000 насінин.

6‑та проба. Визначення посівних якостей. Береться 1 проба з кожної запакованої партії. Перевіряється схожість, фізична чистота, маса 1000 насінин, вологість і якість протруєння.

Порівняно недавно запроваджено постійний візуальний контроль під час калібрування і пакування, мета якого виявити очевидну невідповідність візуально ще до лабораторного аналізування. Це дозволяє оперативно відреагувати і усунути проблему на лінії. Результати всіх описаних вище аналізів заносяться до глобальної системи обліку (SAP). У разі невідповідності хоча б одного показника внутрішнім або офіційним стандартам партія автоматично блокується, вибраковується, складаються певні документи, її не може бути відвантажено клієнтові. У середньому під час виробництва однієї партії проводиться понад 12 (!) відборів зразків на різних стадіях виробництва. Це дозволяє вчасно виявляти й усувати недоліки і пропонувати сільгоспвиробникам насіння найвищої якості. Тільки після всіх аналізів внутрішнього контролю і підтвердження якості кожної окремої партії робиться заявка на офіційну сертифікацію — отримання «Сертифіката на насіння України». Інспектор відбирає середній зразок відповідно до вимог ДСТУ, з якого формують офіційну пробу на сертифікацію й арбітражну пробу. На останок хочеться наголосити, якщо порівнювати українські державні стандарти якості насіння соняшнику згідно з ДСТУ 6068:2008 «Насіння соняшнику. Сортові та посівні якості» і внутрішні стандарти компанії «Сингента», то останні значно суворіші й детальніші.