Україна

You are here

Share page with AddThis

Якісна вода — запорука високих результатів при застосуванні ЗЗР

Новини компанії
30.03.2021

АЛІСА КУЧЕР,
менеджер Хмельницького діагностичного центру
ІГОР ДАВИДЕНКО,
менеджер із технологій застосування продуктів, компанія «Сингента»


Щоразу при проведенні заходів із захисту посівів сільськогосподарських культур ми бажаємо досягти максимальної ефективності.

Відповідно до результатів багаторічних досліджень, можна з впевненістю стверджувати, що ефективність системи захисту на 50 % залежить від правильно обраного продукту і на 50 % від вміння його якісно застосувати.

Що ж до якісного внесення, то слід:

  • Проводити обробку в оптимальні строки
  • Зважати на погодні умови (температуру, вологість, швидкість вітру та ін.)
  • Правильно підібрати розпилювачі та відкалібрувати обприскувач
  • Вносити за рекомендованих параметрів (швидкість руху, висота штанги, тиск у системі, розмір краплі тощо)

Однак, як з’ясувалося, це не вичерпний перелік необхідних умов.

Нерідко господарства стикаються з проблемою, що при внесенні ЗЗР з тих чи інших причин утворюється осад або ж препарати спрацьовують менш ефективно. Виникає запитання: в чому ж проблема та як її виправити?!

Серед причин виникнення даних явищ потрібно виділити одну з найбільш поширених, якою є низька якість води, що використовується для внесення ЗЗР.
Дослідження багатьох американських, канадських та європейських університетів дають чітке розуміння того, що якість води, яка використовується для обприскування, може впливати як на утворення осаду, так і на ефективність пестицидів, включаючи зниження розчинності продукту і його поглинання цільовим об’єктом. Своєю чергою, це може стати причиною необхідності проведення додаткових обробок і призвести до неза- планованих фінансових витрат.

Розуміння основних параметрів якості води, таких як рН, жорсткість, каламутність та ін., дозволить оцінити придатність даної води для внесення ЗЗР та чітко визначити, яким чином її якість необхідно покращити.

Водневий показник (рН) — це величина, що показує міру активності іонів Н+.

Період напіврозпаду діючих речовин корелює з рівнем рН. Необхідно забезпечити рН, за якого їх розпад буде мінімальним.

При додаванні препарату до робочого розчину з високим показником pH процес деградації та розпаду може початися відразу. Даний процес називається лужним гідролізом та є постійним і незворотнім. Найбільш чутливими до лужного гідролізу є інсектициди та слабокислі гербіциди.

Щоб знизити показник pH, рекомендується використовувати спеціалізовані підкислювачі та кондиціонери, а також додавати в незначній кількості добрива, наприклад сульфат амонію та ін.

Не рекомендується підкислювати робочий розчин при використанні гербіцидів із класу сульфонілсечовин. Сульфонілсечовини краще розчиняються при підвищених значеннях pH. Дуже сильне зниження pH може призвести до випадання зазначених діючих речовин та здатне поставити під загрозу ефективність препарату.

Жорсткість води — це одиниця виміру загальної кількості іонів кальцію та магнію у воді. Чим більша їх концентрація, тим вода жорсткіша. Є низка діючих речовин, переважно серед гербіцидів, ефективність яких може значно знижуватися через взаємодію із жорсткою водою. Уникнути подібних проблем можливо завдяки застосуванню спеціалізованих кондиціонерів та добрив.

Загалом більшість ЗЗР проявляють найвищу ефективність під час розчинення їх у воді з рН 4,0–6,5 та низьким рівнем жорсткості й значенням каламутності.

Якісні характеристики води можуть значно коливатися. Це залежить від складу ґрунтового профілю та підстилаючої породи.

Глибина свердловини та тип водоносного шару також впливають на якість води. Кожна свердловина унікальна за своїм хімічним складом. Вода в струмках, ставках і відкритих водоймах може теж дуже відрізнятися. Розчинені мінерали та відкладення з усіх джерел, що стікають у водосховище або ставок, змішуються між собою, даючи воді унікальний хімічний профіль. Саме тому важливо перевіряти якість води, перед тим як готувати робочий розчин.

У 2020 році компанія «Сингента» анонсувала новий сервіс технічної підтримки клієнтів «Аналіз якості води для внесення ЗЗР». У рамках пілотного проєкту на базі Хмельницького діагностичного центру відпрацювали методики з визначення основних параметрів якості води та розробили рекомендації з усунення їх негативного впливу. Ми охопили господарства 10 областей України та провели аналізи зразків води за основними показниками якості: рівень рН, загальна жорсткість, вміст загального заліза, магнію та кальцію, — а також окремими органолептичними показниками.


Рис. 1.

Згідно з результатами, 29 % зразків, що досліджувалися, потребують підкислення; 86,5 % мають перевищення по жорсткості; 16,5% містять підвищений вміст заліза і 4,5 % мають перевищення по каламутності (рис. 1). Обравши продукт для захисту ваших посівів, важливо пам’ятати про можливі ризики, пов’язані з якістю води. Нормалізація її основних характеристик, як то показники кислотності, жорсткості тощо, дозволить досягти максимальної ефективності, безпечності та комфортності застосування ЗЗР.

Сервісом «Аналіз якості води для внесення ЗЗР» можна скористатися в рамках програми технічної підтримки клієнтів компанії «Сингента», попередньо узгодивши перевірку з вашим менеджером з продажів ЗЗР.

Юлія Шевченко, к. б. н., керівник групи діагностичних центрів, компанія «Сингента»

Проаналізувавши численні звернення клієнтів до представників компанії «Сингента», було прийнято рішення розробити інструмент діагностики якості води, який би дозволив достовірно, оперативно та фокусно визначати критичні параметри при застосуванні ЗЗР. Ми одразу сфокусувалися на аналізі води в лабораторних умовах, який є більш точним та якісним, порівняно з експрес-перевіркою. Крім того, ми розуміли, що цінність даного інструменту буде полягати не тільки в достовірності даних, а й у якісних коментарях від експертів та конкретних рекомендаціях щодо дальших дій. Тому паралельно працювали над дослідами в лабораторних і польових умовах. Отримані результати внутрішніх досліджень дозволили нам зробити власні висновки та побудувати відповідні алгоритми необхідних дій для кожного окремо взятого випадку. Це новий для нас напрям, ми відкриті до співробітництва і готові надалі досліджувати проблематику якості води в розрізі впливу на ефективність ЗЗР.

Сочинський Микола, менеджер з продажів насіння, м. Херсон

Сервіс з перевірки якості води є корисним, оскільки саме ці показники є одним із критеріїв ефективності ЗЗР при їх внесенні, і більшість господарств це розуміють.

В цілому сервіс зручний, простий відбір зразків, швидкий аналіз та комунікація.

Від клієнтів відгук позитивний, особливо звертають увагу на рекомендації, якщо є відхилення від норми в характеристиках.