Україна

You are here

Share page with AddThis

Гібриди ріпаку озимого компанії «Сингента» в умовах зміни клімату

Ріпак озимий
14.07.2020

ТЕТЯНА ГОНЧАР,
технічний менеджер з насіння соняшнику та ріпаку, компанія «Сингента»

ГЕННАДІЙ МАЛИНА,
керівник групи з технічної підтримки олійних культур, компанія «Сингента»

Згідно з офіційними даними, в Україні останні десятиліття відбувається зміщення меж природно-кліматичних зон на північ. Особливо болісно на такі зміни реагує аграрний сектор. Для повноцінного ведення рослинництва та отримання гарних урожаїв необхідна максимальна кількість кліматичних лімітуючих чинників: забезпечення вологою, теплом, світлом. Проте зміщення кліматичних зон веде до нестачі або надлишку даних факторів, що негативно позначається на вирощуванні продукції рослинництва.


Майже безсніжна цьогорічна зима та, як наслідок, відсутність талих вод створюють ще більше ризиків. Пришвидшення весняного потепління, раптові весняні морози та суховії, сильні перепади температур удень та вночі особливо негативно впливають на озимі культури.

Посухи в нашій країні стають дедалі частішими та інтенсивнішими. Щорічно збільшується кількість днів з високими денними температурами повітря (вище ніж 30 °С). Такі «теплові хвилі» призводять до скорочення або більш швидкого проходження основних фенологічних фаз та міжфазних періодів, що провокує передчасне дозрівання усіх сільськогосподарських культур та веде до зниження їх продуктивності.

Прослідковується чітка тенденція до зменшення опадів протягом усього року, внаслідок чого збільшується кількість посушливих площ та літніх і осінніх посух, суховіїв, особливо в північних і західних регіонах України, що є нетиповим явищем для цих територій.

Зростання середньорічної температури, зменшення кількості атмосферних опадів та їх негативні наслідки, дії інших аномальних погодних явищ — усе це підвищує ризик ведення традиційного сільського господарства.

Виклики, що створює природа, змушують товаровиробників переглянути системи ведення землеробства та рослинництва. Реконструкції підлягають структури посівних площ, технології, культури, гібридний та сортовий склад.

Найбільше від погодно-кліматичних змін потерпають ті культури, які мають найтриваліший період вегетації — озимі, в тому числі й ріпак. Ця культура є надзвичайно технологічною і потребує більшої уваги, ніж деякі інші польові культури.

На насіннєвий матеріал із суми сукупних витрат під час вирощування ріпаку припадає досить значний відсоток, тому розпочнемо з вибору гібрида.

Основними показниками, що впливатимуть на вибір, є адаптивна стійкість гібридів до несприятливих ґрунтово-кліматичних умов: зимостійкість, стійкість до посухи. Також важливо звернути увагу на продуктивність, стабільність і якісний склад (високий вміст олії, та відсутність глюкозинолатів і ерукової кислоти).

Компанія «Сингента» пропонує широкий спектр гібридів ріпаку озимого, що включають у себе всі вищеперераховані показники та адаптовані для вирощування в усіх зонах країни.

НК Технік — високопродуктивний гібрид з відмінною стійкістю і адаптивністю до стресових умов вирощування. Лідер за рівнем зимостійкості. Стійкий до вилягання. На початкових етапах росту має середньоінтенсивний розвиток. Відноситься до середньоранньої групи стиглості.

СИ Мартен — пластичний і стабільний гібрид помірно інтенсивного типу. Добре поєднує в собі високий рівень зимостійкості та продуктивності. Восени має повільні темпи розвитку, завдяки чому придатний для оптимально ранніх термінів посіву. Відноситься до середньопізньої групи стиглості.

СИ Савео — високопродуктивний гібрид з відмінним рівнем урожайності та найвищою олійністю серед гібридів. Має високий рівень зимостійкості та підвищену стійкість до розтріскування стручків. Середньоінтенсивний за темпами розвитку восени і навесні. Відноситься до середньоранньої групи стиглості.

СИ Анабелла — високопродуктивний гібрид інтенсивного типу з високим рівнем зимостійкості та стійкості до фомозу. У гібрида повільні темпи росту на початкових етапах органогенезу, що дозволяє висівати його в оптимально ранні терміни. Демонструє високу врожайність і стабільність у всіх ріпакосійних регіонах України.

СИ Харнас — гібрид з дуже високим потенціалом урожайності, зокрема вирізняється високою і стабільною врожайністю в посушливих умовах. Демонструє середньоінтенсивні темпи розвитку на перших етапах органогенезу, високу зимостійкість, швидке відновлення вегетації навесні.

Особливо важкою була минулорічна посівна внаслідок нестачі вологи в усіх зонах України. Через такі аномальні погодні умови терміни посіву ріпаку озимого останні роки часто зміщуються. Виробничники сіють занадто рано, щоб «впіймати» вологу, або пізно, після опадів.

Більшість наших гібридів, а саме СИ Мартен, СИ Анабелла, СИ Савео та НК Технік, можна ефективно вирощувати за умов раннього посіву. Особливістю їхнього розвитку є можливість на початку вегетації інтенсивно розвивати кореневу систему, а не вегетативну надземну масу. Вони також формують розлогу розетку на поверхні ґрунту, що дозволяє максимально ефективно використовувати наявну вологу в ґрунті або планувати посів відносно кліматичних прогнозів.

Посушливі погодні умови весни цього року вказують на те, що ранні посіви завдяки розвиненій кореневій системі мають краще гілкування, вищі, дружніше зацвітають та формують більшу кількість стручків.

Для пізніх посівів рекомендуємо гібрид Торес, який має швидкі темпи росту восени та в період весняного відновлення вегетації.

Після отримання сходів важливою є перезимівля посівів. Зимовий період також відзначається примхами: високі або низькі температури, їх різкий добовий перепад, відсутність снігового покриву, — які негативно впливають на стан ріпаку. Проте м’яка зима, яку ми мали цього року, дала можливість зберегти посіви в доброму стані. Проблемою були весняні приморозки, що настали вже після відновлення вегетації. Не всі посіви добре перенесли це явище, внаслідок чого відбулося розтріскування стебла. Наші гібриди, які мають повільні темпи росту навесні (СИ Анабелла), та пластичні гібриди (СИ Мартен і СИ Савео) не піддалися пошкодженням приморозками.

Для зимового періоду з дуже низькими температурами ми пропонуємо ті гібриди, які мають високу морозостійкість: НК Технік, СИ Мартен, СИ Савео, СИ Анабелла та СИ Харнас.

Наступний важливий елемент технології, який суттєво впливатиме на врожай ріпаку озимого, — удобрення. Потреба у мінеральних добривах залежить від рівня родючості ґрунту, попередників, обробітку ґрунту та гібридів, що будуть вирощуватися у господарстві. Розрахунковим методом визначаємо необхідну кількість під запланований урожай. Варто врахувати, що фосфорні та калійні добрива підвищують зимостійкість ріпаку, покращують його стійкість до хвороб, прискорюють достигання і позитивно позначаються на процесі наливу насіння. Фосфорні та калійні добрива найвищий ефект дають при внесенні їх під оранку або культивацію. Повне весняне використання знижує їх ефективність на поточний вегетаційний період. Культура добре реагує на внесення добрив у рядки. Азотні добрива застосовують у два-три строки залежно від погодних умов. Значна їх частка вноситься перед посівом чи одночасно з ним. Залишок використовують при весняно-літніх підживленнях. За умови посухи та підвищених температур підживлення краще застосовувати роздрібнено. При такому внесенні рослини краще засвоюють поживні речовини, зникає ризик опіків вегетативної маси, знижується ураження хворобами, підвищується врожайність і якість зерна.

Не слід забувати і про позакореневі підживлення, за допомогою яких можна істотно покращити умови мінерального живлення у критичні фази розвитку рослин. Водночас з азотними живленнями потрібно використовувати і фосфор, який забезпечує ріст кореневої системи та бере участь у синтезі нуклеїнових кислот, а також магній, що є учасником синтезу хлорофілу та АТФ, бор і марганець та інші макро- і мікроелементи.

Для рослин, які знаходяться у стресі, спричиненому несприятливими погодними умовами (морози, засуха, градобій) та неправильним використанням ЗЗР, позитивний вплив має застосування продукту з амінокислотами, макро- та мікроелементами. Його внесення позитивно діє на рослини, сприяє інтенсивному росту кореневої системи, підвищує стійкість рослин до несприятливих факторів зовнішнього середовища, збільшує врожайність культури та її якість.

Використання засобів захисту рослин від шкідливих організмів є невід’ємною частиною технології вирощування. Насіння гібридів ріпаку озимого компанії «Сингента» протруєне інсекто-фунгіцидним препаратом Круїзер ® OSR, що дає змогу захистити посіви в ранні періоди вегетації від комплексу шкідників та хвороб.

Найбільш поширеним попередником для ріпаку є злакові культури, падалиця яких характеризується інтенсивним розвитком на початкових етапах росту, що призводить до сильного пригнічення рослин ріпаку та зниження їх зимостійкості. Тому контроль падалиці зернових є важливим елементом технології вирощування. Універсальним та ефективним препаратом для боротьби з падалицею, а також іншими однорічними та багаторічними злаковими бур’янами є Фюзілад Форте ®. Він вирізняється ефективністю в умовах посухи, швидкою дією та відсутністю фітотоксичності, що також сприяє кращому розвитку й перезимівлі.

За інтенсивного розвитку ріпаку восени доцільно у фазі 4– 5 справжніх листочків у культури застосувати Сетар ® із нормою витрати 0,3–0,5 л/га. Його внесення сприятиме скороченню і зміцненню стебла, покращенню та збільшенню кореневої системи, економії вологи протягом вегетації в посушливих умовах і поліпшить накопичення цукрів для підвищення зимостійкості та стійкості до інших стресових умов.

Дотримання усіх елементів технології вирощування ріпаку восени дає можливість сформувати та підготувати рослини до входу в зиму.

Отже, правильний вибір гібридів ріпаку озимого для певних ґрунтово-кліматичних умов, дотримання всіх технологічних елементів дозволяють у повній мірі розкрити біологічний потенціал гібридів компанії «Сингента» й отримувати високі та стабільні врожаї, навіть за несприятливих ґрунтово-кліматичних умов.