Україна

You are here

Share page with AddThis

Схожість насіння як один із важливих показників

Новини компанії
21.01.2020

ЮЛІЯ ШЕВЧЕНКО,
керівник діагностичних центрів, компанія «Сингента»

ТЕТЯНА МАЛИНА,
менеджер Харківського діагностичного центру, компанія «Сингента»

ОЛЕКСАНДРА МАКОВІЙ,
менеджер з якості, компанія «Сингента»


У кожного аграрія при купівлі насіння соняшнику, кукурудзи чи інших культур виникає низка питань, і чи не найважливішими для виробника є якісні показники партії насіння. В цій статті пропонуємо розглянути такий важливий показник, як схожість насіннєвого матеріалу, розібратися в особливостях польової та лабораторної схожості та з’ясувати, чи варто повторно перевіряти сертифіковане насіння.

З проблемою вибору високоякісного насіння стикаються практично всі спеціалісти. Тому хочеться наголосити, що основним документом, що супроводжує насіння, є Сертифікат на насіння України, де вказуються дані щодо походження насіння та його якісні показники, включаючи схожість. Часто, аби бути впевненим у показниках лабораторної схожості, їх повторно перевіряють у різних лабораторіях, а то й просто у домашніх умовах. Однак у такому разі показники можуть бути суперечливими і нерелевантними. Спробуймо розкрити деякі аспекти даного питання та дати практичні рекомендації щодо вирішення цієї проблеми.

 

ЩО ТАКЕ «СХОЖІСТЬ»?

Під схожістю розуміють здатність насіння утворювати нормально розвинуті проростки. Цей показник виражається у відсотках до загальної кількості насіння, взятого для пророщування.

Згідно з міжнародним стандартом ISTA та внутрішнім стандартом України ДСТУ 4138‑2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості» при аналізуванні схожості насіння використовуються такі поняття: нормальні проростки, аномальні проростки та непроросле (мертве відповідно до ISTA, зігниле згідно з ДСТУ) насіння.

Нормальний проросток є таким, у якого найбільш важливі структури (корінці, над‑ і підсім’ядольне коліна, брунечка, сім’ядолі, колеоптиль) добре і пропорційно розвинуті.

Аномальний проросток — це проросток, що за зовнішнім виглядом відрізняється від нормального, тобто він може бути чахлий, потовщений і короткий, із проявами затримки розвитку, відсутній, пошкоджений, довгий і тонкий, його первинний корінь ушкоджений у результаті інфекції тощо (рис. 1).


Рис. 1. Аномальні проростки кукурудзи.

 

СХОЖІСТЬ ЛАБОРАТОРНА І ПОЛЬОВА

Існує поняття лабораторної та польової схожості насіння.

Лабораторна схожість насіння визначається шляхом його пророщування за оптимальних умов протягом конкретного для кожної культури терміну (для більшості культур — 7–8 діб). Тип субстрату (чистий прожарений пісок або фільтрувальний папір), температура, умови аналізування (при світлі чи у темряві), строки обліку для кожної культури визначені в ДСТУ 4138‑2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості» та в міжнародному стандарті ISTA. Дуже важливо чітко дотримуватися всіх вимог методики, адже навіть незначне відхилення є потенційним ризиком для отримання нерелевантного результату.

Температурні умови та строки проведення обліків при визначенні схожості насіння основних видів сільськогосподарських культур наведені у табл. 1.

Польова схожість насіння, як правило, відрізняться від лабораторної, її показники можуть бути дещо нижчими, адже в лабораторії ми створюємо ідеальні умови для вегетації, що не завжди можливо в польових умовах. Це пов’язано з впливом низки абіотичних та біотичних чинників, таких як температура й вологість ґрунту, умови посіву, строки і глибина посіву, рівень агротехніки, родючість ґрунту, його ураження шкідниками та збудниками хвороб, вплив дії або післядії гербіцидів тощо.

Тому додатково до визначення схожості ми перевіряємо схожість у стресових умовах, тестуючи насіння у максимально несприятливих умовах, наприклад у темряві й за низької температури, згідно з методикою ISTA. Такий тест дає змогу оцінити потенціал насіння навіть у разі несприятливих погодних умов.

ЧОМУ РЕЗУЛЬТАТИ МОЖУТЬ РІЗНИТИСЯ?

Вище ми говорили по те, що часто схожість перевіряється додатково. В підсумку маємо різні результати за одним й тим самим зразком/однією і тією ж партією. Причини можуть бути такі:

1. Дійсне падіння схожості насіння:

  • невідповідні умови зберігання і транспортування можуть вплинути на зниження схожості;
  • насіння — це живий організм, у якому постійно відбуваються біохімічні процеси. Тобто, через деякий час і за умови впливу різних зовнішніх факторів показник схожості може змінюватися під дією цих процесів.

2. Можливе порушення методів/технологій лабораторного аналізу.

3. Невідповідність методологій проведення аналізування. Наприклад, методологія відповідно до ДСТУ 4138‑2002, за якою проводиться визначення схожості в державних інспекціях, та методологія згідно з міжнародним стандартом ISTA (International Seeds Testing Association) мають деякі відмінності.

4. Важливо пам’ятати, що деяке відхилення в результатах, отриманих при повторній перевірці схожості, може вважатися прийнятним. ДСТУ 4138‑2002 визначає допустиме відхилення окремих проб від середнього значення, що вважається нормою. Це відхилення може варіювати в межах від 2 до 10 % (див. табл. 2).

 

ЕНЕРГІЯ ПРОРОСТАННЯ

Також не менш важливим показником є енергія проростання насіння, що характеризує його здатність швидко і дружно проростати. Цю властивість має здорове насіння, вирівняне за фізіологічним станом. На енергію проростання у природних умовах насамперед впливають температура та вологість. Так, наприклад, посів насіння навіть з високою енергією проростання у холодний і не прогрітий ґрунт найчастіше призводить до появи нерівномірних та зріджених сходів, і, навпаки, теж саме насіння, висіяне в оптимальні умови, дає дружні та рівномірні сходи.

Варто зазначити, що показник енергії проростання не визначається згідно з міжнародним стандартом ISTA, а перевіряється лише на відповідність внутрішнім вимогам України (ДСТУ).

 

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

«Сингента» має внутрішню систему контролю якості, що передбачає перевірку схожості на кожному етапі доробки: після обмолоту, після калібрування та після пакування. Аналізування проводиться згідно з міжнародною методикою ISTA. Лише після отримання високих результатів внутрішньої перевірки подається заявка до акредитованих центрів сертифікації для отримання Сертифіката на насіння України.

Сертифікат на насіння — це документ, що засвідчує посівні якості насіння. Гарантії цього документа діють протягом строку, визначеного в сертифікаті, і розповсюджуються на всі наведені показники якості, включаючи схожість. Для кукурудзи термін дії сертифіката складає 1 рік, для соняшнику, ріпаку, зернових — 4 місяці. Усі партії насіння, призначені для реалізації, повинні мати дійсні сертифікати, що засвідчують їхні посівні якості.

 

ЗБЕРІГАННЯ І СХОЖІСТЬ

Як уже зазначалося, насіння — це живий організм, у якому постійно відбуваються біохімічні процеси. Тобто, через якийсь час і під впливом різних зовнішніх чинників показник схожості може змінюватися. Основні чинники, які впливають на зниження схожості протягом зберігання:

  • Незадовільні умови зберігання — висока вологість (ризик зниження схожості зростає при підвищеній вологості), висока або дуже низька температура, особливо різкі коливання цих показників.
  • Протруєння: непротруєне насіння довше зберігає високі посівні якості.
  • Умови вирощування насіння: при підвищеному рівні вологи збільшується кількість грибкових інфекцій.
  • Фізичне старіння. Біохімічні процеси в насінині не зупиняються. Вона дихає, використовуючи невеликі запаси поживних речовин. Якщо насіння багате на запасні речовини з високим енергетичним потенціалом, то його життєздатність зберігається довше. При природному процесі старіння схожість знижується поступово.

Доведено, що в непротруєному вигляді при стабільному дотриманні всіх умов зберігання (температура +16–18 °С, вологість 50–60 %, відмінний фітосанітарний стан складського приміщення) насіння може зберігати схожість протягом 5–7 років. У компанії «Сингента» інколи спостерігається перевиробництво якогось конкретного гібрида. У такому разі насіння не пакується, а консервується на заводі до наступного року, коли буде отримано заявку на виробництво цього гібрида. Тому дуже важливо розрізняти поняття «рік урожаю» і «рік виробництва». Рік урожаю — це рік, коли насіння було вирощено і калібровано; рік виробництва — це рік, коли насіння було протруєно й запаковано; саме цей рік важливий для нашого клієнта. Інформацію про рік виробництва (пакування) вказано на додатковій білій етикетці на зворотному боці мішка.

За нашими даними, у протруєному вигляді насіння може зберігатися без зниження якості мінімум 3 роки. Однак виробництво і поставки плануються так, щоб протруєне насіння не зберігалося більше ніж 2 роки.

Згідно з внутрішніми процедурами компанії «Сингента» схожість партій — залишків (стоку) насіння перевіряється перед початком сезону продажів у внутрішній лабораторії.

Обов’язкова також повторна сертифікація лабораторією ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Тобто, для реалізації завжди доступне лише кондиційне насіння, яке відповідає і внутрішнім стандартам якості, і ДСТУ.

З огляду на вищесказане важливо перевіряти схожість тоді, коли насіння зберігалося від купівлі до посіву більше ніж 4 місяці для соняшнику і 12 місяців для кукурудзи, або у випадку якщо є підозри щодо невідповідних умов зберігання. Для цього варто звернутися до спеціалізованої лабораторії, але ні в якому разі не пророщувати насіння власноруч на підвіконні чи батареї. Результати такого «аналізування» не будуть достовірними, адже, як зазначалося раніше, для отримання дійсних результатів необхідно забезпечити спеціальні умови пророщування.

 

ВИЗНАЧЕННЯ СХОЖОСТІ У ДІАГНОСТИЧНИХ ЦЕНТРАХ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»

До наших діагностичних центрів навесні звертаються багато аграріїв з проханням перевірити насіння, яке було придбано рік тому або залишилося в них з минулого року чи завершився строк дії сертифіката. Таке насіння в роботу ми, звісно, беремо, але фітоекспертизу протруєного насіння ми не проводимо, в таких партіях ми визначаємо енергію та схожість насіння. Якщо насіння було придбано в поточному році і має дійсний сертифікат, то таку партію насіння в наших діагностичних центрах повторно не перевіряють.

Окремо хочемо звернути увагу на те, що діагностичні центри компанії «Сингента» не приймають у роботу зразки, якщо:

  1. Зразок відібраний неправильно або не заповнена етикетка.
  2. Насіння протруєне Форс ® Зеа.
  3. Насіння інших компаній‑виробників.
  4. Насіння інших виробників, оброблене протруйниками компанії «Сингента».

Щорічно спеціалісти Харківського діагностичного центру беруть участь у міжнародних ринг‑тестах від компанії «Сингента», де нарівні з іншими висококваліфікованими співробітниками лабораторій Франції, Угорщини, Туреччини, Росії, Італії, України, Іспанії демонструють свої знання та досвід. Даний тест — це аналізування ідентичних зразків у різних лабораторіях, метою якого є підтвердження відповідності методики і компетентності персоналу лабораторії.

Ми пишаємося високими результатами, які нам вдалося продемонструвати у якості учасників міжнародних ринг‑тестів. Цього високого стандарту якості ми дотримуємося й у своїй щоденній роботі. Саме тому ми можемо бути впевнені в результатах лабораторних досліджень, які отримує сільгоспвиробник.