Захист посівів озимого ріпаку восени

Ріпак озимий

Геннадій Малина, кандидат сільськогосподарських наук, технічний партнер з підтримки та розвитку олійних культур; Олександр Зозуля, кандидат біологічних наук, керівник групи технічних експертів 


Незважаючи на складні погодні умови, майже в усіх районах, де сіють ріпак, уже завершено посів озимого, де-не-де вже з’являються сходи, і тому саме час замислитись про захист ріпаку восени. Не секрет, що одним із ключових моментів отримання високих та сталих урожаїв ріпаку є чисті від бур’янів посіви.

З одного боку, ріпак за сприятливих умов вирощування є однією з найконкурентоспроможніших до бур’янів сільськогосподарських культур, з іншого – на конкурентоспроможність ріпаку до бур’янів, в першу чергу, впливає культура землеробства (оптимальний строк посіву, якісна підготовка насіннєвого ложа, густота продуктивного стеблостою), час появи сходів ріпаку і бур’янів, а також їх видовий склад. Але при порушенні агротехніки та несприятливих погодних умовах (у першу чергу – нестачі опадів) може сильно заростати бур’янами.

Середні втрати врожаю насіння ріпаку, що спричиняються забур’яненістю, досягають 15 % і більше. Особливо гостро ця проблема стоїть на зріджених посівах, за несприятливих ґрунтових умов або внаслідок засушливої погоди після посіву, на таких полях втрати від забур’яненості можуть бути значно вищими і сягати 30-60 %.

Також бур’яни впливають на зимостійкість ріпаку, бо наявність останніх не сприяє доброму розвитку рослин та накопиченню цукрів, що є запорукою успішної перезимівлі.

Видовий склад бур’янів у посівах ріпаку щороку залежить від погодних умов та місцевості. Він також змінюється залежно від стратегії захисту, спектру гербіцидів, які застосовували на попередніх культурах сівозміни, способу обробітку ґрунту тощо.

Найпоширенішими бур’янами в посівах озимого ріпаку є:

• однорічні ярі: лобода біла, гірчак шорсткий, гірчак березкоподібний, редька дика, гірчиця польова, жабрій звичайний, щириця біла і звичайна, мак дикий і плоскуха звичайна, мишій сизий і зелений, кропива глуха пурпурова, амброзія полинолиста; 
• однорічні зимуючі: підмаренник чіпкий, ромашка непахуча, волошка синя, грицики звичайні, суріпиця звичайна, талабан польовий, фіалка польова, бородавник звичайний; 
• багаторічні: осот рожевий, березка польова, пирій повзучий, хвощ польовий, кульбаба лікарська, подорожник великий, полин гіркий і звичайний, жовтець повзучий; 
• ефемери: зірочник середній (мокрець).

Осіннє застосування гербіцидів на озимому ріпаку має бути спрямовано в першу чергу на контроль багаторічних та зимуючих бур’янів. На сьогодні існує одне комплексне рішення в боротьбі з бур’янами на посівах ріпаку – це ГАЛЕРА® СУПЕРГАЛЕРА® СУПЕР – високоефективний післясходовий гербіцид системної дії проти багаторічних і однорічних дводольних бур’янів на посівах ріпаку. ГАЛЕРА® СУПЕР діє на такі бур’яни, як підмаренник чіп кий, мак-самосійка, бур’яни родин складноцвітих (осоти, ромашки), пасльонових, бобових, гречкових (гірчаки), лободових, щирицевих та деяких інших. Препарат відзначається швидкою дією. Візуальний ефект спостерігається на 3-5 день, а повна загибель бур’янів настає через 2-4 тижні залежно від погодних умов. Препарат найефективніше знищує молоді рослини бур’янів, тобто у фазі до 2-6 справжніх листків. Ефективність препарату не знижується навіть після опадів, якщо вони пройшли через 1,5-2 години після внесення гербіциду. Серед багатьох гербіцидів ГАЛЕРА® СУПЕР показує непогану ефективність навіть проти перерослих бур’янів.

У деяких випадках, коли на полі восени проростають хрестоцвіті бур’яни, ГАЛЕРА® СУПЕР може бути використана в суміші с Сальсою. Практика такої бакової суміші широко розповсюджена в Німеччині, і дала змогу підвищити врожайність культурі до 10-15%. Для більш ефективного застосування ГАЛЕРА® СУПЕР слід додержуватися певних правил, а саме:

• мінімум 5 днів після використання температура не повинна бути нижче +5°С; 
• не використовувати по бутонах; 
• комбінація з бором по листу знижує стрес; 
• максимальна эфефективність досягається при внесенні на ранніх стадіях розвитку бур’янів (осоти-розетка); 
• не змішувати з ретардантами.

Також актуальним восени є захист посівів ріпаку від злакових бур’янів, у т. ч. сходів падалиці зернових культур (рис. 1). Сучасний ринок грамініцидів (селективні гербіциди проти злакових бур’янів) в Україні представлений доволі широким спектром препаратів. Механізм їх дії практично однаковий – це блокування ацетил-СоА-карбоксилази (АСС). Але при цьому всі препарати досить різні у швидкості дії, а найголовніше – у впливі на саму рослину, що захищається. Ці відмінності обумовлені не тільки вмістом різних діючих речовин. Навіть препарати з однаковим активним інгредієнтом мають певні суттєві відмінності, бо відрізняються вмістом самої препаративної форми (ПАВ, сурфактанти, розчинники та інше). У більшості випадків гербіциди, які мають швидку дію, мають і токсичний ефект на деякі культури. З іншого боку, толерантніші препарати доволі довго знищують бур’яни. Тому тут варто не помилитися у виборі препарату, врахувати всі його складові та переваги.

Універсальним та ефективним препаратом для контролю падалиці, а також інших однорічних та багаторічних злакових бур’янів, є ФЮЗІЛАД ФОРТЕ®. Цей препарат вирізняється ефективністю в умовах посухи, швидкою дією (вже через 5-7 днів злаки засихають) та відсутністю фітотоксичності, що також сприяє кращому розвитку та перезимівлі.

ФЮЗІЛАД ФОРТЕ® має найширшу реєстрацію серед всіх грамініцидів, його можна використовувати на 15 культурах (ріпак озимий та ярий, буряки, овочі, соя, соняшник та інші). До речі, на ріпаку ФЮЗІЛАД ФОРТЕ® має доволі широке застосування. У зв’язку із досить жорсткими погодними умовами актуальним цей гербіцид на ріпаку буде і цього року, оскільки потрібно намагатися зменшити негативний вплив на рослину з боку гербіцидів. І це можливо за рахунок використання ФЮЗІЛАД ФОРТЕ®.

Оскільки на відміну від інших грамініцидів ФЮЗІЛАД ФОРТЕ® дуже безпечно і м’яко діє на озимий ріпак, рослини прекрасно продовжують свій розвиток, і що не менше суттєво, він не впливає на зниження зимостійкості культури. ФЮЗІЛАД ФОРТЕ® контролює всі однорічні та багаторічні злакові бур’яни. Причому робить це досить швидко, вже через 7-10 днів після обробки бур’яни гинуть. Норма витрати препарату проти однорічних злакових бур’янів коливається у межах 0,7-1,0 л / га, для багаторічних – 1,0-2,0 л / га. Норма витрати залежить від фази розвитку і кількості бур’янів. Так, проти однорічних злакових бур’янів обробку рекомендується проводити у фазу 2-4 листків, багаторічних – за висоти бур’янів 10-15 см. Ефективність препарату не знижується навіть після опадів, якщо вони пройшли вже через 30 хвилин після внесення гербіциду. І це ще не всі переваги цього препарату.

ФЮЗІЛАД ФОРТЕ® є одним із найбезпечніших грамініцидів, а це дуже важлива його властивість, особливо при застосуванні в сумішах. Адже деякі протидводольні гербіциди потребують доволі обережного поводження з ними, оскільки можуть викликати фітотоксичну дію на культуру, що захищається. А якщо до них додати ще і «жорсткого» протизлакового партнера, то втрати врожаю за рахунок фітотоксичної дії можуть бути досить великі. Тому застосування ФЮЗІЛАД ФОРТЕ® зможе обмежити негативну реакцію рослин на дію партнера.

Залежно від погодних умов, особливостей сорту чи гібрида доволі часто зростає ризик переростання ріпаку восени, а, відповідно, зниження його зимостійкості. Тому, аграрії, які не перший рік вирощують ріпак, завжди планують внесення регуляторів росту восени. Одним із таких препаратів є СЕТАР®, що володіє не лише ретардантними, але й фунгіцидними властивостями. Така дія забезпечується двома діючими речовинами – дифеноконазол 250 г / л та паклобутразол – 125 г / л, які впливають на розвиток вегетативних органів ріпаку і синергічно посилюють ретардантний ефект препарату. При обприскуванні ріпаку СЕТАР® у фазу 4-5 справжніх листків із нормою 0,3-0,5 л / га припиняється активний ріст вегетативних органів без порушення процесу накопичування поживних речовин. Внаслідок цього у ріпаку краще розвивається коренева система (рис. 2) та значно збільшується накопичення пластичних речовин у кореневій шийці (рис. 3), що сприяє кращій перезимівлі рослин.

Ще одним кроком для збереження врожаю та зимостійкості рослин є контроль шкідників, серед яких основну небезпеку восени становлять ріпаковий пильщик та прихованохоботник. Неперевершену ефективність може гарантувати добре відомий препарат – НУРЕЛ™ Д, який також контролює хрестоцвітих блішок, біланів тощо.

Отже, лише дотримання рекомендованих заходів захисту ріпаку може забезпечити кращий стан рослин напередодні зими, що врешті-решт дасть можливість отримати високі та сталі врожаї.