Увага! Загроза від ріпакового квіткоїда

Ріпак озимий

У центральних, північних і західних областях України недавно почалося і наразі триває заселення посівів озимого ріпаку ріпаковим квіткоїдом (Meligethes aeneus F.). На бутонах, а на частині площ і на перших квітах спостерігаються жуки цього шкідника. Ступінь заселення ними рослин коливається в межах від 5–7 % до 70–85 %. Чисельність теж суттєво варіює — від 1–2 до 10–12 екз./рослину. Це залежить від комплексу чинників, як-от географічна зона, концентрація посівів ріпаку на певній території, віддаленість цьогорічних полів від торішніх ріпаковищ, нарешті, умови конкретного поля. При цьому треба відзначити підвищену щільність популяції фітофага на краях полів, що закономірно. (У південних і південно-східних регіонах заселення ріпаку квіткоїдом відбулося раніше. На одній частині площ інсектицидні обробки вже завершено, на іншій частині вони ще тривають; посіви на цей час перебувають здебільшого у фазі цвітіння.)

З метою ефективного контролю ріпакового квіткоїда і попередження втрат урожаю від нього компанія «Сингента» рекомендує терміново обробити посіви ріпаку у фазі бутонізації інсектицидом Пленум 50 WG, ВГ (0,15–0,25 кг/га). Обробки доцільно починати при появі жуків шкідника на рослинах і просто обов’язково слід проводити, якщо їхня чисельність зростає і сягає порогової або й понадпорогової (ЕПШ ріпакового квіткоїда становить у середньому 5–8 екз./рослину).

У разі змішаного заселення посівів різними видами фітофагів, зокрема ріпаковим квіткоїдом і ріпаковим насіннєвим прихованохоботником, варто застосовувати бакову суміш інсектицидів Пленум (0,2 кг/га) і Карате Зеон (0,15 л/га), яка добре себе зарекомендувала у виробництві.

Не забуваймо, що всі обробки названими інсектицидами слід завершити до початку цвітіння ріпаку; крайня фаза розвитку рослин — кінець бутонізації, або «жовтий бутон» (ВВСН 59).