Оцінка поширення рас вовчка соняшникового на території України за 2015 – 2018 роки

Новини компанії

ЮЛІЯ ШЕВЧЕНКО,
Керівник діагностичних центрів
ТЕТЯНА МАЛИНА,
менеджер лабораторії Харьківського діагностичного центру
ГЕННАДІЙ МАЛИНА,
канд. с.‑г. наук, менеджер з технічної підтримки, напрям соняшник та ріпак, компанії «Сингента»

У попередній статті «Вовчок соняшниковий, або кумський: міфи та реалії» ми відзначили хибні переконання, що їх не підтверджують наукові і практичні факти, а тому вони можуть негативно вплинути на загальне розуміння проблеми й на вибір методу контролю цього паразита.

Більшість помилкових уявлень стосуються передусім стійкості й чутливості гібридів, технологій вирощування культури, а ще це нерозуміння того, що означає поняття «раса вовчка». Таке багатогранне сприйняття і трактування проблеми цілком закономірне, адже науковці до сьогодні не можуть вичерпно відповісти на всі питання агровиробників і запропонувати одне універсальне рішення в контролі вовчка.

Вовчок — непростий об’єкт для вивчення через свої біологічні особливості, здатність швидко мутувати, неоднорідність рас у межах поля тощо. З огляду на специфіку технологічних умов вирощування соняшнику в Україні недотримання рекомендованої сівозміни призводить до погіршення ситуації на полях у зоні Степу і Південного Лісостепу та поширення вовчка на досі вільні від паразита території.

Компанія «Сингента» не стоїть осторонь вирішення цього питання й активно працює в різних напрямах, як‑от селекція стійких до вовчка гібридів соняшнику, створення Clearfield® та Clearfield® Plus-гібридів з генетичною стійкістю до нових рас вовчка, контроль вовчка на основі визначення домінантної його раси та ін.

Масштабні селекційні програми в Україні і за її межами дозволяють щороку пропонувати нові гібриди, які повністю відповідають певним умовам вирощування і виробничим завданням. У компанії «Сингента» є унікальна селекційна база, яка передбачає використання диких видів соняшнику, платформ для тестування гібридів на стійкість до хвороб, маркерних технологій, моделювання вирощування культури тощо.

В Україні на селекційній станції створено відділ, який досліджує біотичні стреси на соняшнику. Один із напрямів роботи — вивчення стійкості селекційного матеріалу до нових вірулентних рас вовчка, зокрема F та F+. Дослідження проводять як у польових умовах, так і в сучасній лабораторії з контрольованими умовами. Додатково здійснюється відбір зразків тканин рослин соняшнику для генетичного аналізу на наявність гена стійкості до вовчка за методикою генних маркерів. Завдяки цьому досягається максимальна точність отриманих даних, які надалі дозволяють вибрати кращий вихідний матеріал для створення нових гібридів.

У лабораторії дослідження вовчка Харківського діагностичного центру компанії «Сингента» проводиться визначення домінантної раси вовчка, що дає можливість правильно підібрати елементи захисту. Лабораторію було створено за аналогією з Центром вивчення вовчка в Іспанії, офіційно вона відкрилася на початку 2016 року. Сьогодні це єдина в Україні відкрита лабораторія, яка забезпечує максимально наближені до польових умови для зараження соняшнику вовчком, що дозволяє відтворити реальні умови зараження та спрогнозувати ризики вирощування культури на конкретному полі.

Хоча лабораторія працює не так давно, нам вдалося провести попередній скринінг поширеності і наявності рас вовчка на полях України, аналіз даних показує динамічне поширення нових рас вовчка по території країни. Швидкість розповсюдження вовчка свідчить насамперед про те, що потрібна максимальна увага агровиробників до небезпеки, яка може з’явитися на їхньому полі вже наступного року, тому треба використати всі наявні у нас інструменти для попередження появи й локалізації ареалу поширення вовчка до повного його знищення.

Цього року поодинокі випадки появи вовчка було зафіксовано в регіонах, які ще донедавна вважалися нетиповими для поширення цього паразита. Зокрема, до нас зверталися агровиробники з Черкаської, Полтавської і навіть Вінницької областей.
Подальше дослідження біології появи нових рас вовчка до стійких гібридів соняшнику, зокрема на генетичному рівні, дозволить науково обґрунтовано рекомендувати застосування превентивних заходів для запобігання появі паразита, локалізації інфекції та поступового повного очищення поля від насіння вовчка.

Отже, як бачимо, контроль вовчка — дуже складне питання, адже окремо спрямовані заходи дають тимчасовий ефект і надалі можуть лише спровокувати ще більше розповсюдження вовчка на полі, появу нових рас, а відтак призвести до збільшення шкоди. Багаторічний науковий досвід підводить до висновку, що на сьогодні єдина можливість контролювати вовчок і зменшити його шкодочинність — застосування комплексного підходу. Такий підхід розробила компанія «Сингента» і реалізувала його в програмі Solguard. Основна мета програми Solguard — обмежити і попередити поширення й виникнення нових вірулентних рас вовчка та, відповідно, зменшити його шкоду.
Програма Solguard — це комплекс рішень, спрямованих на зменшення кількості паразита на полі. Три її головні складники:

  1.  Агротехнічні заходи.
  2. Генетична стійкість.
  3. Гербіцидний контроль.

АГРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ — це перша і дуже важлива ланка в комплексному підході до контролю вовчка. Вона передбачає дотримання і впровадження низки заходів, як‑от використання сертифікованого насіння, моніторинг посівів соняшнику на виявлення вовчка, дотримання чистоти сільськогосподарських обладнань і машин, термінів посіву, вибору гібрида, строків застосування гербіцидного контролю, енергоощадну технологію обробітку ґрунту під наступну після соняшнику культуру, впровадження у сівозміну культур‑пасток, таких як кукурудза й сорго.

ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ дозволяє підтримувати високу продуктивність соняшнику, але не є абсолютним захистом, тому слід пам’ятати, що передчасне використання нових генів стійкості, коли вони ще недоцільні, небажане. Використання гібридів, стійких до нових рас вовчка, до появи цих рас на полі тільки провокує розвиток та пришвидшує появу нових вірулентних рас.

Для умов, у яких спостерігається поширення нових рас вовчка, компанія «Сингента» за останні роки вивела на ринок низку гібридів: Босфора, СИ Честер, СИ Алькантара, СИ Арко, СИ Кадікс, СИ Купава, СИ Ласкала, СИ Арізона, СИ Едісон, Естрада, – які поєднують пластичність і високий рівень урожайності у своїй групі стиглості.

ГЕРБІЦИДНИЙ КОНТРОЛЬ — так само важлива ланка в програмі Solguard. Цей метод базується на використанні виробничих систем Clearfield® або Clearfield® Plus.

Пропозиція компанії «Сингента» для виробничої системи Clearfield® — високоякісне насіння Clearfield®-гібридів (НК Фортімі, Санай МР, Коломбі, СИ Барбаті, НК Неома, Таленто, СИ Експерто, СИ Діамантіс, НК Ададжіо) та гербіцид Каптора®.

Рішення компанії «Сингента» для виробничої системи Clearfield® Plus — високоякісне насіння Clearfield® Plus-гібридів (СИ Розета КЛП, СИ Бакарді КЛП, СИ Неостар КЛП, СИ Катана КЛП) та гербіцид Каптора® Плюс.

Отже, програма Solguard дозволяє ефективно контролювати вовчок і отримувати максимальний прибуток за рахунок індивідуального підходу, правильно підібраних гібридів, які демонструють стабільну й високу врожайність в умовах шкодочинності вовчка.

Звертайте увагу на появу вовчка на полі навіть у неістотній кількості. Повідомляйте про появу вовчка в нетипових для цього паразита регіонах та на гібридах зі стійкістю до рас F і F+.

Ми відкриті до співпраці і будемо раді допомогти вам вирішити проблему, а ще краще — її попередити.