СЕЙФКРОС — інновація компанії «Сингента», впевненість у результаті

Ріпак озимий

СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК, менеджер з маркетингу кукурудзи та зернових культур компанії «Сингента»

ГЕННАДІЙ МАЛИНА, канд. с.-г. наук, менеджер з технічної підтримки, напрям соняшник та ріпак компанії «Сингента» 

Ріпак озимий — дуже високоінтенсивна культура, яка за максимальних вкладень демонструє найбільшу віддачу. Попит на ріпак зумовлений зростанням потреби в рослинних жирах. Ріпакову олію можна порівняти з оливковою, вона має тривалий термін зберігання, придатна для виробництва маргарину та майонезу. Наявність у ній жирних кислот омега 3 і низький вміст насичених жирних кислот роблять цей продукт просто незамінним для харчових цілей. Перспективним напрямом використання ріпакової олії є також виробництво біодизелю, мастил і пластику. Для українських сільгоспвиробників ріпак озимий — чи не найрентабельніша культура, тому її вирощування досить актуальне, а добрі ґрунти й сприятливі кліматичні умови дозволяють отримувати високі врожаї. Щороку площі в Україні під ріпаком озимим коливаються, а в 2018‑му перевищили 1 млн га.

Проте можна перерахувати низку чинників, які можуть стати причиною зниження врожайності: погана структура ґрунту, його ущільнення, що може призвести до 30 % втрат; недостатня забезпеченість поживними речовинами (15 %); пошкодження хворобами та шкідниками (12 %); висока забур’яненість (8 %) тощо. Першим кроком на шляху отримання високих урожаїв є вибір гібрида, який дає можливість бути впевненим у його потенціалі. При виборі насіння озимого ріпаку слід звертати увагу на такі чинники:

• Інтенсивність (потенціал урожайності) — за умов високого агрофону доцільніше віддавати перевагу саме інтенсивним гібридам, оскільки вони мають вищий потенціал урожайності з кращими показниками якості.

• Адаптивність — кожен гібрид має певний рівень адаптиності до конкретних умов вирощування. Тому при виборі гібрида слід перш за все враховувати умови, в яких він буде вирощуватися. Деякі гібриди краще реалізують свій потенціал в умовах дефіциту вологи в період весняно‑літньої вегетації, що характерно для багатьох регіонів України, особливо південних, тоді як інші потребують більшої кількості вологи для формування високих урожаїв.

• Посухостійкість — у посушливих умовах найбільший потенціал мають ранні та середньоранні гібриди й сорти, які формують урожай до початку періоду ґрунтової та повітряної посухи.

• Інтенсивність розвитку восени — для запобігання переростанню рослин ріпаку і, як наслідок, зниженню їх зимостійкості не слід висівати в надто ранні строки гібриди зі швидким осіннім розвитком. При вирощуванні гібридів з інтенсивним розвитком восени потрібно обов’язково планувати осіннє внесення регуляторів росту. Селекціонери компанії «Сингента» активно працюють над створенням нових високопродуктивних гібридів ріпаку озимого з високим рівнем адаптації до різноманітних умов вирощування. Основним завданням при створенні нових гібридів є забезпечення їх високої продуктивності (врожайності та олійності), стабільності (поліпшення показників зимостійкості, стійкості до хвороб і несприятливих факторів у період вирощування) та покращення якісних показників олії (низький вміст глюкозинолатів, підвищений вміст олеїнової кислоти). Особлива увага приділяється поліпшенню рівня адаптації генетичного матеріалу до умов вирощування. Завдяки вдалому розташуванню мережі селекційних станцій в основних кліматичних зонах Європи гібриди «Сингента» мають високий рівень адаптації до різноманітних умов вирощування. У процесі наукової діяльності вчені компанії роблять значний внесок у розвиток селекції озимого ріпаку, вдосконалюючи методи створення нових гібридів. Саме селекціонерами «Сингента» було розроблено поліпшену технологію створення нових гібридів під назвою «Сейфкрос».

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДІВ РІПАКУ ОЗИМОГО ВІД «СИНГЕНТА»
НАЗВА ГІБРИДАГРУПА СТИГЛОСТІІНТЕНСИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ВОСЕНИЗИМОСТІЙКІСТЬ, БАЛ* ПОСУХОСТІЙКІСТЬ, БАЛСЕРЕДНЯ ВИСОТА РОСЛИН, СМСТІЙКІСТЬ ДО ПОЛЯГАННЯ, БАЛ
1НК ТехнікСередньораннійСередня 97165–1709
2ТоресСередньораннійШвидка 79170–1757
3ГладіусСередньораннійПовільна76155–1609
4СИ МартенСередньопізнійПовільна 87155–1609
5СИ СавеоСередньораннійСередня77160–1659
* Бал 9 — дуже висока; 1 — дуже низька

Сейфкрос — інноваційна технологія в селекції гібридів ріпаку озимого, яка дозволяє значно підвищити ефективність створення нових гібридів із необхідним комплексом господарсько‑цінних ознак шляхом більш точної їх передачі від батьківських форм.

Система Сейфкрос відрізняється від інших тим, що базується на основі використання ядерного типу успадкування чоловічої стерильності. Завдяки цьому ефективніше успадковуються і краще проявляються бажані агрономічні характеристики.

Зокрема, дана технологія передбачає створення нових гібридів озимого ріпаку з дуже високим і стабільним рівнем урожайності, які вирізняються відмінною адаптивністю до різноманітних умов вирощування, стійкістю до хвороб й таких стресових чинників вирощування, як мороз, посуха та пізній посів. Усі Сейфкрос‑гібриди відзначаються дуже низьким вмістом глюкозинолатів, що дає можливість значно підвищити якісні показники насіння, отриманого із урожаю.

Покращені характеристики Сейфкрос‑гібридів передусім покликані підвищити прибуток господарств від їх вирощування. Наприклад, завдяки даній системі вдалося створити гібриди з дуже високим рівнем зимостійкості (НК Технік, СИ Мартен); стійкості до фомозу, кили та циліндроспоріозу; поліпшити стабільність урожайності в умовах посухи (Торес). Інший приклад вдалого використання системи Сейфкрос — створення гібридів з покращеним амінокислотним складом олії, так званих високоолеїнових гібридів.

Сейфкрос‑гібриди успішно вирощуються та користуються попитом у фермерів усіх країн Європи. Пересвідчившись у перевагах даної технології, починаючи ще з 2007 року селекціонери компанії «Сингента» використовують її при створенні всіх нових гібридів. З 2012‑го переконатися в перевагах технології Сейфкрос мають змогу і українські виробники с.‑г. продукції на прикладі гібридів НК Технік та НК Петрол. Зокрема, під час проведення реєстраційних досліджень 2010/2011 рр., що вирізнялися екстремальними умовами перезимівлі, гібрид НК Технік продемонстрував один із найкращих показників зимостійкості. Водночас один із перших Сейфкрос‑гібридів НК Петрол характеризується високим рівнем адаптивності до різноманітних умов вирощування та підвищеним рівнем стійкості до альтернаріозу. Ефективність системи Сейфкрос для створення нових гібридів з адаптивністю до посушливих умов і високою врожайністю втілено у гібриді Торес.

В 2017 році компанія «Сингента» запропонувала своїм клієнтам ще 2 нові високоврожайні гібриди ріпаку озимого — СИ Мартен і СИ Савео, які є результатом продовження успішного використання селекціонерами системи Сейфкрос. Відмінними їхніми особливостями, порівняно з уже існуючими гібридами компанії «Сингента», є нижча висота, що робить їх стійкішими до полягання та полегшує догляд і збирання, компактна розетка з високим коефіцієнтом гілкування, що сприяє рівномірнішому дозріванню насіння та зменшенню кількості втрат під час комбайнування, а також підвищений рівень олійності.

СИ Мартен характеризується дуже високим рівнем пластичності, що дозволяє успішно його вирощувати як в умовах центральних та західних областей, так і в посушливих умовах півдня. Зокрема, на Дніпропетровщині даний гібрид продемонстрував один із найвищих показників урожайності серед досліджуваних гібридів — 55,5 ц/га. Окремо слід зазначити високий рівень зимостійкості даного гібрида, що було підтверджено в тому числі в складних умовах перезимівлі 2010/11. До того ж СИ Мартен відзначається повільними темпами росту на початкових етапах розвитку, що робить його стійким до переростання. А більш пізні строки дозрівання дозволяють оптимізувати використання збиральної техніки в період жнив.

СИ Савео — гібрид інтенсивного типу, головною особливістю якого є надзвичайно висока й стабільна врожайність у розрізі регіонів вирощування та років, що підтверджено протягом багаторічних досліджень. Особливо успішно даний гібрид реалізує свій потенціал в умовах центральних і західних областей. Приміром, СИ Савео був одним із найурожайніших гібридів під час випробування у Вінницькій, Київській, Тернопільській та Хмельницькій областях, демонструючи врожайність на рівні 60–71 ц/га залежно від умов конкретної локації. СИ Савео також характеризується середньо-інтенсивними темпами росту восени, що робить його непридатним до дуже ранніх стоків висіву. Слід зазначити, що СИ Савео вирізняється найвищою олійністю з‑поміж лінійки гібридів компанії «Сингента».

Найближчі декілька років наша компанія значно розширить асортимент гібридів озимого ріпаку в Україні. Сьогодні в мережі сортовипробування знаходиться низка високоврожайних гібридів, які мають високу зимостійкість, посухостійкість, а також толерантність до хвороб і полягання.