Соняшник. До кожного гібрида свій підхід

Соняшник

О.Л. Зозуля, кандидат біологічних наук, керівник технічного маркетингу, компанія «Сингента»; Д.В. Нерода, портфоліо-менеджер з олійних культур в СНД, компанія «Сингента»; Г.В. Малина, кандидат сільськогосподарських наук, технічний експерт, компанія «Сингента»


Соняшник – головна олійна культура у Східній Європі. Вона адаптована до умов континентального клімату. Завдяки інноваційним селекційним досягненням соняшник компанії "Сингента" є визнаним еталоном урожайності, технологічності та олійності у поєднанні з відмінною стійкістю до посухи та хвороб.

Соняшник вирощується, головним чином, для одержання олії, яку використовують у харчових та технічних цілях. З олії отримують маргарин, лаки, мило та каучук. Відходи виробництва використовують у якості високобілкового корму для тварин. Насіння соняшнику містить багато вітамінів РР та Е, а також полінасичені жирні кислоти (лінолеву), фосфоліпіди, лецитин, рослинні воски та інше. Сингента особливу увагу приділяє високоолеїновим гібридам із підвищеним умістом вітаміну Е. Це природне джерело антиоксидантів, які стимулюють імунну систему, зменшують ризик виникнення ракових та серцево-судинних хвороб. Високоолеїнову олію також використовують як основне джерело для одержання біопалива. Такі гібриди, як НК Ферті, НК Камен є лідерами з вирощування на полях України. Найближчим часом очікується реєстрація гібрида Тутті, який є високоолеїновим аналогом гібрида НК Конді. 

У сільськогосподарському виробництві соняшник є однією з найважливіших та прибуткових культур. Останнім часом зростає інтенсифікація його виробництва. Якщо ще кілька років тому виробників задовольняла врожайність до 20 ц/га, то сьогодні вони ставлять за мету одержати понад 30 ц/га, а подекуди і 40 ц/га. Таке різке зростання вимог пов’язане, у першу чергу, з появою нових гібридів соняшнику, безумовним лідером у виробництві яких є компанія "Сингента".

Сингента має у своєму асортименті понад 20 різноманітних гібридів для будь-якої зони вирощування, із різним рівнем стиглості – від ранніх до пізньостиглих. Водночас, інтенсифікація виробництва потребує виконання певних особливостей провадження господарювання, про які піде мова далі.

Всі гібриди компанії "Сингента" можна умовно поділити на високо інтенсивні, помірно інтенсивні та екстенсивні. Це пов’язано з тим, що умови вирощування на кожному полі різні. Вони можуть різнитися агротехнікою, родючістю ґрунту, рівнем внесення добрив та багатьма іншими факторами. І якщо не витримати абсолютно всіх умов агротехніки, одержати високий урожай не вдасться. Більш того, за недотримання цих умов, від високо інтенсивних гібридів ви можете одержати меншу врожайність, ніж від екстенсивних. Тому не слід сіяти високо інтенсивний соняшник при використанні екстенсивної технології. Там, де умови вирощування не відповідають необхідним нормам (низький рівень удобрення, надто високий рівень забур’яненості, погані попередники, посередній обробіток ґрунту тощо), краще посіяти екстенсивні гібриди. 

Більшість гібридів компанії "Сингента" невимогливі до умов виробництва. Для них підходять традиційні технології, рекомендовані для відповідних регіонів. Але кожен гібрид соняшнику має свої особливості, що дає змогу сільгоспвиробнику підібрати найбільш оптимальний асортимент для отримання максимального прибутку. Отже, гібриди компанії "Сингента" можна умовно поділити на три категорії нижче. 

Інтенсивного типу – гібриди з найбільшим потенціалом урожайності, але вимогливі до умов вирощування. Ми рекомендуємо розміщувати їх після гарних попередників, з повною нормою добрив, на найкращих ґрунтах. Ці гібриди максимально реалізують свій потенціал при дотриманні всіх технологічних вимог. До них належать НК Долбі, НК Бріо, НК Конді, НК Неома, НК Ферті, Тутті. 

Помірно інтенсивного типу – гібриди з високим потенціалом урожайності, яку можна отримати не за найсприятливіших умов для культури. Ці гібриди, на відміну від гібридів інтенсивного типу, помірно вимогливі до агрофону і не допускають різкого зниження врожайності за невідповідності агрофону їхнім вимогам. Водночас, вони чутливо реагують на покращений агрофон. Це такі гібриди, як Савінка, НК Рокі, НК Фортімі, Арена ПР, НК Алего, НК Делфі, НК Армоні, Санай.

Помірно екстенсивного типу – гібриди, які за несприятливих умов (бідні ґрунти, малі дози добрив, погані попередники тощо) не знижують урожайності так, як інтенсивні гібриди, але й потенціал урожайності у них нижчий ніж у вищезгаданих гібридів. До цього типу належать Джазі, Трістан, Опера ПР, НК Камен, Казіо.
Кожен гібрид соняшнику унікальний, він має свій набір характеристик, який дає змогу отримувати врожай за певних погодних умов та агротехніки. Відтак для запобігання ризиків, залежно від умов вирощування, рекомендується вирощувати 3-4 гібриди з різними характеристиками.
Наступним кроком у виборі гібрида є оцінка стану сівалок, їхня здатність витримувати задану норму висіву. Особливо це стосується перевищення норми. Деякі гібриди при загущенні схильні до вилягання, до них належать НК Рокі, Трістан, Савінка, Арена ПР. Не можна допускати загущення посівів цих гібридів. Такі гібриди, як НК Армоні, НК Конді, Джазі належать до середньочутливих, які не бажано загущувати, але вони не схильні до вилягання. Можливе незначне зниження врожаю у разі, якщо норма висіву була більша за рекомендовану. Такі гібриди, як НК Неома, НК Ферті, НК Бріо, НК Делфі стійкі до вилягання і не знижують врожайності при підвищеній густоті стояння рослин. 

Слід пам’ятати, що оптимальна густота стояння рослин перед збиранням є на рівні 45-50 тис. рослин/га. При вирощуванні соняшнику під час загрози посухи густоту стояння рослин слід знизити до 40-45 тис. рослин/га. Стійкі до вилягання гібриди добре переносять щільність рослин до 60 тис. рослин/га. Тепер поговорімо про строки сівби. Нині багато господарств починають сівбу якомога раніше. Та не варто забувати, що посів у холодний ґрунт призводить до нерівномірних, ослаблених сходів, а в деяких випадках може призвести до їхньої втрати. Ослаблені сходи більш схильні до враження хворобами, чутливо реагують на внесені гербіциди. Все це спричиняє зниження врожайності. На жаль, практика господарювання не завжди дає змогу витримати оптимальні строки посіву. Це пов’язано з відсутністю техніки, швидким висиханням ґрунту та іншими факторами. Окрім того, календарні строки посіву не є сталими у зв’язку зі зміною клімату та погодних умов.

Компанія "Сингента" пропонує агровиробникам гібриди з різною реакцією на ранні строки посіву. Так, наприклад, сучасні високоолійні гібриди з тонкою оболонкою дуже вибагливі до тепла, їх слід висівати в добре прогрітий ґрунт, коли температура на глибині посіву (8-10 см) досягне +10-12 °С . У цьому випадку насіння проростає швидко, з високою польовою схожістю і рівномірно дозріває. При посіві у холодний ґрунт насіння цих гібридів довго не проростає, частково втрачає схожість, посів стає зрідженим. Все це призводить до втрати врожайності. 

Сингента пропонує сільгоспвиробникам гібриди, які мають високі початкові темпи росту стебла та кореневої системи. До цього типу належать Савінка, Джазі, Казіо, Санай, НК Делфі, НК Конді, НК Армоні, Трістан. У передпосівній підготовці слід звернути увагу ще на один момент – це переущільнення ґрунту, яке називають «плужною підошвою». При багаторічній обробці ґрунту на сталу глибину формується переущільнений горизонт ґрунту, через який коренева система проникнути не може. Це призводить до формування кореневої системи у верхньому ґрунтовому шарі, що, у свою чергу, спричиняє зниження врожайності, особливо за посушливих умов. При дощовій погоді навпаки,– рослини масово вилягають. Тому для соняшнику важливо мати пухкий орний горизонт, що досягається шляхом глибокого розпушування або оранки. Звертаємо вашу увагу на те, що потрібно враховувати посухостійкість або здатність рослин формувати врожай в умовах нестачі ґрунтової вологи. Градацію гібридів за посухостійкістю від більш до менш стійких наведено нижче: Казіо, Санай, НК Армоні, Опера ПР, Арена ПР, НК Рокі, Джазі, Трістан, Савінка, НК Конді, НК Делфі, НК Ферті, НК Неома, НК Бріо. 

Повне розкриття потенціалу будь-якого гібрида і одержання рівномірних і здорових сходів неможливе без надійного захисту, першим кроком до якого має стати захист насіння та проростків від хвороб та шкідників. З цією метою насіння обробляють спеціальними препаратами,– протруйниками, серед яких базовим є МАКСИМ XL 035 FS, т.к.с(6 л/т). Цей препарат містить 25 г/л флудиоксонілу та 10 г/л металаксилу-М, завдяки чому не тільки забезпечує надійний захист від комплексу хвороб (пліснявіння насіння, фузаріозні кореневі гнилі, несправжня борошниста роса тощо), але й не проявляє негативної дії на енергію проростання насіння протягом року після обробки. У разі високої загрози ураження сходів пероноспорозом при протруєнні слід збільшити кількість металаксилу-М шляхом додавання протруйника АПРОН XL 350 ES, т.к.с. (3 л/т). У цій суміші норму витрати Максиму можна знизити до 3 л/т.

Сходи соняшнику можуть пошкоджуватись цілим комплексом шкідників (дротяниками, довгоносиками, попелицями, мідляками та ін.), тому для їхнього захисту від цих шкідників на перших етапах органогенезу насіння обов’язково протруюють КРУЇЗЕРОМ 350 FS, т.к.с. (6-10 л/т), який упродовж 40-45 днів забезпечує захист сходів та молодих проростків. Крім того, цей препарат справляє так званий "вігор-ефект", тобто проявляє стимулюючу дію на кореневу систему, внаслідок чого рослини активніше розвиваються, сходи більш рівномірні та краще переносять посуху.

При занадто високій чисельності ґрунтових шкідників до Круїзеру слід додати препарат ФОРС 200 CS, с.к. (2 л/т). Особливістю цього протруйника є те, що завдяки його фумігаційним властивостям навколо насіння та молодих коренів утворюється захисна газова сфера, потрапляючи в яку шкідники гинуть, не пошкодивши рослини. Також Форс можна використовувати у спеціальній гранульованій формуляції. У цьому випадку препарат необхідно вносити у ґрунт при посіві, з нормою витрати 6 кг/га. 

Наступним кроком у технології вирощування соняшнику є захист посівів від бур’янів, де основою є використання в першу чергу ґрунтових гербіцидів, ефективність яких значною мірою залежить від низки факторів. До прикладу, норма використання гербіцидів залежить від абсорбційних властивостей ґрунтів та кількості бур’янів,– чим їх більше, тим вища норма. Навіть якщо ви використовуєте гербіцид на легких ґрунтах, а рівень забур’яненості в кілька разів перевищує поріг шкодочинності, слід застосовувати максимальні норми витрати, і навпаки,– за невисокого рівня забур’яненості норма препарату повинна бути зменшена.

Ґрунт, на який вноситься гербіцид, повинен бути дрібногрудочкуватий, щоб препарат рівномірно покривав захисним екраном всю поверхню поля, а не потрапляв на грудки, з-під яких безпечно проростуть бур’яни.
Вибір гербіциду залежить від типу вирощування та очікуваного врожаю. За екстенсивної технології вирощування для захисту від однорічних злакових та дводольних бур’янів можна використати суміш ТРОФІ 90 ЕС, к.е. та ГЕЗАГАРДУ 500 FW, к.с.. , але слід пам’ятати, що не можна допускати перевищення норми витрати Трофі, бо це може призвести до виникнення фітотоксичності. Головними ознаками фітотоксичності ацетохлорів на соняшнику є слабкий розвиток бічної кореневої системи, деформування рослин культури, відставання в розвитку.
    Для комплексного контролю однорічних злакових та дводольних бур’янів у посівах соняшнику за інтенсивного типу вирощування компанія "Сингента" пропонує агровиробникам вже добре відомий гербіцид ПРИМЕКСТРА TZ ГОЛД 500 SC, к.с.Це двокомпонентний препарат, до складу якого входить S-метолахлор, найменш фітотоксична сполука з усієї групи хлорацетамідів, та тербутилазин (ТЕРБА) з групи триазинів, який, на відміну від атразину, має швидший мікробіологічний розпад у ґрунті. Примекстра TZ Голд досить ефективно контролює практично всі поширені у посівах соняшнику однорічні бур’яни. Із злакових це мишії, просовидні, пальчатки та інші. Ще більшим є спектр контрольованих дводольних бур’янів: 

 
щириця (види), гірчиця, грицики, гірчаки, лобода, амброзія, кропива, лутига розлога, дурман звичайний, портулак городній, фіалка триколірна, кропива (види) та багато інших.
Таким чином, Примекстра TZ Голд має найширший серед зареєстрованих гербіцидів спектр контрольованих бур’янів. При цьому ефективність дії цього гербіциду проти більшості бур’янів перевищує 90%, що обумовлено не тільки відмінною дією кожного з компонентів, але й синергічним ефектом від їхнього поєднання.
Вносити Примекстру TZ Голд слід до сходів культури, бажано із заорюванням у ґрунт, але не глибше 3-5 см. Це пов’язано не тільки з необхідністю перенести гербіцид у вологий шар ґрунту, але й із запобіганням його знесенню разом із ґрунтом при пилових бурях. Виникає слушне питання: а як щодо фітотоксичності? І тут Примекстра TZ Голд випереджає своїх колег-гербіцидів за рівнем безпеки щодо соняшнику (мал. 3).
У період вегетації також слід звернути увагу ще на один момент,– захист соняшнику від хвороб. Останніми роками висока щільність культури у сівозміні сприяла різкому поширенню та розвитку хвороб, основними з яких є фомоз, фомопсис, іржа, пероноспороз. У період їхнього епіфітотійного розвитку ці хвороби можуть призвести до повної втрати врожаю. Високу ефективність проти цих захворювань демонструє фунгіцид АМІСТАР ЕКСТРА 280 SC, к.с. (0,75 – 1,0 л/га). Застосовувати його слід у період від 4-5 пар листків до розкриття кошиків. Обробку фунгіцидами слід поєднувати з іншими захисними заходами, одним із яких є застосування гібридів, толерантних або стійких до тих чи інших хвороб. За рівнем стійкості до фомопсису гібриди можна розташувати від більш до менш стійких у такому порядку: НК Делфі, НК Долбі , НК Конді , НК Армоні, Арена ПР, НК Бріо, НК Неома, НК Ферті, Джазі, Трістан, Савінка, Опера ПР, Санай, Казіо.
Соняшник також сильно уражується збудниками сірої та білої гнилі, боротьбу з якими найкраще проводити шляхом поєднання вирощування стійких до цих захворювань гібридів з обробкою фунгіцидом 
ХОРУС 75 WG, в.г. Толерантність гібридів до ураження білою гниллю (склеротинія) можна градуювати наступним чином: НК Армоні, Опера ПР, Джазі, Трістан, НК Конді, НК Делфі, НК Бріо, Казіо, НК Рокі, НК Неома, Савінка. Найбільш стійким є Арена ПР, а найменш стійким – НК Ферті. Обробка Хорусом (0,75 л/га) дасть змогу попередити ураження кошиків сірою гниллю.
Таким чином, ми бачимо, що технологія вирощування соняшнику потребує ретельного підходу до вибору гібридів, обробітку ґрунту, внесення добрив, строків посіву, обробки насіння, внесення гербіцидів, фунгіцидів та інших засобів захисту. Вмілий вибір технології, правильний добір гібридів і засобів захисту дасть змогу одержати стабільний прибуток навіть у складних погодних умовах.