Україна

You are here

Share page with AddThis

Важливість регламентованого застосування пестицидів для гарантування безпечності готової продукції

Новини компанії
04.02.2019

Що ми знаємо про пестициди? Для того щоб зрозуміти вплив пестицидів на людину, розберемо цю тему більш детально. Головними шляхами надходження будь-чого до організму людини є шлунок, шкіра та легені. Джерела надходження, як правило, — це препарати, продукти харчування, вода та повітря.

Варто звернути увагу на особливості пестицидів, а саме:

  • неминучість їх циркуляції в біосфері;
  • призначення насамперед для боротьби проти шкідливих живих організмів (тим самим потенційна небезпека для людей і тварин);
  • залежність ефективності від концентрації;
  • контакт зі значними масами населення (люди, які працюють з препаратами, споживачі продуктів харчування, води, повітря).

Однак водночас пестициди складають менше ніж 3 % всіх забруднювачів біосфери та є найбільш вивченими забруднювачами нашої планети.

Яким же чином можна визначити рівень небезпечності того чи іншого пестициду на людину й навколишнє середовище та які показники є важливими? Передусім це токсикологічна оцінка — дослідження на лабораторних тваринах. Обов’язково проведення широкого спектра досліджень: одноразовий вплив, багаторазовий (хронічний) вплив, метаболізм в організмі тварин, канцерогенна й мутагенна дії, вплив на потомство. Такі дослідження проводяться лише у лабораторіях, сертифікованих за міжнародним стандартом GLP та згідно з глобально прийнятими методичними вказівками OECD.

Керуючись багаторічними фактичними даними, фахівцями було введено термін «допустима добова доза» (ДДД).  ДДД — це максимальна нешкідлива добова доза токсичної речовини для людини, що не справляє при щоденному надходженні до організму жодного несприятливого впливу протягом усієї тривалості життя даної людини і наступних поколінь. ДДД виражається у міліграмах на кілограм маси тіла/добу.

Проте слід враховувати, якщо джерел надходження декілька, то в розрахунку допустимого добового надходження (ДДН) додається сума таких показників.

На основі цих даних з’явився важливий показник — максимально допустимий рівень (МДР). МДР — це максимальна концентрація залишків пестициду в харчовому продукті або на його поверхні, визнана законом у якості прийнятної за умови правильного застосування пестицидів відповідно до принципів передової сільськогосподарської практики. 

Варто зауважити, що рівень МДР для різних країн світу може суттєво відрізнятися. Це пов’язано з харчовими уподобаннями мешканців тієї чи іншої країни. Ознайомитися з детальною інформацією щодо залишкової кількості діючих речовин (МДР) в Україні та світі можна за посиланнями:

 http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en/

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/China%20Releases%20New%20Maximum%20Residue%20Limits%20for%20Pesticides%20in%20Food_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_4-28-2017.pdf

За допомогою вказаних джерел показники МДР для кожної з існуючих та зареєстрованих діючих речовин можна порівнювати між різними країнами світу. Наприклад:

Діюча речовина 

Величина МДР (мг/кг)

 

Україна

ЄС

Китай

CODEX

США

Азоксистробін

0,2

7

 0,1

 

8

Дифеноконазол

0,1

0,1

0,02

 

8

Дикват

0,2

0,1

 

0,1

0,1

Флуазифоп-П-бутил

0,02

0,15

 

 

1

Флудиоксоніл

0,02

5

 

 

6

Лямбда-цигалотрин

0,01

0,02

0,01

 

0,02

Манкоцеб

0,1

0,3

0,5

 

0,2

Мандіпропамід

0,1

0,01

 0,01

0,01 

0,09

Металаксил-М

0,04

0,02

 0,05

 

0,5

Прометрин

0,1

0,01

 

 

 

S-метолахлор

0,04

0,05

 

 

0,2

Тефлутрин

0,08

0,01

 

 

 

Тербутилазин

0,04

0,1

 

 

 

Тіаметоксам

0,08

0,07

 

 

0,25

Тепер зрозуміло, що відповідальність компаній — світових виробників пестицидів перед людством дуже висока. І саме тому дотримання регламенту застосування пестицидів є надзвичайно важливим не тільки через біологічну ефективність препарату, а й з огляду на те, що регламент також чітко враховує  обґрунтовані строки очікування до збирання врожаю.

З турботою про безпеку харчування компанія «Сингента» постійно наголошує саме на регламентованому застосуванні всіх власних ЗЗР, витрачаючи великі кошти на спеціальні дослідження. 

Дослідження, що проводяться відділом R & D, — це складний і дорогий процес всебічного вивчення пропонованих компанією продуктів ще задовго до початку їх продажу на ринку. Як правило, початок робіт з вивчення властивостей продукту починається з лабораторних досліджень, що тривають близько трьох років. У разі позитивних результатів лабораторних випробувань наступні 3–4 роки продукт випробовується в різних кліматичних зонах, але вже у відкритому ґрунті. Паралельно весь цей час складова продукту досліджується на показники залишків та їх вплив на живі організми.  Буває і так, що хороші результати лабораторних випробувань у полі не підтверджуються або показники МДР  не відповідають нормам. У такому випадку проект закривається. І так триває до тих пір, поки компанія «Сингента» не буде впевнена на 100 % в ефективності й безпеці своїх продуктів.

Головним завданням для системи захисту сільгоспкультур мають бути баланс і поєднання високої біологічної ефективності та МДР залишків пестицидів у готовій продукції. Потрібно чітко розуміти, що різні продукти мають визначений період застосування протягом вегетації культури.

МІСЦЕ ФУНГІЦИДІВ У СИСТЕМІ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ

Приклади відповідального відношення з боку членів Європейського Союзу як до навколишнього середовища, так і до харчової безпеки своїх громадян підштовхують і нашу країну в майбутньому до асоціації з Європейським співтовариством. Уже сьогодні Постанова Кабінету Міністрів України №1106 від 25.10.2017 р. «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» розпочинає нову сторінку історії нашої країни.

https://eu-ua.org/plan-zakhodiv-z-vykonannia-uhody

Згідно з планом серед іншого наступні регламенти ЄС повинні бути імплементовані й в Україні.