Якісне зерно — запорука високого прибутку

Новини компанії

ЛЮДМИЛА ШОСТАК,
менеджер Білоцерківського діагностичного центру компанії «Сингента»
ЛЮДМИЛА РОЗОРА,
спеціаліст Білоцерківського діагностичного центру компанії «Сингента»


Мікотоксини — це вторинні метаболіти мікроскопічних грибів, дуже небезпечні та токсичні для людини і тварин речовини, які забруднюють харчові продукти і корми. Вживання уражених мікотоксинами продуктів справляє руйнівний вплив на клітини, тканини і органи людини та тварин. При цьому можуть спричинятися канцерогенна, мутагенна, тератогенна, нейротоксична, імуносупресивна, алергенна та ембріотоксична дії. Мутагенний вплив справляють мікотоксини, викликаючи тривалі зміни в генетичному матеріалі; тератогенний охоплює всі вади розвитку ембріона або плода (зміни будови, порушення діяльності, затримання розвитку, зменшення маси плода, передчасне народження); нейротоксичний спричиняє розлади центральної та периферійної нервової системи; імуносупресивний — пошкодження рецепторів імунних клітин і, як наслідок, зниження стійкості до інфекційних захворювань; канцерогенний — утворення злоякісних пухлин. Вегетуючі рослини уражує цілий спектр грибів з роду Fusarium spp. та Аspergillus spp., які продукують небезпечні мікотоксини. Варто зазначити, що вони не завжди проявляються візуально, і абсолютно здорова, на перший погляд, рослина може приховувати в собі декілька видів грибів з роду Fusarium spp. чи спектр інших хвороб. Аграрію важливо вчасно зреагувати на дану проблему, щоб захистити кожну рослину як основу майбутнього врожаю та прибутку. Виявити приховану інфекцію можна одним із специфічних і високочутливих методів, що застосовують на базі БДЦ, — це полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Цей метод молекулярної біології спрямований на пошук та значне збільшення копій досліджуваної ДНК, наприклад ділянки ДНК патогену. В Білоцерківському діагностичному центрі даний метод застосовується для виявлення певних грибів, у тому числі тих, що продукують токсини, й організмів, здатних до утворення мікотоксинів у процесі своєї життєдіяльності. Навіть якщо в зернівці знаходиться невелика кількість патогену, за допомогою ПЛР‑аналізу його можна виявити в найкоротші строки. Таким чином, аграрій буде попереджений про наявність патогенів, зможе завчасно зреагувати та підібрати максимально ефективну систему захисту.


Антиген — речовина, що при потраплянні в організм викликає специфічну імунну відповідь, розпізнає цю речовину як чужорідну і виробляє антитіла для її знешкодження. Антигени є складовими вірусних і бактеріальних організмів, мікроскопічних грибів, клітин тваринного походження, отрут.


Антитіла — сполуки, що виробляються у відповідь на антигени для їх знешкодження.


Широкий спектр фітопатогенів уражують рослину з моменту проростання насінини і можуть накопичуватися до збору врожаю. Варто виділити гриби з роду Fusarium spp. та Аspergillus spp. У чому особливість цих представників мікосвіту? Вонb вивчаються вже не один десяток років, і, здавалося б, багато відповідей було почуто, але є одна проблема, вирішенням якої займається компанія «Сингента». Це мікотоксини. Мікотоксини — це вторинні метаболіти мікроскопічних грибів, дуже небезпечні та токсичні для людини і тварин речовини, які забруднюють харчові продукти і корми. Вживання уражених мікотоксинами продуктів справляє руйнівний вплив на клітини, тканини і органи людини та тварин. При цьому можуть спричинятися канцерогенна, мутагенна, тератогенна, нейротоксична, імуносупресивна, алергенна та ембріотоксична дії.
Мутагенний вплив справляють мікотоксини, викликаючи тривалі зміни в генетичному матеріалі; тератогенний охоплює всі вади розвитку ембріона або плода (зміни будови, порушення діяльності, затримання розвитку, зменшення маси плода, передчасне народження); нейротоксичний спричиняє розлади центральної та периферійної нервової системи; імуносупресивний — пошкодження рецепторів імунних клітин і, як наслідок, зниження стійкості до інфекційних захворювань; канцерогенний — утворення злоякісних пухлин. Вегетуючі рослини уражує цілий спектр грибів з роду Fusarium spp. та Аspergillus spp., які продукують небезпечні мікотоксини. Варто зазначити, що вони не завжди проявляються візуально, і абсолютно здорова, на перший погляд, рослина може приховувати в собі декілька видів грибів з роду Fusarium spp. чи спектр інших хвороб. Аграрію важливо вчасно зреагувати на дану проблему, щоб захистити кожну рослину як основу майбутнього врожаю та прибутку. Виявити приховану інфекцію можна одним із специфічних і високочутливих методів, що застосовують на базі БДЦ, — це полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Цей метод молекулярної біології спрямований на пошук та значне збільшення копій досліджуваної ДНК, наприклад ділянки ДНК патогену. В Білоцерківському діагностичному центрі даний метод застосовується для виявлення певних грибів, у тому числі тих, що продукують токсини, й організмів, здатних до утворення мікотоксинів у процесі своєї життєдіяльності. Навіть якщо в зернівці знаходиться невелика кількість патогену, за допомогою ПЛР‑аналізу його можна виявити в найкоротші строки. Таким чином, аграрій буде попереджений про наявність патогенів, зможе завчасно зреагувати та підібрати максимально ефективну систему захисту. Водночас захисту майбутнього врожаю може перешкоджати низка негативних чинників, наприклад несприятливі погодні умови, які стоятимуть на заваді внесенню того чи іншого препарату, перезараження в процесі збору врожаю, неоптимальні умови зберігання зерна в сховищах тощо. Коли гриб проникає в зернівку, важливо визначити кількісний вміст мікотоксинів, які утворилися в результаті зараження. В цьому випадку фермеру допоможе новітній та високоточний сервіс — Імуноферментний аналіз (ІФА).

Імуноферментний аналіз (ІФА) — це імунологічний метод для визначення наявності антигенів шляхом реакції взаємодії антиген‑антитіло.

Перевагами даного методу є:
• виявлення кількісного вмісту мікотоксинів у заражених тканинах у мг/кг;

• висока чутливість за низьких концентрацій мікотоксинів;

• автоматична оцінка результатів дослідження;

• можливість аналізування великої кількості зразків за короткий термін;

• специфічність із високим відсотком відтворюваності порівняно з іншими методами.

Знаючи, яка кількість мікотоксинів у зерні, агроном зможе оцінити якість отриманого врожаю і з’ясувати, чи не перевищує вміст мікотоксинів встановлені норми. Особливо це актуально для зерна, що відправляється на експорт, так як Державна служба експортного контролю уважно вивчає всі показники.

Графік 1. Вимоги трейдерів до якості насіння кукурудзи на експорт

Дуже важливо вживати тільки якісні продукти і тому вимоги трейдерів до якості насіння, яке йде на експорт, зокрема кукурудзи, дуже високі. Регламентовано низку показників, яких агровиробник повинен дотримуватися (графік 1). Аналіз із визначення мікотоксинів проводять у чотири етапи, які включають відбір зразка і формування середньої проби; пробопідготовку; кількісне визначення та аналіз отриманих результатів. Важливим етапом для досліджень є відбір зразка та формування середньої проби. Ця процедура повинна проводитися відповідно до загальновизнаних правил, ДСТУ та інших нормативних документів. Формування середньої проби здійснюють на роздільній дошці чи за використання зернових дільників (ДП‑5, ДП‑10 або інших модифікацій). Недбалий чи неточний відбір проб може призвести до отримання невірних результатів і неправильних підрахунків вмісту мікотоксинів. За період 2015–2016 рр. на базі БДЦ було проаналізовано близько 221 зразка зернових культур і на сьогоднішній день ми маємо дані про рівень ураження мікотоксинами зерна (графік 2). Слід звернути увагу, що мікотоксини значно токсичніші за деякі важкі метали (графік 3).

Графік 2. Відсоток зразків зернових культур із вмістом відповідних мікотоксинів

Графік 3. Токсичність мікотоксинів у порівнянні з важкими металами

Дієвим способом запобігання забрудненню зерна токсичними видами грибів на всьому шляху від поля до споживача є насамперед застосування інтенсивних технологій вирощування. Своєчасне діагностування мікроскопічних грибів, що продукують токсини, та розробка схеми своєчасного і фокусного застосування ЗЗР дадуть змогу отримати прогнозовано якісний урожай. Сучасні технології лабораторної діагностики дозволяють відслідковувати вміст мікотоксинів як під час збору врожаю і його реалізації, так і в період зберігання. Імуноферментний аналіз як сучасний метод виявлення мікотоксинів забезпечує впевненість у якості продуктів харчування та кормів і зарекомендував себе як швидкий і точний спосіб виявлення прихованих небезпек у насінні. Варто зауважити, що в Білоцерківському діагностичному центрі клієнти компанії «Сингента» мають змогу скористатися лабораторними сервісами в рамках програми «АгроГід», а саме діагностувати гриби, що продукують токсини, на ранніх стадіях, ще до появи симптомів, щоб виявити наявність мікотоксинів та їх кількість.